Napisz w zeszycie ogłoszenie o występie magika w twojej szkole

Hi Kate,Magia, czary - ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności.. Osoba zajmująca się magią (mag, czarownik, szaman) stosuje różnorakie gesty, wypowiada zaklęcia (inkantacje) i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi .Jednym z zadań na egzaminie ósmoklasisty z polskiego może być napisanie krótkiego przemówienia.. Wszystkich Serdecznie z…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt