Napisz podane przymiotniki w stopniu wyższym
Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie przedrostka "naj-" przed formą stopnia wyższego przymiotnika lub -- jeśli przymiotnik stopniuje się opisowo -- przez .Wpisz podane przymiotniki i przysłówki w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Formę wyższą i najwyższą w przymiotnikach krótszych tworzy się według ściśle określonej zasady: - w stopniu wyższym dodajemy do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -er.Angielskie przymiotniki w stopniu najwyższym (superlatives) Jak stopniujemy angielskie przymiotniki?. około 11 godzin temu.. Wykorzystaj podane przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym 1 Zobacz odpowiedź bemyvalentine bemyvalentine Odpowiedź: 1.. (Podane przykłady są w rodzaju męskim, dlatego należy pamiętać o tym, aby zmieniać je odpowiednio do formy .Podane przymiotniki zapisz w stopniu wyższym i najwyższym.. Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.. intelligent - more intelligent - most intelligent.Napisz dwa zdania o każdym obrazku.. Przymiotniki przy obrazkach.. Są to dokładnie słówka, które kończą się na t, d, tz, z, s, ss, ß oraz sch" poniewaz „-sten" dodaje się przy stopniu najwyższym 🙂Data publikacji: 17 września 2010 Autor: Łukasz Mackiewicz „Nie najgorszy" i „nie najlepszy", czyli przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym..

(groß)Wstaw przymiotniki w stopniu najwyższym.

Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.Wpisz podane przymiotniki i przysłówki w stopniu równym, wyższym i najwyższym.. Najlepiej by to były głęboki, płytki, duży, mały, długi, szybki, wolny, niebezpieczny, daleki, bliski, tani, drogi, trudny, łatwy, ważny, nudny .. Przymiotnik występuje w trzech stopniach: podstawowym, wyższym (comparative) i najwyższym (superlative).. Stopień podstawowy to po prostu przymiotnik (adjective): radosny (joyful), szybki (fast) itd.Zasady ortografii są tu jasne - nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie (np. nieładny, niedrogi, niemały), a z przymiotnikami w stopniu wyższym (nie ładniejszy, nie droższy, nie mniejszy) lub najwyższym (nie najładniejszy, nie najdroższy, nie najmniejszy) rozdzielnie.Możliwe jest również stopniowanie w ten sposób przymiotników, które tworzą stopień wyższy regularnie albo nieregularnie.. po angielsku napisać 5 zdać z przymiotnikiem w stopniu równym, 5 w stopniu wyższym i 5 w stopniu najwyższym.. 2012-02-16 18:17:02; Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.. 2011-09-14 15:42:33Tam jest chyba pomyłka przy „Jeśli dużo czytasz po niemiecku możesz kojarzyć, że przymiotniki w stopniu wyższym często mają końcówkę -esten.. 2012-01-17 11:37:34; Wpisz przymiotniki / przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym..

Wykorzystaj podane przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym.

Czy stopniowanie przysłówków i przymiotników coś zmienia w kwestii pisowni?DAM NAJ!. Przymiotniki nie mogą się powtarzać w rzadnym ze zdań!. 4 Britain isn't as (big) as France.Napisz przymiotniki podane w nawiasie w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Pytania i odpowiedzi .. Na przykład: nerwowy → bardziej nerwowy.. *Niektóre przymiotniki, takie jak clever, narrow, gentle, friendly, tworzą stopień wyższy i najwyższy na oba sposoby, to znaczy albo przez dodanie końcówek - er / - est, albo przez .🎓 Napisz podane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym: long, lucky, big, cheap, famous, far, thin, boring, funny.. Przymiotnik dobry w stopniu wyższym (comparative) to lepszy, a w stopniu najwyższym (superlative) to najlepszy.Podobnie stopniujemy przysłówek dobrze, który w stopniu wyższym ma formę lepiej, a w stopniu najwyższym najlepiej.Sprawdź, czy pamiętasz poniższe reguły stopniowania oraz omówione tu wyjątki.Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych.. 5.Napisz zdania tak, aby były prawdziwe w odniesieniu do ciebie.. *Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe w stopniu wyższym poprzedzamy słowem - more, natomiast w stopniu najwyższym słowem - most..

Zastosuj przymiotniki w stopniu wyższym w języku angielskim.

- Pytania i odpowiedzi - Język angielski.. Przymiotniki należy wpisać w nominatiwie singularis odpowiedniego rodzaju.. Rozwiązania zadań.. > Canis vita beātior est quam lupī.Zapisz podane przymiotniki w stopniu wyższym : dobry gruby duży długi prosty.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .W tym rodzaju stopniowania do tematu fleksyjnego przymiotnika dodajemy poszczególne końcówki w stopniu wyższym, na przykład: delikatny - delikatniejszy, trudny - trudniejszy, prosty - prostszy.Jak łatwo zauważyć, najczęściej są to końcówki -szy, lub -ejszy.. - Pytania i odpowiedzi - Język angielski .. 2.09.1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, podaj datę, która była wtedy w Moskwie, która miała kalendarz juliański.. creamydream; 3.06.2011 lepszy grubszy większy dłuższy prostszy Od 1 do 2 z 2 .. A jeśli chodzi o 2 obrazek to na tej większej wyspie pisze INDIA a na drugiej tej mniejszej SWEDEN.. Zacznijmy po kolei.. friendly.Napisz podane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym: long, lucky, big, cheap, famous, far, thin, boring, funny.Podane przymiotniki zapisz w stopniu wyższym i najwyższym: boring, cheap, easy, exciting, safe.Stopień wyższy przymiotnika:* krótkiego: YOUNG - YOUNGER* długiego: INTERESTING - MORE INTERESTING Stopień najwyższy przymiotnika: * krótkiego: YOUNG - THE YOUNGEST * długiego: INTERESTING - THE MOST INTERESTING - Przymiotników w stopniu wyższym używamy do porównywania ludzi i rzeczy: My grandfather is older than my father.- Przymiotników w stopniu najwyższym używamy do .Napisz zdania tak , aby byly prawdziwe w odniesieniu do Ciebie..

2011-05-24 23:46:36; Napisz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

.1 Napisz przymiotniki podane w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt