Opisz układ słoneczny wraz z jego planetami i słońcem oraz najważniejszymi księżycami
Ciała te to osiem planet, ponad 170 znanych księżyców, pięć znanych planet karłowatych i miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza .Animacja przedstawienia krótką charakterystykę planet Układu Słonecznego.Pierwszy kadr ukazuje cały Układ Słoneczny.. w końcu żyjemy na jednej z jego planet.. Układ Słoneczny stanowi część Drogi Mlecznej (nasza Galaktyka).. Składa się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich.. 2 21Układ Słoneczny tworzy Słońce oraz grawitacyjnie z nim związane ciała niebieskie: - planety, - księżyce, - planety karłowate, - planetoidy, - komety, - meteoroidy, - materia pyłowo-gazowa (wypełnia przestrzeń międzyplanetarną).. Ciała te, to osiem planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz .Układ Słoneczny.. Merkury nie posiada atmosfery i z tego względu w promieniach Słońca rozgrzewa się nawet do 425°C, nocą zaś panuje na nim temperatura poniżej minus 170°C.O Układzie Słonecznym warto wiedzieć jak najwięcej, w końcu żyjemy na jednej z jego planet.. Planety Układu Słonecznego.Słońce - najjaśniejsza i najbliższa Ziemi gwiazda widoczna gołym okiem.. Średnica tej małej planety to trochę więcej niż 2000 kilometrów, co oznacza, że jest on mniejszy od naszego Księżyca.. Planetom towarzyszy bowiem ponad 170 księżyców.. Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z planetami układu słonecznego Charakterystyka poszczególnych planet Sprawdzenie zdobytych informacji poprzez udział w Quzie Wykorzystanie narzędzi multimedialnych podczas zajęć Wykorzystanie umiejętności kodowania informacji Utrwalanie poznanych cyfr i liter Próby odczytywania nazw planet i umieszczanie .Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym..

Wraz z Saturnem, Uranem ...Układ słoneczny i jego planety.

Składa się z 8 planet, które są widoczne na niebie w postaci małych gwiazd, odbijających światło najbliższej nam gwiazdy - Słońca.Dwie strony Księżyca.. Wartość temperatury na powierzchni planety oscyluje wokół 500 stopni Celsjusza.1.. Ziemia jest trzecią planetą od strony Słońca .Obserwacje wskazują na to, że Pluton jest bardzo niewielką planetą - z pewnością najmniejszą w całym Układzie Słonecznym.. Jego promień wynosi 38% promienia Ziemi a masa - zaledwie 5,5% masy naszej planety.. System ten tworzy - obok Słońca i Ziemi z Księżycem - osiem innych planet wraz z ich satelitami, a także planetoidy oraz niektóre komety.. Układ Słoneczny Planety skaliste krążą blisko Słońca, mają niewielkie rozmiary i stosunkowo wysoką gęstość.Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym.. Zespół tych ciał nazywamy Układem Słonecznym lub Układem Planetarnym Słońca .. Powszechnie obecnie przyjmowany obraz powstawania Układu Słonecznego przewiduje, iż Słońce wraz z układem planetarnym uformowało się z zagęszczenia obłoku gazowego, który zapadł się grawitacyjnie.Temat: Kosmos - poznajemy układ słoneczny.. Po lewej stronie znajduje się żółtoczerwone duże Słońce, na prawo od niego pokazano kolejne planety z zachowaniem proporcji wielkości, są to kolejno: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.Wenus to druga planet w naszym Układzie Słonecznym..

Są to planety wraz z ich satelitami, czyli księżycami, planetoidy , komety , meteoryty, pył międzyplanetarny.

Układ Słoneczny .. Średnia gęstość materii, z której składa się Księżyc, wynosi zaledwie .Przy średnicy 4878 km, Merkury ma zaledwie 5,5% masy Ziemi; z powyższych danych wynika, że jego średnia gęstość wynosi 5,43 g/cm3.. Największą liczbę księżyców posiada Staurn , druga największa palneta ( średnica 120 600 km).Promień Księżyca wynosi 1738 km (0,27 promienia Ziemi), a jego masa jest równa 7,35x1022 kg, co stanowi 1/81 masy Ziemi (stosunek masy Księżyca do masy Ziemi jest największy ze stosunków mas satelitów do mas ich macierzystych planet w Układzie Słonecznym).. Położony jest na peryferiach .Z tego też względu 24 sierpnia 2006 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Międynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze odebrano Plutonowi status planety, wprowadzając jednocześnie na jego określenie nowy termin "planety karłowatej".. Ma 16 naturalnych księżyców ( satality).. MERKURY ∴ WENUS ∴ ZIEMIA ∴ MARS ∴ JOWISZ ∴ SATURN ∴ URAN ∴ NEPTUN..

Słońce ze swoimi planetami należącymi do galaktyki Drogi Mlecznej jest najbardziej zbadaną częścią znanego wszechświata.

Na Wenus brak zasobów wody oraz tlenu i z tego powodu brak tam jakichkolwiek warunków dogodnych do przeżycia dla człowieka.. A w rozległej przestrzeni między planetami i księżycami, znajdują się mniejsze ciała - asteroidy i komety - te same, które znaczyły planety i księżyce ogromnymi kraterowymi bliznami w czasie .Jowisz - piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego.. Wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem to gazowe olbrzymy, czasem nazywane również planetami jowiszowymi.Układ słoneczny w postaci kompletu 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu (dołączony Pluton).. Słońce zbudowane jest głównie z wodoru i helu.. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego.Jedną z najciekawszych implikacji tej pracy jest to, że inne układy planetarne mogą wyglądać kompletnie inaczej niż Układ Słoneczny (wiemy z badań egzoplanet, że tak jest) tylko dlatego .Z pewnością nie wszystkie ciała niebieskie są jednakowej wielkości.. Średnia gęstość zbliżona jest do średniej gęstości naszego globu.. Przyspieszenie sił ciężkości na powierzchni - około 3,7 m/s^2.Związki z Polską ma także druga osoba spośród grona autorów - prof. Gregor Golabek z Uniwersytetu w Bayreuth w Niemczech..

Jego masa jest równowartością 333 tys. mas ziemskich, co oznacza, że jest cięższe od Ziemi 333 tysiące ...Układ słoneczny 1.

Ma 142 884 km średnicy.. Merkury Najbliżej słońca, średnio około 58 mln km, krąży Merkury.. Popatrzmy na Wszechświat z jego wnętrza.. Układ Słoneczny - układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich: ośmiu planet, co najmniej 205 ich księżyców, pięciu planet karłowatych i miliardów (a być może nawet bilionów) małych ciał, do których zalicza się planetoidy, komety i meteoroidy, a także pył międzyplanetarny.Układ Słoneczny powstał około 5 - 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo - pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru.. W układzie słonecznym Ciała te to osiem planet, 166 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.. To planeta niewyobrażalnie gorąca i tak samo pochmurna.. Ziemia krąży wokół Słońca, które jest jednocześnie centralną gwiazdą Układu Słonecznego.. Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym.. Merkury ma 4 879,4 km średnicy,Wenus 12 104 km,Ziemia 12 742 km,Mars 6 779 km,Jowisz największa planeta w układzie słonecznym 139 820 km,Saturn 116 460 km,Neptun 49 244 km,Uran 50 724 km i oczywiście największe ciało niebieskie w układzie słonecznym czyli Słońce 1 392 700 km średnicy.Układ Słoneczny układ planetarny składających się obecnie z 8 planet.. Jeśli chodzi o budowę, to składa się on głównie ze skał oraz z lodu.Jednakże Układ Słoneczny to nie tylko osiem planet, krążących wokół Słońca.. Kształt i wymiary Ziemi.. Ziemia w Układzie Słonecznym.. Bardzo ułatwia omawianie tematu poprzez jego interesującą wizualizację - piłki mają średnicę od ok. 13 cm (Księżyc) do 58 cm (Słońce).Układ Słoneczny ~~~~~ Siła oddziaływania grawitacyjnego naszej gwiazdy, Słońca , utrzymuje w jej otoczeniu szereg ciał..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt