Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania

1, 2, 3 .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj teksty jeszcze raz i odpowiedz krótko na pytania.. jej mama jest dobrą kucharką, ale nie wiadomo czy jest to jej zawod, wiec zaznaczylam odp b ze jest miła bo wg wczesniejszego zd ze jej rodzice są bardzo mili wynika, choc jest to ujete ogolnie.Znasz odpowiedź na zadanie: Przeczytaj teksty na pocztówkach jeszcze raz przyporządkuj wypowiedzi 1-10 na s. 15 lotcie?. Wykonaj zadania w ćwiczeniach: Zad.. Neu" klasa 1 część A. zad…


Czytaj więcej

Rozpoznaj je i zapisz ich nazwy

Danzig, Johannisburg, Thorn czy Breslau to polskie miasta.. W przypadku krajów z kilkoma językami urzędowymi na potrzeby quizu został wybrany jeden.. Nadal pracujemy nad znalezieniem właściwej odpowiedzi.. Do jednostki centralnej podłącza się różne urządzenia rozszerzające funkcje oferowane przez komputer.35Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj formę ochrony przyrody.. rozpoznaj instrumenty i wpisz w kratki ich prawidłowe nazwy ćw muzyczn pomuzcie pilne bo na jutro cw muzyczny swiat cwiczenia…


Czytaj więcej

Na podstawie rysunków uporzadkuj przedstawione w tabeli opisy etapów mitozy

Stolicą tego kraju jest Praga.. Wpisz w tabelę numery 2.-5.. (0-1) (2 pkt) Podkreśl dwa kryteria, które wzięto pod uwagę przy podziale Polski na pasy krajobrazowe.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Na Podstawie danych z tabeli, w której przedstawiono zależność wydłużenia gumki-recepturki od przyłożonej do niej siły, narysuj wykres zależności siły od wydłużenia.. 2010-11-20 13:27:39; Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. Eksport i import w mld dolarów USA w 2000 r. Kraj Import Eksport Bila…


Czytaj więcej

Napisz słownie liczebniki porządkowe

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Liczebniki porządkowe, czyli odpowiadające na pytanie: który z kolei?. Zgłoś nadużycie.. Juni, die 3.Interaktywne ćwiczenie online z angielskiego - Daje również możliwość wyświetlenia kwoty w kilku najpopularniejszych walutach.Liczebniki porządkowe pisane cyfrą zawsze mają po sobie kropkę, co odróżnia je od liczebników głównych: playIm 18.. Tylko jedno- i dwusylabowe liczby należy pisać słownie (eins, sieben, h…


Czytaj więcej

Cząstkę by piszemy razem

Cząstki kobiety to opis rozpadu mężczyzny, który w końcu znika.Bo choć cieszymy się razem, smutek przeżywamy najczęściej w samotności.. poszedłbyś.. przeczytalibyśmy.. Pisownia "nie" razem"Nie" z przymiotnikami i przysłówkami piszemy razem (nieładna, nieszybkie, nieżle).. Jak łatwo zapamiętać tę różnicę?. A może należy ich oboje.. Nie wszyscy widzowie warszawskiego spektaklu wiedzą, że pisząc „Cząstki kobiety", Katy Weber opowiedziała osobistą historię.. Natomiast jakby pisane osobno to połącze…


Czytaj więcej

Odczytaj z rysunku potrzebne wymiary i oblicz pole figury

Będzie nam ona potrzebna do obliczenia pola.. Materiał zawiera 22 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 3 filmy, 14 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.. 🎓 Odczytaj z rysunku potrzebne wymiary i oblicz pole wielokąta.Jedna z trójkQta prostokQtnego ma 2,05 m, druga jest 0 26 cm od niej krótsza.. Jest to wysokość, na tym rysunku trójkąta.. ( 3 pkt) ( 6 pkt) Zadanie Oblicz miary katów oznaczonych literami greckimi: a, , i '5.. (./2 pkt) Uzupełnij.. a) 30 mm, 4 cm, 5 cm b) 9 cm, 12 cm, 15 cm c) 36 mm…


Czytaj więcej

Napisz krótką notatkę na temat powstania rfn i nrd

W NRD rozpoczęły się obrady "okrągłego stołu" (7 XII 1989 r.), w trakcie których ustalono, że 18 III 1990 r. odbędą się wolne wybory do .Najbardziej grzejące rzeczy w polskim internecie, o których mówią Polacy.. Historia.Nazwa.. Ostatnia aktualizacja: 03.10.2020 05:40 .. landy NRD przystąpiły do RFN.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.. Prowadzenie: Ewa Ciosek, edukatorka Muzeum Powstania Warszawskiego.. Stoli…


Czytaj więcej

Wymień i opisz gałęzie prawa

5 Zadanie.. Ze wzgl ędu na tre ść prawa:W nauce prawa podaje się dwa ujęcia źródeł prawa: formalne i materialne źródła prawa.. W Rzeczypospolitej źródłami prawa z znaczeniu formalnym są: konstytucja, ustawa, rozporządzenie, akty prawa miejscowego, oraz inne akty normatywne .Wymień 3 cechy psychiczne charakteryzujące człowieka zdrowego.. Zadanie premium.. Na pewno na kształtowanie norm prawnych duży wpływ ma historia.Zadanie: zad 1 a w kilku zdaniach opisz funkcje i zadania prawa b wymień i krót…


Czytaj więcej

Napisz pełnym zdaniem co zabierzesz w podróż po świecie

Już po zmroku, gdy ruch w mieście praktycznie zamarł, postawili przed wejściem do Kamienicy Kupieckiej w Al.. Trzeba napisać list do Ludzika podróżnika, w którym poradzicie mu, co powinien zrobić, by jego podróż doszła do skutku.Napisz w zeszycie list do Ludzika podróżnika, w którym poradzisz mu, co powinien zrobić, by jego podróż doszła do skutku.. Dlatego postanowili w sobotę udać się od razu pod siedzibę arcybiskupa.. Bezkrytyczność w stosunku do ukochanej.Napisz zdania w zeszycie z właściwy…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie w czasie przeszłym po angielsku

Jak to napisać po angielsku "chronił przed"?. Wówczas czytam książki, oglądam TV, gram na komputerze albo idę na długi spacer.. W przyszłości chciałbym studiować na AWF, być piłkarzem, a później trenerem.. długość też dowolna byleby nie 4-5 zdań.. Kiedy biegliśmy w jego kierunku, Agnes zemdlała, więc Ryan został, żeby ją ocucić.. W wolnym czasie czytam książki, szczególnie fantastykę.. Zjadłam obiad.. Napisz opowiadanie, w którym opowiesz o najciekawszym wydarzeniu ze swojego życia.. Ateny - ob…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt