Dziady cz 2 opracowanie

Pęknięcie w II cz. Dziadów Po wizycie trzech rodzajów duchów nadchodzi czas zakończenia obrzędu Dziadów.Guślarz jeszcze raz rzuca w każdy róg kaplicy garście maku i soczewicy - poczęstunek dla zbłąkanych dusz i oznajmia:"Dziady" cz. II Adam Mickiewicz - III - streszczenie utworu Adama Mickiewicza.. IV cz. Dziadów Adama Mickiewicza pochodzi z tzw. wileńsko-kowieńskiego okresu w dziejach jego twórczości.Dzieło powstawało w latach 1821-22, a po raz pierwszy opublikowane zostało w roku 1822 w II t…


Czytaj więcej

Napisz sprawozdanie z wycieczki nad morze

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO WROCŁAWIA.. Jeżeli nie ma programu, który Cię interesuje to napisz lub zadzwoń, a my temu zaradzimy.Ahoj!. 4.Zakończenie: oceniamy i dzielimy się wrażeniami.. Spektakl ten miał miejsce w Konińskim Domu Kultury.. poleca 79 % .. do zwiedzania w Warszawie przewodnik po Warszawie film edukacyjny w 3D Krakowskie Przedmieście w Warszawie przykład sprawozdania napisz sprawozdanie z wycieczki.. napisze wam moje notatki z lekcji do zadania.. Przy samym morzu, kilka kroków od …


Czytaj więcej

Napisz charakterystyka strzelca z świtezianki

Wygląd: "chłopiec piękny i młody", jest strzelcem Życiorys: Nawet narrator ballady niewiele o nim wie, informuje czytelnika, że chłopiec jest strzelcem we dworze i najprawdopodobniej jest zakochany w tajemniczej dziewczynie, bo każdego wieczora spotyka się z nią na brzegu jeziora, przy starym modrzewiuProsze pomóżcie potrzebna mi jest charakterystyka Strzelca na piątek bo dotane inaczej 1 musi być przynajmniej na 1 strone kartki A4.. Zaproponował Świteziance, żeby ta zamieszkała z nim w jego ch…


Czytaj więcej

Wypisz środki poetyckie z trenu 1

Analiza i interpretacja Trenu I Jana Kochanowskiego - szkic.. 2011-09-07 18:43:23 Wypisz środki poetyckie 2011-05-11 17:54:23Wypisz z ballady Świtezianka wszystkie środki poetyckie.. Tekst wraz z objaśnieniami w załączniku.. R1P6xmGYQuyX8 1Wypisz z trenu V Jana Kochanowskiego środki stylistyczne, podaj przykłady i ich funkcje.. 2015-05-04 16:17:35Trzba wypisać środki stylistyczne z trenu VIII TREN VIII Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim.. 2010-03-2…


Czytaj więcej

W imieniu obieżyświata napisz dwie kartki z dziennika podróży

2010-02-08 15:28:36; Napisz kartkę ze swojego dziennika na wzór Gombrowicza.. Metody/Formy pracy: praca w grupach, myślenie wizualne, burza mózgów.. Powiedziała, że ma na imię Agnieszka.. Wsiedliśmy do pociągu a mój sługa zrobił zdjęcie stacji-> (Tu narysuj jakieś zdjęcie stacji) Obieżyświat zapomniał wyłączyć gazu, więc powiedziałem mu, że pali się na jego koszt.napisz kartke z dziennika podrózy pana Feleasa Fogga.. Opisz w pamiętniku swój wyjątkowy dzień.Książka Diamentowa gorączka.. Cykli…


Czytaj więcej

Opisz zjawisko kwaśnych deszczy

Sytuacje nadal jest poważna, a zajmowanie i eksploatacja kolejnych rejonów pod przemysł, powoduje zwiększenie zanieczyszczeń.Powstawanie kwaśnych deszczy.. Przy wzroście zanieczyszczeń, pochodzących głównie z elektrowni, zjawisko to spowodowało w ostatnich latach np. skażenia Skandynawii substancjami, których źródeł należy szukać w fabrykach pracujących w krajach odległych o tysiące kilometrów.Człowiek swoją działalnością także przyczynia się do pogłębiania tego zjawiska poprzez: produkowanie d…


Czytaj więcej

Opisz sanktuarium maryjne w kałkowie

Okolica wokół Domu jest pełna zieleni co sprzyja organizowaniu wycieczek oraz spacerów do pobliskiego parku.Sanktuarium Maryjne w Kałkowie.. Na ten cel zostały zaadaptowane dwa piętra Domu Pielgrzyma im.. Na ten cel zostały zaadaptowane dwa piętra Domu Pielgrzyma im.. W KAŁKOWIE-GODOWIE.. Punkt odbioru osobistego.. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie - ośrodek kultu maryjnego, położony na terenie wsi Godów, przy granicy z wsią Kałków, w województwie świętokrzyski…


Czytaj więcej

Napisz jakie prawa wywalczyli sobie plebejusze w walce z patrycjuszami

Rzym rządzony przez patrycjuszy charakteryzował się niesprawiedliwością społeczną.Przeciwieństwem patrycjuszy byli plebejusze.. tzw. optymatami i popularami, którego istotą były próby demokratyzacji ustroju Rzymu poprzez np. podział ziemi pomiędzy uboższych obywateli,Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego (W pn) w 2018r.. Plebejusze wywalczyli sobie z czasem dostęp do najwyższego urzędu w państwie, czyli konsulatu (w 367 r. p.n.e., a od 320 r. p.n.e. jeden z konsulów musiał być plebejskiego …


Czytaj więcej

Opisz ustrój polityczny sparty

Jej specyfika polegała na równoczesnych rządach 2 królów, których .Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. Pierwotnie władza w polis należała do aristoi (najlepszych), czyli tych, którzy gromadzili w swych rękach największe areały ziemi.Opisz, jak wyglądał ustrój poznanych przez ciebie państw starożytnego Wschodu.. Sparta powstała w XI w. p.n.e. w wyniku podboju południowej części Peloponezu przez Dorów.. Jednak zaplacili za to likwidacja odmiennosci, militaryzacja …


Czytaj więcej

Opisz drogę komunistów do przejęcia władzy

Drogę do normalizacji stosunków polsko- niemieckich otworzyło podpisany w sierpniu 1970 .1 2.. Polacy nie byli przekonani w większości do tego ustroju.. Poza Polską (1952) oraz Węgrami i NRD (1949), wszystkie państwa otrzymały nowe konstytucje w latach 1946-1948, wzorowane na konstytucji radzieckiej z 1936 r. W krajach tych utrwaliły się systemy partyjne typu .Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce - Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) Proces przejmowania władzy w Polsce przez siły podległe …


Czytaj więcej