Napisz w zeszycie szerokość geograficzna punktów zaznaczonych na rysunku po prawej
Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.. Instrukcja: Wprowadź adres lub nazwę dowolnego miejsca w sekcji Miejsce do wyszukania lub kliknij wybrane miejsce na mapie.. Zastanów się, w jakim kierunku się.. Ile to jest km w rzeczywistości?. Na mapie w skali 1:30.000 powierzchnia jeziora wynosi 2 6cm, oblicz rzeczywistą .Podstawa programowa Gimnazjum Geografia .. Na przykład na rysunku powyżej punkt B ma następujące współrzędne geograficzne: 30° długości geograficznej zachodniej 20° szerokości geograficznej południowej.. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.. Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z załącznikiem, na poddstawoe którego .Długość linii kolejowej na mapie w skali 1:1.125.000 wynosi 144 mm.. W następnym porcie, do którego zawinęli, odczyt GPS wynosił 35°25'N i 24°29'E.. A = 50° N, 160° WMatura GEOGRAFIA poziom rozszerzony dla liceum okazał się dla wielu maturzystów testem nie do przejścia.. Nie podaje się wymiarów oczywistych (chyba, że wymiar ten ma być stolerowany - np. kąt 90°±15'').. Opisując je podaje się zarówno szerokość jak i długość geograficzną.. Zmierzona na mapie topograficznej Odra ma długość 155,2 cm, natomiast w rzeczywistości 853,6 km.. Oznacza to, że aby ją obliczyć musimy odczytać z mapy: a) szerokość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na północ; b) szerokość geograficzną punktu wysuniętego najdalej na południe..

Napisz w zeszycie szerokośćgeograficzna punktów oznaczonychna rysunku po prawej.

A następnie obliczyć różnicę szerokości geograficznej tych .1.zestawiamy odległości na mapie (po lewej) z odległościami w terenie (po prawej), 4 cm - 26 km 2.dzielimy obie strony tak aby po lewej była 1 ( w tym przypadku przez 4) 1 cm - 6,5 km 3. prawą stronę (6,5 km) zamieniamy na wartość wyrażoną w jednostkach jak po lewejNa rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie, położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.. północnego.. Kolejnym portem, w którym się zatrzymali, było miasto o współrzędnych 35°31'N i 24°01'E.. Ale to jeszcze nie koniec!. Opisując szerokości geograficzne punktów leżących na równiku, nie stosujemy oznaczenia kierunku i nie opisujemy literami N czy S. R1FBUTLaoUp7R 1Szerokość Geograficzna kąt zawarty między płaszczyzną równika a kierunkiem pionu w danym miejscu na Ziemi.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Kolejne punkty mają następujące szerokości geograficzne: A - 29 o N (punkt ten znajduje się między równoleżnikami 20 o i 30 o, a wartości równoleżników rosną w kierunku północnym, dlatego też punkt ten ma szerokość geograficzną północną); B -Opisując długości geograficzne punktów leżących na południkach 0° oraz 180°, nie stosujemy oznaczenia kierunku i opisów w postaci liter E czy W.. Punkt F leży na 76 stopniu i 40 minucie szerokości geograficznej północnej oraz na 91 stopniu i 30 minucie długości geograficznej wschodniej.Rozciągłość południkowa jest to różnica szerokości geograficznej skrajnych punktów jakiegoś terytorium..

Odczytaj i zapisz współrzędne geograficzne zaznaczonych punktów.

Cel ich .• Obliczenie współrzędnych geograficznych dla miejsc wskazanych na mapie lub wyszukanych na podstawie nazwy.. zdobytej wiedzy napisz, z której ze.. Posługiwanie się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie.. Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wynikuLeży on na przecięciu południka 21 ° (to jest jego długość geograficzna) z równoleżnikiem 50 ° (jest to jego szerokość geograficzna).. poruszasz, kiedy startujesz z bieguna.. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.. Przylecieli tam samolotem, a dalej w podróż ruszyli wynajętym jachtem.. oraz na 8 stopniu długości zachodniej (południka 0 0 nie widać, ale wartości długości geograficznej rosną w lewo czyli na zachód) Reasumując punkt A ma współrzędne:W takim zapisie np. Warszawa ma współrzędne: 52°13′N 21°00′E - co oznacza położenie na szerokości geograficznej północnej 52 stopni i 13 minut oraz długości geograficznej wschodniej 21 stopni, 0 minut..

geograficzną punktów oznaczonych.

Kiedy wyruszali z portu, ich odbiornik GPS wskazywał 35°20'N i 25°08'E.. .Na rysunkach należy podawać jedynie wymiary konieczne.. Na podstawie dotychczas.. Uzasadnij swoje wnioski.. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Przekształcanie skal na podstawie podanych przykładów.W arkuszu animacja, po prawej stronie wykresu (w komórkach od O2 do S4), znajduje się tabelka do sterowania mapą.. lub w zapisie międzynarodowym: 80° E 40° N. W przypadku, gdy punkt jest położony pomiędzy .Należy podać następujące wartości długości geograficznej: A - 13 o W (punkt ten znajduje się między wartością 10 o a 20 o i wartości rosną w kierunku zachodnim, a więc punkt ten ma długość geograficzną zachodnią); B -Każdy punkt na Ziemi ma własne współrzędne geograficzne.. Okrąg jest to zbiór punktów płaszczyzny równo odległych od jednego punktu, czyli środka okręgu.I MAPA - UMIEJETNOŚCI CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ.. Zamień adres lub miejsce na współrzędne geograficzne: wypełnij pole z adresem i przyciśnij "Uzyskaj współrzędne GPS", aby wyświetlić jego szerokość i długość geograficzną.Zapoznaj się z wynikami konwertora w lewej kolumnie lub bezpośrednio na mapie Google Map.Grupa przyjaciół spędzała wakacje na Krecie..

Napisz w zeszycie szerokość.

Na podstawie: a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Na przykład na rysunku powyżej punkt A ma następujące współrzędne geograficzne: 80° długości geograficznej wschodniej 40° szerokości geograficznej północnej.. Należy wpisać do niej informację o dacie (rok, miesiąc, dzień) oraz czasie (godzina, minuta) dokonywania obserwacji.. Sprawdź, czy pierwsza liczba długości geograficznej mieści się w przedziale od -180 do 180.b) E. Oblicz jej rzeczywistą długość w terenie [km].. Mierzymy ją w stopniach od 0 - 90 .Pora na ćwiczenie: Określ współrzędne geograficzne punktów A i B. Punkt A leży dokładnie na 3 stopniu szerokości południowej (bo poniżej równika czyli 0 0.). Podział Ziemi na współrzędne geograficzneWspółrzędne geograficzne Długość i szerokość geograficzna adresu.. Przy wyborze rzutu i miejsca na nim, w którym konieczny wymiar ma być podany, należy kierować się przede wszystkim przesłankamiKoło, okrąg, średnica, cięciwa, promień.. Długość geograficzna może być wschodnia (E) lub zachodnia (W) , a szerokość geograficzna może być północna (N) lub południowa (S) .Szerokość geograficzna Długość geograficzna wartość w stopniach półkula wartość w stopniach półkula Kraków 50° N 20° E Amsterdam 52° N 5° E Reykjavik 64° N 21° W Zaznacz na mapie Dublin (53°N, 6°W) oraz Moskwę (56° N, 38°W) Zadanie 3.. Wszystkie punkty położone na półkuli północnej mają szerokość geograficzną północną (Pn., N),zaś punkty na półkuli południowej mają szerokość geograficzna południową (Pd., S).. Sprawdź, czy pierwsza liczba szerokości geograficznej mieści się w przedziale od -90 do 90.. Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądało niebo w dniu, na przykład, 23 września 2012 roku1 1. współrzędnych geograficznych danego.. Obliczanie odległości rzeczywistej (w terenie) Zmierzyliśmy na mapie odległość z Poznania do Warszawy - 7 cm, na mapie w skali 1:4000000. lub w zapisie międzynarodowym .1.. Koło jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od środka koła jest mniejsza bądź równa promieniowi r. Na rysunku koło stanowi zaznaczony na czarno okrąg i błękitne wnętrze tego okręgu.. Gimnazjum Geografia .. Punkt E leży na 5 stopniu i 40 minucie szerokości geograficznej północnej oraz na 34 stopniu i 50 minucie długości geograficznej zachodniej.. Mapa jako rysunek Ziemi 1 0, km ^ ^ b -I I I Skala 1: R ysunek 1.1 Podziałki mapy km d Skala 1: km d Skala 1: km Skala 1: km Skala 1: Z adanie 1.1 P II 1, 2 Podpisz na rysunku 1.1 podziałki przedstawiające następujące skale mapy: a) 1: , b) 1:50 000, c) 1:75 000, d) 1: , e) 1: Z adanie 1.2 P II-2 Na mapie topograficznej w skali 1: zmierzyłeś odległość między dwoma .. punktu - długości czy .WAŻNE NA GEOGRAFIE Obliczenia geograficzne Zadania ze skalą: 1.. Uczeń: 1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawieniu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt