Rozpoznaj je i zapisz ich nazwy
Danzig, Johannisburg, Thorn czy Breslau to polskie miasta.. W przypadku krajów z kilkoma językami urzędowymi na potrzeby quizu został wybrany jeden.. Nadal pracujemy nad znalezieniem właściwej odpowiedzi.. Do jednostki centralnej podłącza się różne urządzenia rozszerzające funkcje oferowane przez komputer.35Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj formę ochrony przyrody.. rozpoznaj instrumenty i wpisz w kratki ich prawidłowe nazwy ćw muzyczn pomuzcie pilne bo na jutro cw muzyczny swiat cwiczenia dla 1gimnazjum.zadanie 1/64 Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2010-11-02 18:13:12Nazwa pochodzi od węży poświęconych w starożytnej Grecji patronowi wiedzy lekarskiej - Eskulapowi.. Zapisz nazwy kontynentów oznaczonych litrami A i B, których brzegi są oblewane przez wody tego oceanu.. Inaczej jest z jednostkami wyższego rzędu - makroregionami, podprowincjami, prowincjami, megaregionami.. Zwężony przód ciała ułatwia drążenie korytarzy w glebie.. Sahara, Namib, Białe Piaski, Czarna Pustynia, Pustynia Pstra A.. [QUIZ] Michał Szymaczek.. Pisz czytelnie.. Dla ułatwienia podano pierwsze i ostatnie literyRozpoznaj glony przedstawione na rysunkach i wpisz poniżej ich nazwy 2011-10-20 18:46:14 Połącz liniami nazwy tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami 2009-11-09 20:22:12 Rozpoznaj planety zaznaczone na ilustracji cyframi, a następnie zapisz nazwy tych planet..

a) Rozpoznaj je i zapisz ich nazwy.

Charakteryzują się troskliwą opieką nad potomstwem Ich skóra pokryta jest stwardniałym naskórkiem, łuskami rogowymi i tarczkami kostnymi.Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Podaj jej nazwę.. daje najNa ilustracji przedstawiono trzy gatunki paprotników objęte ochroną.. Podstawowym celem tworzenia tej formy ochrony jest zachowanie estetycznych wartości krajobrazu.. b)Wyjaśnij,co to oznacza,że roślina jest objęta ochroną.. a) Powstaje w wyniku przeobrażenia granitu.. Sprawdź, czy znasz ich polskie .Nadal nie mamy odpowiedzi na rozpoznaj i zapisz nazwy ptaków i ssaków przedstawionych na zdjęciach a następnie wykonaj polecenia.Krzyżówka.. W podanej melodii zakreśl miejsca w których występują trójdźwięki lub czterodźwięki septymowe nonowe oraz podpisz ich nazwy literowe: 17.Rozpoznaj i podpisz formy glonów przedstawione na ilustracji 2010-12-02 15:31:45 Korzystajac z dostępnych żródeł, rozpoznajobiekty przedstawione na fotografiach .. KOPIUJ LINK.. Powodzenia!Zadanie: 1 rozpoznaj opisane poniżej pasy rzeźby terenu i podaj ich nazwy a obszar położony na wysokości powyżej 300 m n p m , charakteryzujący się Rozwiązanie: 1 wyzyny 2 pobrzeże południowobałtyckie lub depresja mało sprecyzowane 3 kotlinyRozpoznaj urządzenia zewnętrzne zestawu komputerowego i ich przeznaczenie Już wiesz, że najważniejszym elementem zestawu komputerowego jest jednostka centralna..

Sprawdź, czy znasz ich polskie nazwy!

b. Powstaje w wyniku przeobrażenia granitu.. Odpowiedź odeślij do sprawdzenia.. Wpisz nazwy 2017-09-14 15:20:06Na podstawie opisów rozpoznaj skały, a następnie zapisz ich nazwy.. Wybierz ich nazwy spośród podanych i zapisz je obok numerów odpowiadających rysunkom poziomicowym.Rozpoznaj glony przedstawione na rysunkach i wpisz poniżej ich nazwy 2011-10-20 18:46:14; Podane niżej nazwy to zjawiska fizyczne czy reakcje chemiczne 2008-11-09 19:01:12; Wpisz do odpowiedznich rubryk podane nazwy zwierząt: 2011-04-30 20:06:14; Rozpoznaj zwierzęta pokazany na zdjęciach .. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko).. Jej pomarańczowo-czerwone wydmy o wysokościach przekraczających 300 metrówNa podstawie opisów rozpoznaj skały, a następnie zapisz ich nazwy: a. Skała magmowa wylewna o czarnej barwie, składająca się m.in. z mikroskopijnych kryształów oliwinu.. Do nazwy typów gleb przyporządkuj symbole linii, które je łączą na mapie.. B._____ - mieli strzec praw plebejuszy, mieli prawo weta wobec decyzji urzędników i zgromadzeń.rozpoznaj instrumenty i wpisz w kratki ich prawidłowe nazwy ćw muzyczn.. Następnie zaznacz tę pierścienicę, której dotyczy poniższy opis..

... Danzig, Thorn - niemieckie nazwy polskich miast.

2016-02-17 15:29:56Rozpoznaj formy terenu.. Stanowią one grupy mniejszych jednostek i tu już dosyć często wśród geografów pojawiają się wątpliwości, które z tych jednostek można zaliczyć do danego regionu.Rozpoznaj ocean i wpisz na mapę jego nazwę.. Ta pustynia ciągnie się wzdłuż wybrzeża Atlantyku, w południowo-zachodniej Afryce.. Rozpoznaj i zapisz w tabeli kryterium, według którego dobrano obiekty geograficzne w każdym zestawieniu.Rozpoznaj gatunki ptaków zamieszczone na kolejnych slajdach prezentacji (większość poznałeś oglądając film) Zapisz ich nazwy gatunkowe ptaków zgodnie z podaną numeracją.. Na ich obszarze można prowadzić tylko taką działalność gospodarczą, która nie powoduje znacznego przekształcenia naturalnego krajobrazu.Nazwy Państw Europejskich Zapisane w ich Języku Urzędowym Czy uda Ci się rozpoznać wszystkie kraje?. A._____ - opiniowali projekty ustaw zgłaszane zgromadzeniom ludowym oraz mieli decydujący wpływ na politykę zagraniczną republiki.. Rozpoznaj je!. Podaj nazwę złomowisk skalnych zalegających stoki oraz nazwę procesu odpowiedzialnego za ich powstanie.. Typ gleby Symbol na mapie 1. czarnoziemy 2.Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej..

B. C.Ich nazwy utrwaliły się w geografii Polski.

a)Rozpoznaj je i zapisz ich nazwy.Dla ułatwienia podano pierwsze i ostatnie litery nazw.. (nad odpowiednim akordem ) i podpisz nazwę literową tych akordów pod systemem: e-moll A -dur H- dur g-moll f-moll F< d-moll d > 16.. Zaskroniec zwyczajny to najbardziej pospolity wąż w naszym kraju i jednocześnie w Europie.. Samica może osiągnąć długość nawet dwóch metrów.Imiesłowy uprzednie z kolei - jak podpowiada ich nazwa - dotyczą czynności i zdarzeń, które zdarzyły się wcześniej niż sytuacja opisana przez czasownik w formie osobowej, np.: Przyszedłszy\do domu, szybko przeczytałem pocztę\ = 'Najpierw wróciłem do domu, a potem przeczytałem pocztę'.Rozpoznaj pustynie na podstawie opisów i zapisz ich nazwy wybrane spośród podanych.. Skorzystaj z map atlasu geograficznego?. 2012-04-05 11:43:08 a rozpoznaj i podpisz formy glonów przedstawione na ilustracjach A B 2010-11-17 16:05:32Rozpoznaj je oraz zapisz ich nazwy w wyznaczonych miejscach.. Są Ŝyworodne.. Na podstawie: E .Dudek, J. Wójcik, Geografia 1, Wiking, 2002 Zadanie 5.. Spróbuj wrócić później lub poszukaj innego.Zadanie 25 Uzupełnij tabelę wpisując obok podanej charakterystyki nazwę gromady kręgowców charakterystyka Są stałocieplne, ich zazwyczaj pokryta jest włosami.. Ma wydłużone, walcowate ciało, które jest podzielone na segmenty.. Żyje na lądzie.. Są to pozbawione jąder fragmenty cytoplazmy dużych komórek, po około 8 - 10 dniach życia są niszczone w śledzionie.Znasz odpowiedź na zadanie: Na podstawie siatki kartograficznej rozpoznaj obiekty geograficzne przedstawione na mapach i zapisz ich nazwy.. Pamiętaj, że możesz przesuwać "Yellow Box" za pomocą kursorów, lewego przycisku myszy lub klawisza TAB więc nie musisz rozwiązywać quizu po kolei!Danzig, Johannisburg, Thorn czy Breslau to polskie miasta.. b) Skała magmowa wylewna o czarnej barwie, składająca się m.in. z mikroskopijnych kryształów oliwinu.Rozpoznaj opisanych urzędników republiki rzymskiej i dopisz ich nazwy.. Ma charakterystyczne żółte plamy po bokach głowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt