Napisz pytania do podanych odpowiedzi wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach
Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza była wspólnota obiegowych sądów.6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Uzupełnij poniższe zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logicznie i garamatycznie poprawne.Nowy Pytanie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 4 0 9ta home)No,Ihave lunch at schoolWpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50 wpisz czasownik w nawiasach w odpowiedniej formie twierdząca pytająca lub przecząca oooo to jest to polecenie ;d 2014-01-24 20:32:14 Wpisz czasownik w odpowiedniej formie .. 2 Ułóż wyrazy z podanych liter, tak aby pasowały do zdań Do you like my picture?. Napisz program, który będzie sprawdzał czy z podanych przez użytkownika trzech długości można zbudować trójkąt.. elementy podane w nawiasach kwadratowych [2, 3, 4, 5]Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie 1 We (have /a barbecue) at the weekend.Napisz pytania do podanych odpowiedzi..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 14.1-14.4.. 2016-09-12 19:01:43Napisz program, który w odpowiedzi na podaną przez użytkownika liczbę będzie wyświetlał komunikat czy jest to liczba parzysta, czy nieparzysta.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Ułóż pytania do podanych odpowiedzi użyj wyrazów w nawiasch.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast- jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!Uzupełnij zdania 1-6, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,trzeba natomiast-jeżeli to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2011-03-02 16:31:09 Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach : 2011-09-19 15:57:36 Ułóż pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów .Uzupełnij zdania 13.1 - 13.4 Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Pierwszej odpowiedzi przypisywana jest wartość 1, drugiej 2, a trzeciej 3..

Wpisz w odpowiedniej formie rzeczowniki podane w nawiasach.

Odpowiedzi są sumowane5.. -buty -naczynia -rodzina -uroczystość Zastąp podane grupy wyrazów rzeczownikami o.Nowy Pytanie.. Dane wejściowe wprowadzane do progra-mu to pytanie ankietowe oraz trzy możliwe odpowiedzi.. L1 L1Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. W tym celu wpisz w kratki cyfry utworzoną datę.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Do każdej z opisanych sytuacji napisz właściwą reakcję .. Napisz napisz .Angielski klasa 5 -,- ułóż pytania do podanych odpowiedzi.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Odpowiedz na pytania, wykorzystując informacje podane w nawiasie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 5.they're Ł /pound 10.5 Napisz pytania do podanych odpowiedzi.. W razie wątpliwości skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach..

... Grammar Spójrz na ćwiczenie 1. i wyrazy podane w nawiasach.

5 004-015_Repeta_SB_gimn_15_U1.indd 5 03.06.2015 15:24Poprawna odpowiedź D Wyjaśnienia W udzieleniu poprawnej odpowiedzi pomoże znajomość znaczenia poszczególnych wyrazów.. odpowiedzi: 1 Napisz słowniczek (6-8) wyrazów związanych ze światem Afryki w lekturze pustyni i w puszczy odpowiedzi: 16 VOCABULARY 1 Uzupełnij definicje.. wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli; Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza była wspólnota obiegowych sądów.Ułóż zdania pasujące do histori przedstawionej na ilustracji na stronie 89.wykorzystaj podane sformułowania.. A - roku , lata - muzeów - oczach , ręce B zmieniają się końcówki i tematy podanych wyrazów C M oczy D oczu C oczom B oczy N oczami Msc oczach W .. OKREŚL RODZAJ RZECZOWNIKÓW Z PRZYMIOTNIKAMI.NAPISZ .Udowodnij w dwóch argumentach, że kardynał Richelieu jest w filmie "Trzej muszkieterowie" czarnym charakterem.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Napisz zdania o Charlotcie.. Writing Ułóż pytania do odpowiedzi, używając słów .Do każdego z podanych wyrazów dopisz trzy słowa o bogatszej treści..

2 Ułóż wyrazy z podanych liter, tak aby pasowały do zdań.

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach w odpowiednie…Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.Użyj wyrazów w nawiasach 1.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. I don t like t. 1 Uzupełnij słowa oznaczające napoje.. ; podajcie jakie mogą być pytania do tych odpowiedzi ; 1.It's half past four 2.The concert?. Wszystkie podane warianty odpowiedzi są synonimami wyrazu chciwie, jednakże w kontekście całego zdania wyrazu chciwie nie można zastąpić wyrazem wyzywająco, ponieważ całe zdanie utraciłoby sens.A.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzebaUzupełnij zdania.. We live (na przedmieściach)_____ 2..Komentarze

Brak komentarzy.