Opisz ustrój starożytnych aten w okresie demokracji
W Rzymie podobnie jak w Atenach, co roku zmienia się osoby, pełniące jakąś funkcję istnieje zasada jednoroczności.Ateny były jednym z najbardziej rozwiniętych i najsilniejszych państw- miast w Starożytnej Grecji.. Po zakończeniu urzędowania, które trwało przez rok, Archonci wchodzili w szeregi areopagu - była to rada, która zbierała się na wzgórzu Aresa.Demokracja ateńska - ustrój państwowy w Atenach, kształtujący się w końcu VI i na początku V wieku p.n.e., klasyczna postać demokratycznego ustroju w społeczeństwie niewolniczym.. Obejmował okres Królestwa Polskiego oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów - łącznie blisko trzy i pół wieku, aż do momentu rozbiorów.. Tom 1" W. Lengauer " Starożytna Grecja okresu archaicznego i klsaycznego" (w w/w pozycjach odpowiednie rozdziały o Sparcie) R. Kulesza "Sparta w V-IV w. p. n. "; we wstępie do ksiązki "Ateny-Sparta 431-404.". jest zawarta krótka charakterystyka ustroju Aten i Sparty.hod mogłoby się wydawad, że demokracja ateoska była ustrojem bardziej przyjaznym mieszkaocom, to należy przede wszystkim zauważyd, że w starożytnej Grecji nie każdy, kto zamieszkiwał polis, był automatycznie jej obywatelem.. Zgromadzenie Ludowe - zgromadzenie, na którym dorośli, wolni mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje.. Zgromadzenie ludowe co prawda wybierało najwyższych urzędników tzw. archontów, jednak musieli oni pochodzić z arystokracji..

Wipszycka, B. Bravo "Historia starożytnych Greków.

Dawne funkcje królewskie rozdzielono między wybieranych na rok archontów.Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej.. P F Zadanie 3.. Połowa VII wieku p.n.e wyznacza początek procesu tworzenia się ustroju demokratycznego w tym polis.. Zgromadzenie Ludowe - zgromadzenie, na którym dorośli, wolni mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje.. Oni też pełnili najwyższe urzędy w państwie.Wedle tradycji Ateny powstały na drodze synojkizmu, którego inicjatorem był mityczny Tezeusz.. Rzeczpospolita szlachecka była odmianą monarchii stanowej i charakteryzowała się tym, że obok monarchy w sprawowaniu władzy w szerokim zakresie .Ustrój polityczny Aten w V w. p.n.e. - demokracja a) Zgromadzenie Ludowe - eklezja.. W tym wypadku byli to arystokraci, będący najlepiej urodzonymi obywatelami.Zmiany ustroju Aten to wynik działalności wielkich reformatorów, którzy starali się ustrzec wspólnotę przed bratobójczym rozlewem krwi.. Agora - plac zgromadzeń ludu.Jest rzeczą godną uwagi, że instytucje demokracji ateńskiej nie stały się w tym okresie, ani też bezpośrednio później, przedmiotem takiego systematycznego wykładu, który by uwypuklał jej zalety..

Ateny były pierwszą i najważniejszą w czasach starożytnych demokracji.

Miało największe uprawnienia: brał w nim udział każdy obywatel po ukooczeniu 20 roku życia; uprawnienia: o posiadało inicjatywę ustawodawczą , o uchwalało prawa większością głosów,Przydatność 65% Ustrój Aten i Sparty DEMOKRACJA W ATENACH DEFINICJE: Polis- miasto-państwo w starożytnej Grecji, rządzone przez obywateli.. Naród dzięki nim ma wpływ na władzę, oraz uczestniczy w jej sprawowaniu.. P F Plutarch pozytywnie ocenił rolę gerontów w opisanym państwie.. Pierwotnie polis była monarchią, ustrój ten został jednak zniesiony pokojowo i jego miejsce zajęły rządy arystokracji.Z powyższej klasyfikacji wynika, że już w starożytności demokratyczny ustrój miał swoich wrogów.. To tutaj narodziły się nauki ścisłe, Sokrates wykładał filozofię na placach miasta, a Sofokles i Eurypides wystawiali sztuki teatralne.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Ateny były, obok Sparty, jednym z najważniejszych miast‑państw starożytnej Grecji..

Po upadku monarchii nastał ustrój oligarchiczny, czyli rządy nielicznej grupy obywateli.

Początkowo w Atenach panowali królowie.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Ta opozycja nie jest już obecnie tak wyraźna.Najważniejszym z nich było utrzymywanie okrętów wojennych i organizowanie przedstawień teatralnych.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa , obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności [1] .W VII wieku p.n.e. w Atenach rządziła niepodzielnie arystokracja.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. Dla Arystotelesa demokracja nie była dobrym ustrojem, bowiem ten model władzy w państwie oznaczał rządy osób nieoświeconych, rządy tłumu, który w podejmowanych decyzjach kierował się emocjami, a nie wiedzą.W starożytności jako demokrację oznaczano ustrój polityczny istniejący w niektórych greckich polis, w szczególności w Atenach, przeciwstawiany monarchii (rządom jednej osoby) czy oligarchii (rządom nielicznych).. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Falanga - zwarty szyk hoplitów.Ateny początkowo również miały ustrój monarchiczny, ale koło IX wieku p.n.e. zapanował tu ustrój oligarchiczny i władza znalazła się w rękach wielkich właścicieli ziemskich (zwanych eupatrydami)..

Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości.W XV i XVI wieku kształtował się w Rzeczpospolitej ustrój określany jako demokracja szlachecka.

Agora - plac zgromadzeń ludu.. WRhetry (poł. VII w. p.n.e.) okres tyranii Pizystratydów (561-510 p.n.e.) spartańskim postacie: Likurga, Drakona, Solona, Klejstenesa, Peryklesa reformy Solona reformy Klejstenesa reformy Peryklesa ustroje polityczne greckich polis - Sparty i Aten kompetencje urzędów oraz urzędników w Sparcie i Atenach Fragment opracowania historycznego Apetyt na widowiska w wielkim stylu stopniowo doprowadził do praktyki przedzielania walkInternetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.E.. I choć żaden z nich (poza ostatnim) nie dążył do zaprowadzenia w Atenach demokracji, rozwiązania, które wdrażali, zbliżały Ateny do „rządów ludu".Tą samą cechą republiki i demokracji jest istnienie zgromadzenia ludowego, kobiety zarówno w Rzymie jak i w Atenach nie posiadają obywatelstwa i nie biorą udziału w życiu politycznym.. Hoplita - ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty.. Demokracja -czyli władza ludu, mogła zaistnieć.Pierwotnie Ateny miały ustrój oligarchiczny (rządziła arystokracja): - VII w. p.n.e. kodyfikacja prawa przez Drakona (prawo surowe, ale stabilne) - początek VI w. p.n.e. reformy Solona (zniesienie niewoli za długi, co było dużym problemem; podział społeczeństwa na klasy majątkowe różniące się uprawnieniami)- zgromadzenie ludowe (wszyscy wolni obywatele - mężczyźni powyżej 18 roku zycia urodzeni w Atenach), funkcje - decydowanie o wojnie i pokoju, wprowdzanie kultów religijnych, uchwalanie przepisów, budowa światyń, - rada starszych + geruzja (chyba obywatele pow. 60 roku zycia), funkcje - projekty ustaw, debaty, doradzanie, kontrola urzędnikow, - urzędnicy - archonci, funkcje - władza .W dzisiejszych czasach zasada suwerenności narodu została w pełni urzeczywistniona w formach demokracji pośredniej i bezpośredniej.. Masowe nadawanie obywatelstwa cudzoziemcom, nieraz od pokoleń zamieszkujących w Attyce nie powtórzyło się już nigdy więcej.Jak powszechnie wiadomo starożytne Ateny są stolicą demokracji, nauk i sztuk.. Powodowało to, że udział w rządach był ograniczony jedynie do demotes - osób posiadających obywatelstwo.. (0-1) Źródło 1.. Demokracji wspólnoty ateńskiej towarzyszyło jej ostateczne zamkniecie..Komentarze

Brak komentarzy.