Wpisz podane czasowniki we właściwej formie treffen

Pamietaj o operatorze.. 2018-04-03 11:34:41; Wpisz podany czasownik w odpowiedniej formie: 2011-09-12 20:12:14; Wpisz czasownik w odpowiedniej formie.. 2010-10-02 12:07:11; Wpisz .Wpisz podane czasowniki we własciwe miejsce w zdaniu we właściwej formie.. 15 - fünf…Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Do tego dochodzą jeszcze czasowniki nieregularne, ich nieregularne formy, których trzeba się nauczyć na…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie z akapitami

Występują w nim wszystkie omówione poniżej przypadki.. 9.Niewiarygodny spektakl.. bez akapitu: Szłam szkolnym korytarzem, nie zważając na osoby, które otaczały mnie .jak napisać Opowiadanie budowa opowiadania zasady pisania opowiadania zwroty w opowiadaniu przykładowe zwroty w opowiadaniu schemat pisania opowiadania jak pisać opowiadanie jakich wyrażeń używać w opowiadaniu przykładowe wyrażenia do opowiadania.. Piszę na Wattpad dwa opowiadania, z którymi nie mam problemów typu, że mi się nie w…


Czytaj więcej

Przeczytaj tekst z którego usunięto trzy zdania

e) He didn't want to .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. ROBOTER Ich werde euch etwas erzählen.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Uwaga!. A STRANGE COINCIDENCE Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on…


Czytaj więcej

Ułóż i napisz zakończenie opowieści według własnego pomysłu

Ozdób pisankę według własnego pomysłu, a następnie wytnij ją.. Ułóż i zapisz 4 zdania z wyrazami: mama, kot, dom, szkoła.. Do wyrazu „choinka" dobierz i napisz jak najwięcej wyrazów, które łączą się z choinką np., choinka - las, zima, bombka, .Napisz 5 wyrazów z „ó" Wybierz 2 wyrazy, ułóż i napisz z nimi 2 zdania.. Dla chętnych na weekend: prezentacja w MS PowerPoint o bogactwach naturalnych, o .. aktywność ruchowa na świeżym powietrzu według własnego pomysłu.Miłośnicy prozy Margaret Atwood z n…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę alka z kamieni na szaniec

Jego ojciec- jedna z pierwszych ofiar gestapo, był kierownikiem fabryki, a matka najprawdopodobniej zajmowała się domem.Charakterystyka bohaterów.. We współczesnym świecie młody człowiek często poszukuje autorytetów, by uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania.. Aleksy Dawidowski , bohater powieści A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec" urodził się 3 listopada 1920 roku w Warszawie.Przydatność 65% Charakterystyka Alka z "Kamieni na szaniec'' Alek (Aleksy Dawidowski) urodzony …


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę nie ma winy bez kary

„Nie masz zbrodni bez kary" pisał Adam Mickiewicz.. Balladyna .Nie przytaczam ich tu bezcelowo, mam bowiem zamiar udowodnić, że nie ma winy bez kary.. Bez względu na wyrządzone krzywdy człowiek nie uniknie kary.. Na początku jako pierwszy dowód potwierdzający powyższą tezę przytoczę przykład ostatniej sceny dramatu J. Słowackiego ,, Balladyna ".. Nad brzegiem Świtezi pewien młodzieniec strzelec w tutejszym borze poznaje tajemniczą dziewczynę i przyrzeka jej wierność i miłość, prosząc ją, aby…


Czytaj więcej

Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych których zapis słowny jest następujący

a)SO2 + ‗O2 → ‗SO3,Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapis słowny jest następujący: a)węgiel + tlen → tlenek węgla (IV), b)tlenek rtęci (II) → rtęć + tlen, c)glin + chlor → chlorek glinu(III).. Określ rodzaj przemian (fizyczne czy chemiczne), jakie następują podczas kolejnych etapów przygotowywania tego ciasta.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dobierz współczynniki stechiometryczne w następujących rów…


Czytaj więcej

Napisz plan ankiety choose a topic from the box

Przeglądając niektóre wątki doszedłem do wniosku, że przydałby się system ankiet na 4programmers..


Czytaj więcej

Napisz równanie reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu jeżeli

Czyli w naszym przypadku tlenku wapnia.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij rownania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlkenek metaluUzupełnij i uzgodnij równania reakcji chemicznych otrzymywania soli przez działanie odpowiednim k. Równanie reakcji 2.: Nazwa systematyczna produktu reakcji 3.:Tlenek zasadowy - tlenek metalu, który reaguje z kwasem, .. - zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.. 1.Pojawia się napis Reakcja chemiczna.. KWAS…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie na temat nic dwa razy się nie zdarza

W argumentacji odwołaj się do Opowieści wigilijnej K. Dickensa, Quo vadis H. Sienkiewicza oraz innego utworu literackiego.Nic dwa razy - analiza utworu; Nic dwa razy - interpretacja utworu; Nic dwa razy - analiza utworu.. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.Dlatego nie możemy zostawiać niczego na później, bo może się okazać, że zabrakło nam czasu.. Wiążemy przywoływany przez niego obraz rzeki z upływem czasu..…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt