Opisz opory ruchu i sposoby ich zmniejszania
0 0 Uważasz, że znasz lepszą odpowiedź?Najłatwiej klocek przesuwa się po gładkiej powierzchni stołu, a najtrudniej po powierzchni szorstkiej.. Kryteria sukcesu: •wiem czym są opory ruchu, •znam zastosowanie sił tarcia i sił oporu, •znam sposoby zwiększania i zmniejszania tych sił.Temat: Opory ruchu Na dzisiejszej lekcji dowiesz się czym są opory ruchu.. Sposoby zwiększenia tarcia - niestosowanie olejów ani smarów,Opory ruchu Cel lekcji: Dowiesz Siç, czym opory ruchu.. opory ruchu występują kiedy jedno ciało porusza się w innym ośrodku np samolot w powietrzu, łódka w wodzie itp A) zwiększanie oporów ruchu 1 za lądującym promem kosmicznym rozkłada się spadochron, opory ruchu są zwiększone 2. czasze spadochronu są duże, żeby zwiększyć opory powietrza i zmniejszyć prędkość 3 pilot podczas lądowania wysuwa specjalne klapy zwiększające .8/ 1 8.. Aby zmniejszyć opory ruchu można więc: zmienić kształt ciała na bardziej opływowyTemat lekcji: Opory ruchu.. Zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów i substancji chemicznych należy ograniczać i eliminować zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić skuteczne zmniejszanie szkodliwego oddziaływania tych czynników na organizm człowieka.Klasa I WYMAGANIA PROGRAMOWE: K - konieczne P - podstawowe R - rozszerzające D - dopełniające Stopień Kryteria wymagań dopuszczający (2) wymagania konieczne K + 70% podstawowe P dostateczny (3) wymagania konieczne K + podstawowe P dobry (4) wymagania konieczne K + podstawowe P + rozszerzające R bardzo dobry (5) wymagania konieczne K + podstawowe P + rozszerzające R ..

Istnieją jednak sposoby na ich ograniczenie.

Język teatru współczesnego to ciało aktora, głos, ruch sceniczny, muzyka, oświetlenie, scenografia a słowo - w bardziej ograniczonym zakresie.Opory toczenia są istotnymi oporami ruchu samochodu.. Uczeń: - obserwuje zachowanie poruszającego się ciała, - wyciąga wniosek, że podczas ruchu ciało było poddane dodatkowemu oddziaływaniu, trwającemu podczas jego ruchu, - zapisuje temat do zeszytu i krótką notatkę.. Uczeń: - obserwuje doświadczenia,Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Przykładowe dyscypliny gdzie opór powietrza ma znaczenie fundamentalne: skoki narciarskie, kolarstwo, biegi, sporty motorowe, narciarstwo, pływanie.. Każdy sposób powinien dotyczyć innego oporu: tarcia, oporu ze strony powietrza oraz oporu ze strony wody.. Od nich w dużym stopniu zależy m.in. zużycie paliwa, przyczepność samochodu i jego prowadzenie.. Ten artykuł od 2018-03 wymaga zweryfikowania podanych informacji.. Tarcie toczne (nazywane również oporem toczenia) - opór ruchu występujący przy toczeniu jednego ciała po drugim.. Zobacz też: inne znaczenie tego słowa.. Jedną z przyczyn coraz większej prędkości samochodów jest ich coraz bardziej aerodynamiczny kształt.Opory ruchu w sporcie .. ponieważ jego obecność zmniejsza siłę oporu..

Zapisz w zeszycie: Opory przeszkadzają w ruchu.

Aby zmniejszyć taki opór należy badać ciału odpowiedni opływowy kształtOpływowy kształt ciała ryby zmniejsza opory ruchu w środowisku wodnym.. RUCH I OPORY RUCHU W SPORCIE Arykuł Łucji Rakoczy Istnieją różne sposoby zmniejszania oporówTemat lekcji: Opory ruchu Cele lekcji: Poznasz: - praktyczne zastosowania siły tarcia i oporu powietrza oraz sposoby ich zwiększania i zmniejszania Dowiesz się: - czym są opory ruchu i od czego zależą Polecenia: 1.. Działa, więc na klocek siła przeciwdziałająca.jakie są opory ruchu i sposoby ich zmniejszania.. np 1. opory powietrza.. Cele: Uczeń wie: - kiedy działa siła oporu ruchu , - co to jest siła tarcia i jakie posiada cechy, - jakie są pożyteczne i szkodliwe skutki działania sił oporu, - jak można zwiększyć a jak zmniejszać siłę oporu.. OPORY RUCHU (6 stron) Wszystkie ciała poruszające się w naszym otoczeniu napotykają na mniejsze lub większe opory ruchu.. Ich rodzaj sposób wykonania i założenia dotyczące bezpieczeństwa zależą od rodzaju dys-3) Wskaż i opisz trzy sposoby zmniejszenia oporów ruchu w przypadkach, kiedy ten opór przeszkadza w ruchu ciała.. Siły oporu są zawsze skierowane przeciwnie do kierunku wektora prędkości ciała i starają się powstrzymywać jego ruch.Sposoby zmniejszania oporów ruchu:-stosowanie aerodynamiczne kształty-zmniejszanie prędkości - w samochodach ciężarowych spoilery..

Jednocześnie opory ruchu pomagają w szybszym poruszaniu się.

Szorstka powierzchnia stawia opór ruchowi klocka.. Uczeń umie: - wykazać doświadczalnie istnienie tarcia, - sprawdzić doświadczalnie od czego zależy siła tarcia, Cele wychowawcze .- wymieni dalsze sposoby zmniejszania oporów ruchu znane z życia : stosowanie kół, utwardzonych nawierzchni, szyn, poduszek powietrznych i magnetycznych, nadawanie pojazdom aerodynamicznych kształtów (opływowych).Przydatność 65% Omów sposoby wykorzystywania muzyki, tańca lub innych przejawów ruchu przez autorów dwóch lub trzech dramatów omówionych w szkole.. Można zmniejszyć siły oporówData 1.04 fizyka klasa 7a i 7b Temat: Siła tarcia Cele: - dowiem się, czym są opory ruchu, - poznam, zastosowanie siły tarcia i siły oporu powietrza, - poznam, sposoby ich zwiększania i zmniejszania.Metody i sposoby ograniczania oraz eliminowania ryzyka zawodowego wynikającego z pracy z czynnikiem chemicznym.. Ten artykuł dotyczy pojęcia w mechanice.. RNrIzHKDWPkox 1 Zgodnie z treścią czytaną przez lektora pojawia się kolejno: lupa, motocyklista, skoczek narciarski w locie, ujęcie samochodu wyścigowego formuły 1 w trakcie wyścigu, zdjęcie szafy .Opór ruchu.. Kolejną metodą na zmniejszanie oporów ruchu jest konstrukcja aerodynamiczna, czyli opływowa.•dowiem się, czym są opory ruchu, •poznam zastosowanie siły tarcia i siły oporu powietrza oraz sposoby ich zwiększania i zmniejszania..

Poznaszzastosowania sity tarcia sib' oporu powietrza oraz sposoby ich zwiekszania i zmniejszania.

Zwykle tarcie toczne jest znacznie mniejsze od tarcia ślizgowego występującego między ciałami .Aby zmniejszyć tarcie możemy zastosować na daną powierzchnie smar.. Środa, 08.6.2016r.. Występuje np. pomiędzy elementami łożyska tocznego, między oponą a nawierzchnią drogi.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. Sposoby zmniejszania tarcia - stosowanie smarów, olejów, lub innych substancji, - stosowanie łożysk kulkowych, - zmniejszanie siły nacisku na podłoże, - wygładzenie powierzchni aby nie była chropowata, - zmiana z posuwania na toczenie,-zmniejszanie oporu.. Należy podać wiarygodne .Opór wobec zmiany bierze się m.in. z naturalnego strachu przed nowością, nieznajomości zasad, na jakich odbywać się będzie wprowadzanie zmiany, niechęci do uczenia się, niechęci do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zmiany.. Ze względów bezpieczeństwa, a także ekonomicznych zalecane jest minimum raz w miesiącu sprawdzenie ciśnienia w oponach .Scenariusz lekcji „Opory ruchu i ich zmniejszanie „, plik: scenariusz-lekcji-opory-ruchu-i-ich-zmniejszanie-.doc (application/msword) Spotkania z fizyką2.. Poznasz zastosowania siły tarcia i siły oporu powierza oraz sposoby ich zwiększania i zmniejszania.Sposoby zmniejszania oporów ruchu.. Opory ruchu, tarcie statyczne i kinetyczne Z wtasnego došwiadczenia wiesz, o wiele trudniej jest biec w basenie czy w mortu niŽ na boisku lub na bieŽni.2.50zł W niektórych sytuacjach, np. podczas uprawiania sportu, człowiek stara się zmniejszyć opory ruchu.. Zapisz do zeszytu, czym są: • opory ruchu • tarcie statyczneW celu zmniejszenia powstałych oporów stosuje się aerodynamiczne i opływowe kształty, przykładem tego są specjalne konstrukcje maszyn latających zachowujących opływowe kształty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt