Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 13 zapisz odpowiedzi w zeszycie
Obowiązuje zapisanie pełnego rozwiązania.3.. Następnie ćw.3 Odszukaj w tekście odpowiedzi na pytania od 1 do 5.. Chodziła z przewodnikiem po górskich szlakach.. Ćwiczenia wykonujemy w zeszycie lekcyjnym edukacji polonistycznej, matematycznej lub w zeszycie dodatkowym.. Übung 7, Seite 31 Ułóż pytania do podanych odpowiedzi, np. 1.. Naucz sie czytać.. 2012-04-19 17:27:29Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 3) Wykonaj zadania poniżej, wcześniej wpisując swoje imię.Możecie mieć wiecej niż jedną próbę.Odpowiedz na pytania znajdujące się w ramce ZASTANÓW SIĘ .. MATEMATYKA: str.12-13.. 1 - poszukaj w tekście.. Odszukaj w czytance nazwy kontynentów, zapisz je w kolejności alfabetycznej w kolorach kół olimpijskich.. Przeczytaj czytankę 4 razy i w zeszycie odpowiedz na pytania.. Przeczytaj tekst z ćw.1 str.68 w podręczniku i uporządkuj wydarzenia w odpowiedniej kolejności.. 2 str. 42, a następnie prześlij zdjęcie na adres: [email protected] .Przeczytaj zamieszczony tekst wiersza a następnie odpowiedz na pytania:,,[.]. Po tej bitwie stał się koniec.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie ( może być po polsku).Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z rz znajdujące się pod czytanką;- poćwicz pisanie dwuznaku rz i wyrazów w zeszycie do kaligrafii na str. 69 i w ćwiczeniach na str. 47.Edukacja matematyczna:- wykonaj obliczenia poznanym sposobem zad..

Odpowiedz na nie i zapisz odpowiedź w zeszycie.

Sprawiedliwość w bitwie może.Posłuchaj nagrania jeszcze raz: zatrzymuj po każdym fragmencie i przeczytaj na głos usłyszany fragment.. 2011-12-27 15:57:09 odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej 2010-10-26 15:42:22 Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim pytania .. Z czego została wykonana flaga na obrazku?. 8x=3000g .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1/92- przeczytaj tekst.. 15, 16 str. 17 w zeszycie ćwiczeń.. Tak ci Pan Bóg hardość traci, A pokorę hojnie płaci.. B. Mieczkowska Poniedziałek Podręcznik cz.5, str.16.Przeczytaj tekst wspólnie z rodzicami - odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.. Pielęgnowała róże w ogródku i obserwowała, jak dojrzewa zboże.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Odtwórz nagranie 3.3 i sprawdź swoje odpowiedzi.. Zapiszcie tutaj lub w zeszycie swoją propozycję definicji tego elementu utworu.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Zapisz pytania i odpowiedzi.Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone na następnej stronie pytania?. Przeczytaj tekst o wakacjach Maxa i Ellie.. Przywiozła kubeczek dla Oskara, a dla mamy chustkę.. W zeszycie zapisz nowe słówka: coat ( kołt) - płaszcz, T-shirt ( ti szert) - koszulka, shoes ( szus) - buty, sweater ( słete) - sweter..

🎓 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

2 Przeczytaj poniższe teksty i zapisz w zeszycie, jakimi przymiotnikami można określić opisywane w nich potrawy.. - Zadanie 4: Tajemnice przyrody 4 - strona 109Ułóż pytanie.. Następnie odpowiedz na każde z pytań całym zdaniem zaczynając od Ive got lub I havent got.. W zeszycie napisz odpowiedź na pytanie str.19, z.. Zadanie drugie jest ze słuchu i Was nie obowiazuje.. Jestem dla Was dostępna od 9:00 do 13:00 Ankieta Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mailPrzeczytaj tekst.. Homework- praca domowa Edukacja wczesnoszkolna- kl. I p.. Przeczytaj tekst z ćw.1 , pracuj ze słownikem aby zrozumieć sens i zrób w zeszycie ćw.2 Który akapit mówi o a, b lub c?. A.Nerki B.Płuca C.Gruczoły potowe 1.Woda.dwutlenek węgla.. Wykorzystaj słownik (np.Google tłumacz) i zapisz polskie tłumaczenia do poniższych zdań.Przeczytaj tekst (str. 82) i odpowiedz na pytania; odpowiedzi zapisz w zeszycie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: 2.. Piątek.. 15 Uzupełnij pytania dotyczące swojej rodziny i wpisz odpowiedzi w postaci cyfry lub znaku X.. Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. 3 na str. 48 w podręczniku.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie z numerem zadania.Znajdź w czytance w ćw 2 zwroty z ćw 1, z pomocą słownika przetłumacz w zeszycie na język polski.. Otwórz podręcznik na str.78 i w zeszycie zapisz datę: 15th June, oraz Topic: An amazing woman..

... 3 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania z ...15.04.2020 - przepisz temat do zeszytu.

Była na wycieczce w Krakowie, zwiedziła Smocza Jamę.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Opowiedz jej treść tak, jak ją rozumiesz.. 4/92- przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.. Odpowiedzi możesz zapisać pod pytaniem lub w zeszycie.. UWAGA: Przyślij mi te odpowiedzi.. a)Right b) wrong c) doesn't Say 4Luke always works hard.PODRĘCZNIK: str.18-19.Przeczytaj tekst o igrzyskach olimpijskich.. Polub.. ZROZUMIENIE TEKSTU: spójrz na zad.. 1.2) Przeczytaj tekst o "bank robbery" i odpowiedz na pytania.. 16 Dokonaj samooceny i przyklej naklejkę z bohaterem filmu.. ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 54 (Lesson 5).1.. Übung 8, Seite 31 Sformułuj podane pytania w formie grzecznościowej „Sie" i zapisz je w zeszycie.Materiały edukacyjne dla klasy II na okres nauki zdalnej w roku szkolnym 2019/2020.. W czasie wakacji Pola była u babci w górach.. JĘZYK POLSKI ĆWICZENIA: str.20.. Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a mistrz stracił I gardłem tego przypłacił.. Osadź.. Motyw .Przyporządkuj drogom wydalania usuwane przez nie związki .Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

( Treść tekstu zostałaPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. W kartach ćwiczeń cz.5- edukacjaTemat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie lub na kartce, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy [email protected].. Odpowiedz całym zdaniem na pytania do tekstu.. Pomogą ci w tym objaśnienia trudnych słów.. Edytuj elementy.. Wykonaj zad.. 3.Niestrawione resztki pokarmu 3.Nadmiar wody i soli mineralnych,mocznik 4.Mocznik,nadmiar wody i soli mineralnych substancje i trująceObejrzyj zdjęcia i odpowiedz na pytania: .. Wysłuchaj nagrania hymnu, a następnie przeczytaj tekst pieśni.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znajdź w słowniku i zapisz w zeszycie znaczenie słów:reuse, renew i recycle.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadanie z Angielskiego .. W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.. 15.05.2020-przetłumacz na j. polski-zapisz w zeszycie słowa, których nie rozumiesz i przetłumacz na j. polski-wykonaj zadanie 6 ze strony 92 pisemnie w zeszycie zapisując cały tekst i uzupełniając luki-wykonaj pisemnie zadanie 7 ze strony 92-przeanalizuj zadanie 9 a) ze strony 93- odpowiedz na pytanie-czy rozumiesz dlaczego w tekście są błędyZapisz w zeszycie odpowiedzi na podane pytania.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. Udostępnij Udostępnij wg Urszulaula171.. Zapamiętaj: first-najpierw .. Zad.13,14 ze str. 215 Sama odpowiedź nie będzie zaliczana.. A następnie odpowiedz pisemnie na poniższe pytania w zeszycie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt