Opisz warunki naturalne regionu bliskiego wschodu wymień pustynie tego regionu
Załącznikiem jest tabelka zawierąjąca położenie, warunki naturalne i osiągnięcia cywilizacyjne tych państwWarunki naturalne decydowały o miejscu powstawania pierwszych siedzib ludzkich.. 2.Wymień cechy klimatu zwrotnikowego suchego i skrajnie suchego.. الخليج الفارسي - Al-Chalidż al-Farsi), wcinająca się między Półwysep Arabski a wybrzeże Iranu.Tradycyjnie nazywana jest zatoką, ale ze względu na jej powierzchnię (233 000 km²) można by ją uznać także za morze śródlądowe.Z Morzem Arabskim połączona jest poprzez Cieśninę .Ukraina - położenie geograficzne, warunki naturalne, klimat, sytuacja społeczno - ekonomiczna .. ciągnie się z południowego wschodu na północy wschód, 70% powierzchni stanowią tu ziemie orne a lasy 12%.. Dużą wagę przykładano także na ukształtowanie terenu, ale było ono różne w poszczególnych częściach świata starożytnego.Pustynia - teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej na skutek małej ilości opadów (do 200 mm rocznie), wysokich temperatur powietrza (średnie około 30°C, ekstremalne do 50°C, nocą dochodzą do 0°C; najwyższa temperatura - to 57,8°C) i znacznych ich amplitud dobowych, charakteryzujący się stałym deficytem wilgotności oraz silnym nasłonecznieniem.2.. (stepy - 300 mm, Polesie - 700 mm .Arktyka - obszar Ziemi otaczający biegun północny.Jej granice określa się w różny sposób..

Zdjęcie satelitarne regionu Bliskiego Wschodu.

We wszystkich państwach Bliskiego Wschodu - poza Izraelem - dominują wyznawcy islamu.. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym .Zjednoczone Emiraty Arabskie (arab.. Zwracano przede wszystkim uwagę na: dostęp do wody, klimat, ilość wylewów rzecznych, które użyźniały glebę.. Ἀσία Asía, łac. Asia) - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob.. Do grona państw Bliskiego Wschodu zalicza się najczęściej 14 krajów położonych w rejonie Zatoki Perskiej oraz u wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego.Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej.. Według definicji klimatyczno-ekologicznej wyznacza ją lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się również z północną granicą wegetacji drzew.. Praca dotyczy krajów Bliskiego Wschodu - Egiptu, Mezopotamii, Palestyny i Fenicji.. Charakterystyczne są dla nich znaczne amplitudy dobowe temperatury, stały deficyt .Gęste lasy, rozległe pustynie, dzikie pasma górskie i barwne morza - Bliski Wschód to natura, której tak naprawdę nie znamy..

Charakterystyka gospodarki „mojego" regionu .

Uszczegóławiając granice Bliskiego Wschodu, należy powiedzieć, że znajdują się one pomiędzy wybrzeżami Morza Śródziemnego a pustyniami Syrii i Arabii.W takich warunkach, przy niewielkich lub wręcz prawie zerowych opadach wykształca się pustynia.. Szeroko pojmowana turystyka turystyka obejmuje wszelkie rodzaje podróżowania w przeróżnych celach, np. wypoczynkowych, krajoznawczych, rodzinnych, towarzyskich, sportowych, biznesowych, zakupowych, pielgrzymkowych, leczniczych i innych.. Stąd pochodzi też większość wydobywanego na świecie "płynnego złota", czyli ropy naftowej.. 3.Oceń wpływ warunków naturalnych Bliskiego Wschodu na rozwój rolnictwa.Z uwagi na rozpiętość geograficzną obu opisywanych części świata, należałoby rozdzielić je i zająć się gospodarką najpierw bliskiego, a następnie Dalekiego Wschodu..

Większa część wydobytej z tego regionu ropy naftowej przeznacza się na eksport za granicę.

To miejsce, gdzie spotykają się wschód i zachód, lasy i pustynie, a występująca tu przyroda potrafi nas zadziwić - tr NatGeoTV jedyne miejsce w internecie, gdzie znajdziesz wszystko o swoich ulubionych programach dokumentalnych National Geographic Channel .Największą powierzchnię tego regionu zajmują pustynie, min.. To wraz z obfitością zasobów obszar ten posiada niezmienny od wielu lat wysoki udział w wydobyciu ropy naftowej.. Istotnym elementem spajającym kraje Bliskiego Wschodu jest religia.Geografia.. W Izraelu przeważają wyznawcy judaizmu.Materiał składa się z sekcji: "1. .. Wielka Pustynia Słona w północnym Iranie ze względu na położenie w .. bogactwa mineralne obszar nad Zatoką Perską jest niezwykle ważny dla państw importujących surowce energetyczne z tego regionu.Kraje Bliskiego Wschodu i ich kultura - Egipt, Mezopotamia, Palestyna, Fenicja.. al-Imārāt al-'arabijja al-Muttaḥida), ZEA - państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów: Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra.Graniczy z Arabią Saudyjską i OmanemAzja (gr..

Średnie roczne sumy opadów w zależności od regionu wahają się od 300 mm do 700 mm.

Ale z gospodarką wiążą się też inne tematy, np. rozmieszczenie i struktura ludności, warunki klimatyczno‑glebowe (dla rolnictwa), występowanie bogactw mineralnych (dla przemysłu), położenie nad morzem (gospodarka morska).Wśród kilkunastu państw tego regionu wyróżniają się kraje arabskie, w których najliczniejszą grupą etniczną są Arabowie, oraz trzy kraje z ludnością innych grup etnicznych - Turcja, Iran i Izrael.. Formalna definicja turystyki mówi natomiast, że są to tylko te wyjazdy poza miejsce zamieszkania, które trwają dłużej .Ponadto Turcja, z uwagi na silne więzy historyczne i kulturowe ze wszystkimi krajami oraz ludnością tego regionu, uważa, że ak- tywne działania, zmierzające do przekształcania Bliskiego Wschodu w obszar, na którym zapanuje trwały pokój, bezpieczeństwo oraz dobrobyt i z którym będzie mogła nawiązać bliskie stosunki gospodarcze .. Obejmuje on głównie państwa położone w południowo-zachodniej Azji.Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie.W sumie zajmują one powierzchnię ok. 9,7 mln km² z liczbą ludności wynoszącą 450 .Kraje Bliskiego Wschodu i ich kultura - Egipt, Mezopotamia, Palestyna, Fenicja.. Źródło: maps.google.pl.. Stanowi ona naturalny obszar przeważającej części krajów Bliskiego Wschodu.. Praca dotyczy krajów Bliskiego Wschodu - Egiptu, Mezopotamii, Palestyny i Fenicji.. Podstawą ich cywilizacji było 12 miast - państw, które jednak nie stanowiły nigdy ścisłego związku.Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. O ich pochodzeniu wiemy stosunkowo niewiele, ale odegrali w dziejach tego regionu bardzo ważną rolę.. Ze względu na warunki geologiczne bardzo korzystne są one na Bliskim Wschodzie.Zatoka Perska, Zatoka Irańska, (pers.. Turystyka i jej rodzaje .. Deficyt wody zmuszał mieszkańców tego regionu do różnorakich sposobów jej pozyskiwania i bardzo racjonalnego wykorzystania.Warunki naturalne w Bydgoszczy - środowisko przyrodnicze, w którym osadzona jest aglomeracja Bydgoszczy.Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu, położenie fizycznogeograficzne, sieć hydrograficzną, gleby, zasoby naturalne, jak i system przyrodniczy miasta i okolic.Na południu Mezopotamii, ponad 3 tysiące lat p.n.e. osiedlili się Sumerowie.. W strefie klimatu umiarkowanego, w pobliżu równoleżników 40°N i 40°S panuje specyficzny klimat nazywany śródziemnomorskim.Jego nazwa pochodzi od Morza Śródziemnego, choć podobne warunki klimatyczne panują także w innych regionach świata.1.. Położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki - zasięg i wielkość obszarów .. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.. Proszę o zwięzłe odpowiedzi na wszystkie pytania ;) Środowisko przyrodnicze krajów Bliskiego Wschodu: 1.Opisz warunki naturalne regionu Bliskiego Wschodu.. Krajobraz śródziemnomorski .. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.Jest to podyktowane różnorodnymi warunkami geologicznymi, które zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu są bardzo korzystne.. Gospodarce Polski poświęcone były lekcje od 3.1 do 3.11.. Według innej, Arktykę ogranicza koło podbiegunowe północne, co jednak sprawia, że w jej obrębie znajdują się również .1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt