Ułóż i napisz zakończenie opowieści według własnego pomysłu

Ozdób pisankę według własnego pomysłu, a następnie wytnij ją.. Ułóż i zapisz 4 zdania z wyrazami: mama, kot, dom, szkoła.. Do wyrazu „choinka" dobierz i napisz jak najwięcej wyrazów, które łączą się z choinką np., choinka - las, zima, bombka, .Napisz 5 wyrazów z „ó" Wybierz 2 wyrazy, ułóż i napisz z nimi 2 zdania.. Dla chętnych na weekend: prezentacja w MS PowerPoint o bogactwach naturalnych, o .. aktywność ruchowa na świeżym powietrzu według własnego pomysłu.Miłośnicy prozy Margaret Atwood z n…


Czytaj więcej

Opisz jeden z sakramentów świętych

Sakramenty można „ledwo" przeżyć lub przeżywać je głęboko i nawiązać dzięki nim osobistą więź z Panem Bogiem.. Najświętszy Sakrament (eucharistia) 4.. Chrzest jest najważniejszym sakramentem, ponieważ umożliwia nam przyłączenie się do wspólnoty Kościoła katolickiego.jeden z sakramentów: Eucharystia: jeden z 7 sakramentów: BIERZMOWANIE: jeden z siedmiu sakramentów: chrzest: jeden z sakramentów chrześcijańskich: KRYSZNA: 8 najważniejszy awatara Wisznu, Żył na wsi jako pasterz krów, potem został w…


Czytaj więcej

Uzupełnij wykres dotyczący trójpodziału władzy. wpisz w wyznaczone miejsca właściwe- we określenia

W Polsce przedstawicielami tej władzy są Prezydent, Rada Ministrów oraz administracja rządowa, władza sądownicza - sprawowana jest przez sądy i trybunały.. (SP05) Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej .W naszej bazie zadań, którą zgromadziliśmy dla każdego potrzebującego pomocy w nadrobieniu materiału, znajdują się podręczniki używane aktualnie na lekcjach, zeszyty ćwiczeń, karty pracy i rozwiązania z historii, a także arkusze maturalne.. 2014-01-29 18:04:18POLSKI Przypomnij sobie cechy basni uzupeł…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę alka z kamieni na szaniec

Jego ojciec- jedna z pierwszych ofiar gestapo, był kierownikiem fabryki, a matka najprawdopodobniej zajmowała się domem.Charakterystyka bohaterów.. We współczesnym świecie młody człowiek często poszukuje autorytetów, by uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania.. Aleksy Dawidowski , bohater powieści A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec" urodził się 3 listopada 1920 roku w Warszawie.Przydatność 65% Charakterystyka Alka z "Kamieni na szaniec'' Alek (Aleksy Dawidowski) urodzony …


Czytaj więcej

Zapisz liczby cyframi arabskimi a następnie wykonaj działania

Zawartość tekstowa - reguły zapisywania obok siebie znaków rzymskich.. Krok 6: Cyfry rzymskie, które mogą być zmniejszającymi poprzednikami to I, X, C.. Kilka słów o nas ››.. Igdzia0813 rozwiązanych zada .Materiał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 7 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne.. Zanim dziecko je odwróci musi odczytać liczby i podać odpowiednią nazwę miesiąca.. Zapisz w systemie rzymskim liczbę składająca się z jak największej liczby znaków, ale nie większa niż 4000.. Krok 7:…


Czytaj więcej

Napisz krotko jakie ksiazki pozeracie ty i twoi bliscy

To również dobry czas na szczerą modlitwę za nich.. Skonstruowana w prosty sposób książka omawia ponad 100 najważniejszych dzieł sztuki od rysunków naskalnych w Lascaux po współczesne instalacje i łączy je z najważniejszymi kierunkami, tematami i technikami w malarstwie i rzeźbie.. KontratypSprawdź jak napisać wywiad, zapoznaj się ze wskazówkami i przykładem wywiadu.. Duża część tych utworów niekoniecznie zasługuje na wielką uwagę, jednak są takie dzieła, które każdy powinien poznać w swoim życ…


Czytaj więcej

Zapisz wzór ogólny ciągu 1 3 5 7 9

Zapisz się dzisiaj.. Jawny wzór na -ty wyraz .. z góry dzięki:Wzór ogólny ciągu.. Znając wzór ciągu możemy wyznaczyć każdy wyraz tego ciągu.. Jeśli kolejne wyrazy ciągu zapisać w systemie dwójkowym, jeden pod drugim, z wyrównaniem do prawej strony, to otrzymamy wydłużający się w dół trójkąt, .Podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego -3,-1,1,3,5.. Zakładamy, że ciągi są arytmetyczne.1.. Mając wzór ogólny jesteśmy w stanie policzyć np. piąty, setny, dwieście pięćdziesiąty czwarty, milionowy wyraz c…


Czytaj więcej

Napisz dwa wzory strukturalne estrów o 4 atomach węgla w cząsteczce. zapisz ich nazwy

2.Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wodorze C8H17COOH 3.Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę kwasy karboksylowego o 10 atomach wodoru w cząsteczce.. Butan o wzorze sumarycznym C 4 H 10 może utworzyć związek chemiczny o łańcuchu prostym (n‑butan) lub rozgałęzionym (izobutan).mm22: 1) Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wz.. Utwórz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu octo.Jeżeli w cząsteczce alkanu wszystkie atomy węgla są ustawion…


Czytaj więcej

Opisz przyczyny przebieg i skutki powstania styczniowego

przebieg to powstanie klubów politycznych białych i czerwonych , kontrakty pomiędzy innymi państwami ,niechęć polaków do rosjanPowstanie listopadowe (przyczyny, przebieg, skutki) Przyczyny, przebieg, skutki powstanie listopadowego.. Rządy w królestwie obejmuje Margrabia Wielkopolski.. Przyczyny powstania - walka o niepodległość - opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznańską (Mierosławski, Libelt)-plan regularnej wojny pokonanie Austrii, Prus, Rosji.. -zamachy terrorystyczn…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę nie ma winy bez kary

„Nie masz zbrodni bez kary" pisał Adam Mickiewicz.. Balladyna .Nie przytaczam ich tu bezcelowo, mam bowiem zamiar udowodnić, że nie ma winy bez kary.. Bez względu na wyrządzone krzywdy człowiek nie uniknie kary.. Na początku jako pierwszy dowód potwierdzający powyższą tezę przytoczę przykład ostatniej sceny dramatu J. Słowackiego ,, Balladyna ".. Nad brzegiem Świtezi pewien młodzieniec strzelec w tutejszym borze poznaje tajemniczą dziewczynę i przyrzeka jej wierność i miłość, prosząc ją, aby…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt