Wysłuchaj nagrania i zapisz uzupełniony tekst w zeszycie
Postaraj się zrobić zadania najlepiej jak potrafisz.. W zeszycie przedmiotowym zapisz ; Topic: I feel sick- nazwy chorób.. Podręcznik ćw.. Nazwy środków poetyckich powinny być ci znane.. 12.W .Proszę zapisać w zeszycie, co pijecie chętnie.. Napisz jak nazywają się zilustrowane miejsca (1-4).. Uwaga!. Proszę narysowoać i podpisać swój ulubiony napój.. Powtarzamy wiadomości z rozdziałów 1-6.. Środa, 10.06.. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 57.. W zeszycie wypisz nowe słówka dla Ciebie i przetłumacz je.. Proszę najpierw posłuchać tekst w całości, a potem puszczać sobie tekst po jednym zdaniu i powtarzać.. Plik dźwiękowy do zadania: CD2_T33_EvolutionPlus1.mp3 W zadaniu 2/89 należy przeczytać tekst o Gregu Upsonie i uzupełnić tabelę .Ex 5 - Wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki w zdaniach CD2.37 2.37.mp3.. Zeszyt ćwiczeń strona 95. .. str. 61 i zapisz uzupełnione dialogi w zeszycie przedmiotowym, sprawdź rozwiązanie zadania z linkiem: .. Wysłuchaj nagrania z linku i zaznacz w zadaniu 1 na stronie 51, o jakich pomieszczeniach w szkole mówi Thomas?Zad.3.str.72 podr.. Übung 6, Seite 31 Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami pytającymi: wo, wie, woher, wer i zapisz je w zeszycie.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie (krótko).. Na koniec wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania D5 i D6.. Zapisz odp.. Jeśli chcesz to wyślij mi odpowiedzi na Messengerze a ja sprawdzę.Podręcznik strona 49. w zeszycieWykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 , 2 na stronie 52..

Wysłuchaj nagrania i zaznacz, co mówi Paul?

Zadanie na środę : Wysłuchaj nagrania i zapisz w kilku zdaniach, czy podoba ci się taki sposób Subject: Public transport -pytanie o drogę, kupowanie biletów.. Zapisz w zeszycie słowa brakujące w przeczytanym tekście.. Naucz się 5 słów związanych z miejscami w mieście na pamięć.. Jeden tekst jest podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.. :Zapisz w zeszycie odpowiedzi na podane pytania.. Uzupełnij wyrażenia (a-d) odpowiednimi czasownikami.. Powtórz, jakie znasz środki stylistyczne.. Zeszyt ćwiczeń strona 47Zad.4- wysłuchaj nagrania CD 3.52 i zapisz zdania do zeszytu.. 1) Zapisz w zeszycie poniższe słownictwo: *timetable - rozkład jazdy *train station - stacja .Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 48 i 49, zapamiętaj pisownię wyrazów z ż;- przygotuj dowolny tekst do czytania na ocenę.Edukacja matematyczna:- rozwiąż zadania 2 i 3 str. 40 ćwiczenia.Religia:- uzupełnij w podręczniku temat 42 „Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas" (zajrzyj do tego tematu także na płycie).. W ćwiczeniach wykonaj zadanie1 i 2 na stronie 67.. - zadanie 4, str. 99.. 2 str. 72 Cd 2 (8) Posłuchaj i wpisz brakujące wyrażenia w odpowiednie miejsca.. Jakie informacje zostały zawarte w tekście?. Jeśli nie pamiętasz, skorzystaj z odpowiedniego słownika .Wysłuchaj nagrania I sprawdź swoja odpowiedź- podręcznik str. 54 ćw..

Posłuchaj nagrania 2.44 i sprawdź swoje odpowiedzi.

Proszę uzupełnić ćwiczenia utrwalacjące nowe słownictwo nr 1 oraz nr 2 w ćwiczeniach str. 33.• Obraz ojczyzny w utworze.. 2 Deutsch finde ich toll.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania z angielskiego.. Możesz wysłuchać kilka razy to samo nagranie.. Sprawdzimy go po powrocie do szkoły.. 3 - wysłuchaj nagrania i napisz w zeszycie co ludzie przed chwilą zrobili, użyj czasu Present Perfect i 'just'; w zad.. Wykonaj jeszcze zad.. Chętni mogą napisać 4 zdania o filmach, w których występują zwierzęta np. There's a donkey and a cat in the Shrek films.. Wysłuchaj i przeczytaj tekst o drużynie koszykarskiej CD 2.28 2.28.mp3- nie musisz odpowiadać na pytania.. Wykonaj zadania D3-D6 w zeszycie ćwiczeń.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Do kursów dla szkoły podstawowej przygotowaliśmy podręczniki i zeszyty ćwiczeń w wersji cyfrowej.UWAGA - W przypadku podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego od stycznia 2020 roku dostęp do cyfrowej wersji podręcznika uczeń znajdzie w podręczniku papierowym.Bardzo prosze wykonać zadanie 1 na str. 76 w podręczniku, gdzie na podstawie nagrania należy uzupełnić tekst.. - zadanie 2, str. 98.. 2. Przyjrzyj się obrazkom na str. 64 i przeczytaj teksty (1-6).. Przesłyam plik dźwiękowy: CD2_T15_EvolutionPlus1.mp3..

Wysłuchaj nagrania 2.22 i wybierz prawidłowe dokończenie zdań.

W zeszycie uzupełnij tekst wpisując w każdą lukę jeden z podanych wyrazów- podręcznik str. 55 ćw.. Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 54, wstawiając właściwe słowa.. Zadanie domowe: Utwórz podobny dialog w zadaniu 5, str. 99 jak w zadaniu 2 na str. 98 i zapisz w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Swoje odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.. Proszę wysłuchać nagrania numer 45 z różnymi rodzajami napojów.. W zadaniu 2 na str. 76 w podręczniku należy przeczytać wypowiedzi i zapisać w zeszycie, jak ma na imię każda postać.W ćwiczeniu występują nazwy dni tygodnia pisane małą literą z zakończeniem -s, np. montags - w poniedziałki, dienstags - we wtorki, samstags - w soboty Ćwiczenie 4 str.41 Schreib deinen Stundenplan ins Heft !. Zapisz w zeszycie - zamień obrazki na słowa ( podpowiedź pierwsza luka - plac zabaw/ druga- twoja szkoła).. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Dzisiejszą lekcje rozpoczynamy od zadania ze słuchu.. 3 str. 72.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Wysłuchaj nagrania (2.22) i zapisz nazwy przedmiotów, które będą potrzebne Kay Freeman .. I to już wszystko..

Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

Aussprache - WymowaWysłuchaj nagrania i przeczytaj teksty.. Zapoznaj się z nowym słownictwem, wysłuchaj wymowy, powtórz, przepisz lub wklej- .. Ćwiczenia 4, 5, 6, 7,Wykonaj w podręczniku zadanie E/63, wysłuchaj nagrania nr 48.. Do każdego fragmentu dopasuj obrazki (A-F).. Zdania zapisz w zeszycie- podręcznik str. 55 ćw.. Zad.4- wysłuchaj nagrania CD 3.54 i powtarzaj razem.podręcznika str. 101 (w zad.. Übung 7, Seite 31 Ułóż pytania do podanych odpowiedzi, np. 1.. W białej „chmurce" masz przykład o bracie.. Zad.1 str.71- wysłuchaj nagrania CD 3.53 i wskaż właściwy obrazek.. Wydrukuj, wytnij i wklej do zeszytu tabelkę, którą otrzymasz na adres e-mail.. Wykonaj następujące zadania w zeszycie ćwiczeń: 21, str. 95 oraz 23 i 25, str. 96.Przeczytaj tekst w zadaniu 2, str. 62, a następnie powiedz, kogo przedstawiają zdjęcia.. Pamiętaj, że nowo powstały wyraz otrzymuje rodzajnik od tego drugiego elementu.. Podręcznik strona 89 zadanie 1.. Praca domowa: Karta pracy language focus unit 6, którą otrzymacie jako odpowiedź zwrotną na nadesłane mailem zdjęcia prac w zeszycie.W zeszycie uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.. Jej uzupełnieniem zajmiemy się wspólnie na poniedziałkowej lekcji.. Zapisać nazwy napojów z A2 str. 29 w podręczniku.. Podręcznik ćw.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych materiałów udostępnionych dla uczniów na czas nauki zdalnej w szkołach.. Następnie postaraj się powiedzieć co lubią, a czego nie lubią poszczególne osoby.. Dopasuj teksty a - e do dialogów 1 - 4.. 2020 r. Klasa V, Zajęcia z wychowawcąZadanie 6 - przeczytaj tekst, wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Jakie są problemy z ubraniami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zadanie 12 - wysłuchaj nagrania CD 2.49 NEA_Pol_L2_Tk2_49.mp3 i popatrz na obrazek.. Uzupełnij w zeszycie informacje podane na karcie pracy - jeśli masz taką możliwość możesz ją wydrukować, jeśli nie zapisz pytania/zagadnienia kolorem i odpowiedz na nie piórem/długopisem, jeśli chcesz-przerysuj.. Wysłuchaj nagrania nr 37 - zad.E w podręczniku str. 54 (postępuj zgodnie z instrukcją na stronie tytułowej podręcznika).. 6 uzupełnij dialog poprawnymi formami czasowników 'do' i 'recycle'.- zapisz temat w zeszycie z matematyki; - wykonaj w zeszycie z matematyki zadania 4 str. 166 oraz 7 str. 167 z podręcznika oraz zadania 3, 4 ze str. 61, zadanie 6 ze str. 62 oraz zadanie 12 ze str. 63 w ćwiczeniach (zielone).. Popatrz na obrazki i wysłuchaj nagrania z nazwami dolegliwości (zadanie 1 ).4.. Übung 8, Seite 31 Sformułuj podane pytania w formie grzecznościowej „Sie" i zapisz je w zeszycie.Exercise 6 - wysłuchaj nagrania ponownie a następnie wybierz poprawną opcję.. Wychowanie fizyczne: - pajacyki: 5 serii po 20 - brzuszki: 5 serii po 9 - przysiady: 5 serii po 9Zapisz w zeszycie wszytkie możliwe połączenia.. Zrób zdjęcie tej strony i wyślij na adres [email protected]łuchaj nagrania i przeczytaj tekst.. Zobacz krótki .Wykonaj ćw.. 4 uzupełnij zdania wstawiając czasowniki w nawiasach w czasie Past Simple lub Present Perfect; w zad.. 79 Wysłuchaj sześciu dialogów 2.45.. KLASA 6,,A'' i ,,B'' Otwórz podręcznik (kolorowy) na stronie 70.. Teraz posłuchaj nagrania z zad..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt