Wybierz właściwe tłumaczenie i wpisz a b lub c
Zakreśl literę A, B lub C.Przyporządkuj do procesu zjednoczenia Włoch i Niemiec odpowiednie wydarzenia.. Zadanie 6.. (0˜1) Dokończ zdanie.. Zakreśl jedną z liter: A, B lub C.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16 .Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wybierz właściwą odpowiedź .. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali właściwy porządek: planeta, ludzie, .. Brak jest właściwych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną u kobiet w ciąży.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Rzeczownik.. D. Liczebnik.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W kawiarni chcesz zamówić kawałek szarlotki.. Koleżanka poprosiła cię o radę w sprawie ubioru na imprezę.. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej .zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Znajdź je, zaznacz i wpisz odpowiednio z rodzajnikiem określonym.. Jedna doba to około : a) 90 tys sekund B) 9 tys sek.. Twoja ksiqŽka jest nowa.. D. Pękanie ścian budynku.. Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.. E.Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. A. Zalesienie stoków wzgórza..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Zakreśl literę A, B lub C.- 6.1.. Z nazwy i rozszerzenia oddzielonych kropką.. Wybierz spośród podanych właściwe określenia i wpisz w odpowiednie miejsca litery, którymi je oznaczono.. Z bezwzględnej ścieżki dostępu, nazwy i rozszerzenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Strona 11 z 15 Zadanie 9.. Następnie wybierz z tabeli właściwy zaimek osobowy lub osobę i przeczytaj zdania.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. 2009-09-23 19:29:28Tłumaczenie słowa 'właściwy' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. Wybierz je spośród podanych i wpisz odpowiadające im litery we właściwe miejsca.. (1 pkt) Uzupełnij model przedstawiający przyczyny i skutki powstania czynnego osuwiska.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia „człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne.. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1, 2 albo 3.Uzupełnij zdanie.. Jego brat jest mi}y.. (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.6.4. wybierz właściwą reakcję..

wybierz właściwą reakcję.

3. Podaj na podstawie opisu nazwę formy terenu oraz nazwę krainy geograficznej, dla której ta forma jest charakterystyczna.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. To jest jej siostra.. Wpisz A, B lub C.. W czasieWybierz właściwe uzupełnienie dialogów i wpisz w każdą lukę a,b lub c. b.Wybierz właściwą odpowiedź (wpisz literę a,b,c lub d) - Infromatyka.. B. Ze względnej ścieżki dostępu, nazwy i rozszerzenia.. Zadanie 8.. Mój pies jest duŽy.. Która z odmiennych części mowy nie występuje w pierwszej zwrotce?. (0-3) Zdecyduj, o kim/o czym jest każdy tekst (9.1.-9.3.. B. Czasownik.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. prostym C. mężczyzna lub chłopiec B. złożonym D. pojedyncza osoba 40.. Nazwy przyborów szkolnych napisz z rodzajnikiem określonym.. Eine Woche brauchen sie von Texas 1).. Deutschland.przykłady:a) koloidu b) zawiesiny c) roztworu właściwego 2009-09-17 18:21:27 Chemia!. B. Długotrwałe intensywne opady deszczu.. Następnie wpisz pod zdjęciami nazwy tych elementów dziedzictwa kulturowego.. Dokończ zdanie.. C. Podcięcie stoku podczas budowy drogi.. A. zwei Tage B. einerOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

His name is Max.z właściwym tłumaczeniem.

Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.B.. - dodatkowe zadania leksykalno-gramatyczne.. Nie możesz otworzyć okna w pociągu.. Z jakich elementów składa się pełna nazwa pliku w systemie Windows?. D. b) Wpisz właściwe litery w puste miejsca na fotografiach prezentujących dziedzictwo kulturowe krain zaznaczonych na mapie.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. ).Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A-D).Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.Uwaga!. Mam nowy samochód.. A. bitwy pod Magentą i Solferino B. wojna z Danią C. wyprawa „tysiąca czerwonych koszul" Piemontu D. Rzym zostaje stolicą państwa E. bitwa pod Sadową F. bitwa pod SedanemWybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Poproś .a- wollt b-willst c-will II.Wybierz i wpisz właściwe formy zaimków osobowych w celowniku: ihm mir ihr uns dir ihnen Ihnen euchWybierz właściwą formę .. C. Przymiotnik.. Kuzynka proponuje ci wspólne wyjście1 W diagramie ukryto 9 nazw części ciała.. Co jej powiesz?. Podaj po dwa przykłady : a) zawisiny b) roztworu właściwego .. (0˜3) a) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwe słowa w taki sposób, aby utwo-rzyć rodzinę wyrazów.. Co powiesz .Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.- 5.4.).

Przy każdym zadaniuWybierz właściwe tłumaczenie: 1.

JEDEN milion sekund to około : (C 5 dni,)( D 12 dni).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt