Napisz krótkie dialogi używając podanych słów w każdym punkcie jedno słowo podano dodatkowo

2020-12-15 08:46:54 Więcej bez odpowiedziBrainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Jednym z najbardziej typowych elementów tego czasu, które sprawiają uczniom trudność jest nauka czasowników nieregularnych.Dobre dialogi to Święty Graal każdego scenarzysty, ale też wielu pisarzy.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zadania domowe z poziomu szkoła podstawowa.. Tutaj znajdziesz największa bazę wyprac…


Czytaj więcej

Wstaw brakujące litery oznaczające spółgłoski

Wstaw brakujące głoski w wyrazach i określ, jakie to głoski (sa­ mogłoski, spółgłoski, ustne, nosowe).. Zdania przepisz do zeszytu: W le….e rosną drzewa li….ciaste i iglaste.Wstaw brakujące litery w wyrazach.. Cynthia Overbeck Bix [czytaj: syntia owerbek biks], Genialny lotnik, fragment Wyrazy ze spółgłoskami miękkimi oznaczanymi kreseczką nad literą za pomocą litery i Bliżej języka 8 Wstaw w luki właściwe litery oznaczające spółgłoski miękkie.a lub o (ó) przed zębową historycznie twardą, e ws…


Czytaj więcej

Opisz wygląd lasu deszczowego i napisz skąd nazwa lasy deszczowe

4.Chociaż lasy deszczowe stanowią jedynie 2 proc. powierzchni Ziemi, to zamieszkuje je ponad połowa gatunków dzikich roślin, zwierząt i owadów.. […]Wilgotne lasy równikowe.. Lasy dzieli się także według miejsca występowania i tworzących go gatunków drzew, np.: lasy bukowe, lasy łęgowe, lasy bagienne, lasy jaworowe, bory świerkowe, bory sosnowe, bory mieszane.. Są to najbardziej rozwinięte ekosystemy lądowe.. Lasy deszczowe występują w wielu krajach, ale największą powierzchnię zajmują w następu…


Czytaj więcej

Dies irae scharakteryzuj obraz świata w dzień bożego gniewu

Nic się nie dzieje „samo", wszystko ma swą przyczynę sprawczą, a dla człowieka wierzącego jest nią wola Boża, poza którą nic powstać i istnieć nie może - pisze Bartosz Jastrzębski dla Teologii Politycznej.Sam tytuł utworu - Dies irae, czyli Dzień gniewu, kieruje myśli czytelnika w stronę zapowiedzianego w Apokalipsie św. Jana dnia Sądu Ostatecznego.. Trąba groźnym .Dies irae (łac.) — dosł.. Przerażeni ludzie stają się bezbronni i słabi w obliczu nadchodzących niesamowitych wydarzeń.. Mimo lęku …


Czytaj więcej

Napisz list który mógłby dodać otuchy osobie która czuje się samotna

Nie ma złotej reguły na to, co powiedzieć, by pocieszyć.. Napisz program, który będzie sortował trzy podane przez użytkownika liczby.Osoba pogrążona w żałobie, choć fizycznie obok, psychicznie znajduje się często w równoległym, odizolowanym świecie rozpaczy i bólu.. Na ziemi jest wiele osób, które czują się samotne.. Czasami kobiecie zdradzonej trudno jest samej przed sobą przyznać się, że przegapiła moment, w którym coś zaczęło się psuć, że zlekceważyła sygnały kryzysu, że nie zareagowała, kie…


Czytaj więcej

Napisz jakie były konsekwencje niewolnictwa dla historii stanów zjednoczonych

Kiedyś był to podział głównie .Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, inaczej zwana rewolucją amerykańską - konflikt zbrojny pomiędzy Królestwem Wielkiej Brytanii a jego trzynastoma koloniami w Ameryce Północnej w latach 1775-1783.Jednocześnie 1983 Reagan zainicjował program SDI (Inicjatywa Obrony Strategicznej), popularnie zw. wojnami gwiezdnymi.. Wymień oczekiwania władz Unii wobec wyzwolonych niewolników.Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych - zjawisko społeczne, które zostało zapoczątko…


Czytaj więcej

Wymyśl i zapisz co najmniej trzy porównania którymi można by opisać muzykę

Kradzież kielicha i atak smoka na Esgaroth.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .kogo można opisać:-postać literacką-bohatera filmu-muzycznego idola-kogoś z rodziny-postać z obrazu Co powinien zawierać opis:-informacje o wyglądzie postaci, najlepiej zacząć od bardziej ogólnych (ogólne przedstawienie postaci), a skończyć na szczegółowych cechach.. Wykorzystaj zgromadzone słownictwo.Wymyśl co najmniej trzy pytania, które można by zadać twórcy teg…


Czytaj więcej

Opisz represje które dotknęły polaków po upadku powstania

Noc paskiewiczowska to okres w polskich dziejach, w którym car nałożył na Polaków po powstaniu listopadowym represje.. Było ono umieszczane w językach polskim i rosyjskim w czasach powstania listopadowego na białych chorągwiach z czerwonym krzyżem, które zatykano w ziemię.. Zesłańcy syberyjscy.. Dekretem z 1865 roku wprowadzono język rosyjski do administracji, trzy lata później zniesiono odrębny budżet, władze centralne, a kraj podzielono na 10 guberni.wymi represjami zastosowanymi przez władze…


Czytaj więcej

Na podstawie procesu franza kafki napisz interpretacje metafory ludzkiego losu

Traktuje on o znaczeniu jednostki w ogromie ludzi, jego znaczeniu w historii.. Zarazem uznaje się go za jedno z ważniejszych książek XX wieku.. Los Józefa K. może być ilustracją sytuacji człowieka w systemie totalitarnym, uważanym za największe zło XX w.Obraz człowieka i jego losu w "Procesie" Franza Kafki.. Już pierwsze zdanie sugeruje egzystencjalny wymiar powieści.. Tak Franz Kafka zaczyna swoją pełną absurdu powieść „Proces".Proces Franza Kafki jako metafora, czyli studenckie próby adaptacj…


Czytaj więcej

Napisz wzory sumaryczne tlenków które są bezwodnikami kwasów

Napisz równanie reakcji tego tlenku z wodą a) P 2 O 3 b) N 2 O 3 c) N 2 O .Zadanie2500000linkend25 9.. Wzór strukturalnyWZORY STRUKTURALNE I SUMARYCZNE 1.. Wzory strukturalne tlenków 2. c) Podkreśl wzory kwasów, które nie mają tlenków kwasowych.. ZnO, CO, N 2 O, Fe 2 O3,Zadanie: napisz równania reakcji chemicznych tlenków niemetali o podanych wzorach sumarycznych z wodą podaj nazwy otrzymanych kwasów so2 n2o5 so3 n2o3 Rozwiązanie: a so_ 2 h_ 2 o to h_ 2 so_ 3 kwas siarkowy iv bZaznacz zestaw tl…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt