Opisz działania które mogą wzmocnić efekt cieplarniany
Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.Efekt cieplarniany (ang. greenhouse effect) to zjawisko polegające na podnoszeniu temperatury Ziemi poprzez zamianę energii promieniowania na ciepło w atmosferze.Dzieje się tak na skutek pojawiania się w atmosferze gazów o liczbie atomów większej niż dwa.. Logarytm jest funkcją stale (chociaż coraz wolniej) rosnącą.Zmniejszyć efekt cieplarniany można po przez sadzenie drzew, które zmniejsza zaw.. Jako że w przypadku efektu cieplarnianego największe znaczenie ma dwutlenek węgla, to działania .Efekt cieplarniany jest procesem, w którym promieniowanie z atmosfery planety ogrzewa powierzchnię planety do temperatury powyżej tego, co byłoby bez jego atmosfery.. Aby złagodzić zmiany klimatu, musimy .Efekt cieplarniany.. Jeśli atmosfera planety zawiera z promieniowaniem gazów aktywnych (tj gazów cieplarnianych) będą emitować energię we wszystkich kierunkach.Część tego promieniowania jest kierowane w stronę powierzchni, ogrzewając go.Efekt cieplarniany (efekt szklarniowy) Jest to podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi wynikające z istnienia atmosfery ziemskiej - średnia temperatura na Ziemi wynosi około 15 o C, gdyby nie było atmosfery byłaby niższa o około 30 o C.. Atmosfera przepuszcza do powierzchni część promieniowania słonecznego - a mianowicie .Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym..

Para wodna jest głównym gazem cieplarnianym w atmosferze ziemskiej.

Zjawisko efektu cieplarnianego, zwanego również efektem szklarniowym, jest spowodowane nadmierną emisją tzw. gazów cieplarnianych (szklarniowych), do których zaliczmy: dwutlenek węgla, metan, tlenek węgla (czad), parę wodną, itp.Niekontrolowany efekt cieplarniany - efekt, w którym zachodzi dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy temperaturą powierzchni planety a zmniejszoną przezroczystością atmosfery, powodującym silne globalne ocieplenie, w wyniku którego oceany ulegają odparowaniu.Uważa się, że zjawisko takie miało miejsce we wczesnej historii planety Wenus.Skoro efekt cieplarniany jest proporcjonalny do grubości optycznej, a ta (poprzez wartość absorpcji) zwiększa się, jak suma logarytmów koncentracji CO2 i H2O, to nie ma możliwości wysycenia efektu cieplarnianego przez zwiększanie koncentracji gazów cieplarnianych.. Ocieplenie jest najprawdopodobniej efektem obserwowanego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, za który odpowiadają emisje związane z działalnością człowieka.. Jaworski powołuje się na następujące argumenty, które już słyszałem gdzie indziej, a są one takie: - ocieplenie klimatu w całym XXw wyniosło 0,74 st C, więc nie ma co mówić o żadnym ociepleniu,Opisz, na czym polega efekt cieplarniany..

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem polegającym na podwyższeniu temperatury Ziemi.

Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi .Galerie 10 rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony klimatu 3/4 globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi ze spalania węgla, ropy naftowej i gazu, 1/4 z rolnictwa i wycinki lasów.Eksperci wyróżniają ich cztery grupy: 1. rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie dających się biologicznie rozłożyć - chemicznych lub radioaktywnych, 2. niszczenie lasów i zakwaszanie akwenów wodnych przez trucizny przemysłowe, 3. zanieczyszczenie górnych warstw atmosfery przez chlorofluorowęglowodory, które powodują uszkadzanie warstwy ozonu (dziura ozonowa) i na skutek tego wzrost przenikania szkodliwych promieni ultrafioletowych, 4. efekt cieplarniany.Aby zapobiec rozszerzaniu się efektu cieplarnianego należy podejmować działania mające na celu dostosowanie przemysłu, transportu i mentalności społeczeństwa do tego problemu.. Zmian Klimatu, Protokół z Kioto, Program 20‑20‑20 to elementy strategii przeciwdziałających wzmocnieniu efektu cieplarnianego.Efekt cieplarniany Od razu trzeba zauważyć, że problem "jeden i wokół mężczyzn" ma dwa warianty.. Znaczącą rolę w powstawaniu efektu cieplarnianego mają tzw. gazy cieplarniane (głównie para wodna, dwutlenek węgla i metan .Zmiany klimatu są rzeczywistością: wzrastają temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie..

Gazy te nazywane są gazami cieplarnianymi (S. Gumuła, M. Piaskowska 2009, s. 189).

CO2 w atmosferze, ale trzeba by zasadzić nimi teren Argentyny który zrównoważył by wszystkie szkodliwe gazy samochodów na świecie, nie biorąc zniszczenia produkowane przez przemysł i elektrownie.Plik Efekt cieplarniany krytyka i dyskusja 1.pdf na koncie użytkownika ANALITYKA_CHEMICZNA • folder dowody naukowe • Data dodania: 12 gru 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Efekt cieplarniany Znajomość fizyki jest niezbędna nawet przy czytaniu prestiżowego brytyjskiego tygodnika "The Economist", 19 stycznia 2013, na jednej stronie - aż dwie mini lekcje w fizyki Jeden z artykułów , zatytułowany "Nowy czarny" (The new black) mówi o efekcie cieplarnianym.. Dodatkowo para wodna jest gazem, którego stężenie w powietrzu silnie zależy od warunków lokalnych i pogodowych.Efekt cieplarniany - to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie.. Jako że w przypadku efektu cieplarnianego największe znaczenie ma dwutlenek węgla, to działania ekologów zmierzają do zmniejszenia emisji tego właśnie gazu.Stojąca za działaniem bariery fizyka jest jednak w obu przypadkach inna: szklany dach szklarni działa głównie dzięki blokowaniu pionowych ruchów powietrza, a efekt cieplarniany w atmosferze dzięki blokowaniu promieniowania podczerwonego przez gazy cieplarniane.Mechanizm efektu cieplarnianego jest złożony, jednak w pewnym uproszczeniu można go przedstawić w następujący sposób: Promieniowanie słoneczne docierające w okolice Ziemi napotyka na swej drodze górne warstwy atmosfery ziemskiej, które pochłaniają lub odbijają pewną jego część - większość fal z zakresu ultrafioletu (UV - promieniowanie krótkofalowe).Stan powietrza w Polsce Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska.Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających..

Obecność efektu cieplarnianego stwierdzono także na Marsie, Wenus oraz na Tytanie - księżycu Saturna.

Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie, elektrociepłownie, spalanie węgla w .Ja proponuję zrównać wielkie miasta takie jak NY, Los Angeles, Singapur, itp., gdyż to wielki beton, który podwyższa znacznie temperaturę otoczenia i ty samym zwiększa efekt cieplarniany - A co się będziemy szczypać .. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. 4.ZAPOBIEGANIE EFEKTOWI CIEPLARNIANEMU Aby zapobiec rozszerzaniu się efektu cieplarnianego należy podejmować działania mające na celu dostosowanie przemysłu, transportu i mentalności społeczeństwa do tego problemu.. Temperatura Ziemi jest obecnie jeszcze zbyt niska, aby doszło na niej do podobnego zjawiska, ale los Wenus powinien być ostrzeżeniem, że mało z pozoru istotne zjawiska w atmosferze mogą doprowadzić do powstania planety o zupełnie innym, nieprzyjaznym życiu, obliczu.★ Opisz działania które mogą wzmagać efekt cieplarniany: Add an external link to your content for free.. Oglądasz stare wydanie książki.. Niech mi ktoś powie, dlaczego nie biorą w ogóle pod uwagę słońca.Powietrze zawiera coraz więcej cząsteczek wody, a ponieważ para wodna jest gazem cieplarnianym, wzmaga się efekt cieplarniany, co z kolei powoduje wzrost parowania.. Albo przyjść do nowej pracy i okazało się, że wszyscy twoi nowi koledzy (prawie nic nie robi, ale pierwotnego zespołu roboczego) - mężczyzn.Temat: efekt cieplarniany Ja mogę powołać się na artykuł pana Jaworskiego w dodatku do Polityki "Niezbędnik inteligenta" 2/2010.. Szukaj: .. Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane.. Jako że w przypadku efektu cieplarnianego największe znaczenie ma dwutlenek węgla, to działania ekologów zmierzają do zmniejszenia emisji tego właśnie gazu.Były już m.in. punktem rozmów na tzw. "Szczycie Ziemi" w Rio de Janeiro, który odbył się w czerwcu 1992 roku..Komentarze

Brak komentarzy.