Napisz wzory systematyczne tlenków o podanych wzorach
Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.. Otrzymywanie : Do najważniejszych sposobów otrzymywania tlenków należą: 1. bezpośrednia reakcja pierwiastka z tlenem, np.:Tlenki Tlenki to dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami.. W pierwszym tlenku ołów ma wartościowość cztery, w drugim zaś - dwa.Z tlenków o podanych niżej wzorach wybierz tylko te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy.. nazwa systematyczna P 4 O 10: .. b) określ typ wiązań .. a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.. a) propan o wzorze półstrukturalnym .Tlenek sodu, Na 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający sód na I stopniu utlenienia.. 🎓 Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach.. Reakcja rozkładu wodorotlenków: Cu(OH) 2 → CuO + H 2 O, Fe(OH) 2 → FeO + H 2 O; 6.. Przykładem są związki ołowiu z tlenem o wzorach sumarycznych: Pb O 2 i PbO.. i rownanie reakcji dysocjacji w ktorych powstaja wodorotlenki o podanych wzorach sumarycznych: Ca(OH)2 Mg(OH)2 Ba(OH)2 KOH NaOH.Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkanów o podanych wzorach sumarycznych.. Właściwość Wzór sumaryczny Utlenia się łatwo tlenem z powietrza; powstaje brunatny gaz.. b) Stosując wzory sumaryczne związków organicznych, napisz równanie reakcji bromu z n- butanem (zmieszanych w stosunku objętościowym 1 : 1) przebiegającej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w .Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku 2..

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.

Z wodą reaguje energicznie, tworząc żrący wodorotlenek sodu: .. Te, które rozpuszczają się w wodzie tworzą kwasy, a ich roztwory wodne mają odczyn kwasowy.. Związek o wzorze XH4 jest gazem nierozpuszczalnym w .Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru oraz podaj jego nazwę systematyczną.. Ze względu naNapisz wzór tlenku opisanego pierwiastka i określ jego charakter chemiczny.. CaO , SO₂ , Fe₂O₃ , CuO , CO₂ , P₄O₁₀ , K₂O , N₂O₅ SO₂ + H 2 O → H 2 SO 3 kwas siarkowy(IV) CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 kwas węglowy(IV)Wzory sumaryczne tlenków oraz wartościowość pierwiastków - kartkówka.. 1) 5 tlenków 2) 5 wodorotlenków 3) 5 kwasów 4) 5 sodów 2011-10-27 22:10:58; Chemia.. SO 3 + HCl .Uzupełnij tabelę wpisując wzory odpowiednich tlenków spośród podanych poniżej.. Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów ( str. 198/199 podr) a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.Dane są wzory kilku tlenków azotu: N 2O, NO, N 2O 3, NO 2, N 2O 5.. W wyniku reakcji tego tlenku w probówce I. otrzymano związek o wzorze Na 2 SO 4.. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.. Zadanie 3 /0 - 1 pkt/ Podaj, ile wiązań δ i ile wiązań π występuje w cząsteczce azotu..

Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych.

Podaj nazwy otrzymanych kwasów.. Reakcja nietrwałych kwasów tlenowych: H 2 CO .Zadanie: napisz równania reakcji chemicznych tlenków niemetali o podanych wzorach sumarycznych z wodą podaj nazwy otrzymanych kwasów so2 n2o5 so3 n2o3 Rozwiązanie: a so_ 2 h_ 2 o to h_ 2 so_ 3 kwas siarkowy iv bPOTRZEBNE NA TERAZ!. Określ wartościowość reszty kwasowej tych kwasów.. : 2011-02-06 21:53:55; napisz wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych utworzonych przez atomy pierwiastków o podanych wartościowościach 2011-03-06 .Wiele pierwiastków tworzy po kilka tlenków, w których ich wartościowość jest różna.. Zadanie 8.. Napisz wzory sumaryczne .Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Zadanie 4 / 0 - 4 pkt/ Pierwiastek X położony w 2 okresie układu okresowego tworzy 2 tlenki o wzorach XO i XO2.. (0-1) Spośród podanych wzorów tlenków azotu wybierz te, których właściwość jest podana w tabeli.. Napisz wzory sumaryczne tlenków: a) tlenku azotu (V), b) tlenku żelaza (III), c) tlenku potasu d) tlenku magnezu 2. Podaj wartościowość pierwiastków w poniższych tlenkach: a) Na2O b) CaO c) SO3 d) Al2O3 3.5.. Tlenek litu otrzymywany jest w wyniku termicznego rozkładu nadtlenku litu w temperaturze 195 °C:Nazwij te kwasy i podaj ich wzory strukturalne..

Wpisz do tabeli ich wzory sumaryczne.

Liczba powstałych izomerów.. Tlenek sodu powstaje najczęściej jako produkt reakcji .Tlenek litu, Li 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków.Odkryty w 1817 roku przez Johanna Arfvedsona podczas analizy minerału petalitu.Wykorzystywany jako absorbent dwutlenku węgla oraz do produkcji ceramiki i niektórych rodzajów szkła.. Otrzymywanie.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach .Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku.. Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.. Kartkówka - tlenki 1.. Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I.. .SO3 tlenek siarki(VI) , SO2 tlenek siarki(IV), Al2O3 tlenek glinu, Cu2O tlenek miedzi (I), CuO tlenek miedzi(II), K2O tlenek potasu, K2O2 nadtlenek potasu (lub ditlenek dipotasu) nie podaje się stopnia utleninia - wartościowści, jeśli pierwiastek tworzy jednego rodzaju tlenek np Al2O3 jest tylko tlenek glinu Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieTlenki zawierające w cząsteczce wiązanie tlen-tlen noszą nazwę nadtlenków: H2O2 (H-O-O-H) nadtlenek wodoru (systematycznie: dwutlenek dwuwodoru) BaO2 Ba nadtlenek baru 5.. Rozwiązanie: WZÓR STRUKTURALNY oprócz rodzaju i liczby atomów przedstawia sposób ich połączenia, np.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz wzory sumaryczne tlenku zasadowego ,nazwy systematyczne tlenkow zasadowych?.

Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.

443 .. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. K 2 O + NaOH → brak reakcji.. a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku Wzór elektronowy kreskowy 2.. Wzór elektronowy kreskowy.. Przykłady 2H 2 + O 2 → 2H 2 O 2Mg + O 2 → 2MgO 4Al + 3O 2 → 2Al 2 O 3 2Fe + O 2 → 2FeO 2Cu + O 2 → 2CuO.. Oblicz, który z kwasów: siarkowy (IV) czy siarkowodorowy, ma większą zawartość .. !Napisz wzór sumaryczny, wzór pólstrukturalny (grupowy) oraz podaj nazwę wskazanych wę- glowodorów: alkan o dwóch atomach węgla w c … ząsteczce, alken o czterech atomach węgla w czysteczce alkin o trzech atomach węgla w cząsteczceUstal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków: Rozwiązanie: Zadanie 7. Podaj wartościowość pierwiastków w następujących związkach: Mn 2 O 7, N 2 O 3, SO 3, Na 2 O, H 2 S, FeO, NO 2.. Wzór ogólny tlenków: XaOb X - atom dowolnego pierwiastka, O - atom tlenu, a - ilość atomów pierwiastka X, b - ilość atomów tlenu Nazwy tlenków: tlenek (nazwa pierwiastka) (wartościowość pierwiastka), jeśli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość wówczas nie podaje się jej.Tym sposobem można otrzymać najwięcej tlenków..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt