Opisz krótko strefy klimatyczne afryki
Wersja uproszczona.. Temperatury są .Roślinność Afryki jest bardzo bogata i różnorodna; w obszarze śródziemnomorskim (północne wybrzeża Afryki i góry Atlas) rosną wiecznie zielone twardolistne lasy i zarośla typu makii, a z roślin uprawnych oliwki; dalej na południe skąpa, skrajnie kserofityczna roślinność pustynna Sahary (z drzew głównie uprawy palmy daktylowej w oazach Sahary i nad Nilem) przechodząca w .STREFA KLIMATÓW OKOŁOBIEGUNOWYCH.. Na powierzchni Ziemi występuje przestrzenne uporządkowanie elementów środowiskadlaczego strefy klimatyczne i strefy roślinne układają się równikowo 2011-02-28 21:02:43 Opisz położenie Afryki 2010-03-17 20:15:48 Opisz i wyjaśnij strefowość klimatyczno - krajobrazowa europy 2011-09-20 19:30:33Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. Nie wyróżnia się tutaj pór roku.. Szybkoo potrzebuje na dzisiaj !. Na przykład na terenie stosunkowo niewielkiego kraju, jakim jest Polska, średnia temperatura roczna zmienia się od +6°C w części północno‑wschodniej do +9°C na Dolnym Śląsku w części południowo‑zachodniej; opady oscylują od 500 mm/rok w centralnej .W tej strefie, w pobliżu Trypolisu (Libia), 13 IX 1922 zanotowano podczas fenu (ghibli) jedną z najwyższych temperatur powietrza na Ziemi — 57,8°C; w tej strefie, w Atlasie wystąpiła również temperatura najniższa w Afryce -22,2°C (Ifran)..

Strefy klimatyczne w Afryce .

Według szacunków FAO lasy w Afryce kurczą się w tempie 1% w stosunku rocznym.🎓 Opisz każda strefę klimatyczna występujące w Afryce cechy charakterystyczne, roślinność i zwierzęta.. • Położenie Afryki w strefie międzyzwrot- nikowej oraz jej krań- ców północnego i po-Region Afryki Wschodniej jest niestabilny tektonicznie, występują tu częste trzęsienia ziemi i znajdują się czynne wulkany, np. Meru (4565 m n.p.m.) czy Karisimbi (4507 m n.p.m.).. Klimat Maroka kształtują zatem wpływy oceaniczne, wpływy śródziemnomorskie, wpływy górskie i wpływy pustynne, które warunkują sezon turystyczny poszczególnych regionach.. Ukształtowanie terenu ma ogromny wpływ na zróżnicowany klimat w Maroku.. Strefa wilgotnego lasu równikowego - w strefie klimatu równikowego, gdzie temperatura jest stała przez cały rok, a opady bardzo wysokie i również występujące przez cały rok.. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.. Symetryczne położenie Afryki w stosunku do równika i brak wysoko wzniesionych barier górskich powodują powstanie stosunkowo regularnego układu czterech stref klimatycznych: równikowej (średnia roczna temperatura 25-28C, brak pór roku, wysokie opady - do 10 470 mm .Najmniejsze opady zanotowano natomiast na Pustyni Libijskiej poniżej 10 mm.. STREFY KLIMATYCZNE AFRYKI.. Jednakże rozciągłość południkowa na północy sprawia, że wewnątrz Sahary tworzy .2..

A skrajne temperaturyWyróżnia się 4 główne strefy klimatyczno-roślinno-glebowe w Afryce: 1.

KLIMAT POLARNY (Antarktyda, Grenlandia) ~ zjawisko dnia i nocy polarnejW zależności od stery klimatycznej, na różnych obszarach ukształtowały się inne formacje roślinne.. Część Wyżyny Brazylijskiej, pn. Australia, Afryka środkowa.. Nigdzie nie budująA) STREFA KLIMATÓW RÓWNIKOWYCH Najbardziej deszczowe miejsce na Ziemi.. W takich warunkach wegetacja roślin trwa cały rok (ze względu na brak pór roku .II.. Klimat Afryki - Afryka znajduje się w strefach klimatów gorących, bardzo gorących oraz lokalnie umiarkowanych.. Jaka to strefa krajobrazowa: Temperatura powietrza przez cały rok bardzo wysoka, codzienne ulewne deszcze, jedna porę roku.. Podobnie jak w geologicznem uwarstwowaniu, tak i tutaj obfituje ona w formy, które w innych częściach świata oddawna już wyginęły.. AFRyKA - StREFy KLIMAtyCZNE, ROśLINNE I GLEBOWE • W Afryce typy klimatu układają się symetrycznie względem równika.. Zjawisko to nazywa się strefowością geograficzną.. Lasy równikowe- to bardzo gęste lasy, obejmujące obszary najbliżej równika, po obu jego stronach.Występują w Afryce, oraz w Ameryce Południowej - Nizina Amazonki - tam zajmują największe obszary.. Najwyższe temperatury notowane są na Saharze, gdzie w syneklizie Taudan wieloletnia średnia lipca wynosi ponad +36 °C..

Kontynent ten leży po obu stronach równika, dzięki czemu strefy klimatyczne układają się symetrycznie.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KLIMAT AFRYKI.. Na północ od Afryki znajduje się Morze Śródziemne (część Oceanu Atlantyckiego), a za nim Europa.Na północnym wschodzie Morze Czerwone i Zatoka Adeńska (części Oceanu Indyjskiego) oraz Kanał Sueski .podrównikowy suchy- krótka pora deszczowa, trwająca kilka miesięcy, na równiku dwie pory deszczowe, wahania temperatury w ciągu roku do 10ºC.. Środkowa część Afryki znajduje się w strefie klimatów równikowych.. Lasy te są raczej słabo zagospodarowane przez człowieka, ze względu na swą niedostępność.. KLIMAT SUBPOLARNY ( północna Kanada, północna Syberia, Alaska)) ~ pojawia się zjawisko dnia i nocy polarnej ~ brak klimatycznego lata ~ zima długa, mroźna trwająca 9-10 miesięcy ~ opady śniegu do 300 mm.. Na kontynencie występuje znaczne zróżnicowanie warunków klimatycznych.. Rozwój i bogactwo świata roślinnego Afryki znajduje się w ścisłej zależności od warunków klimatycznych, ilości opadów i rozmieszczenia wód.. Przyczyną strefowości jest kształt Ziemi i jej położenie względem Słońca, z czym wiąże .Na Klimat Afryki największy wpływ ma położenie geograficzne.. Na powierzchni Ziemi występuje przestrzenne uporządkowanie elementów środowiska przyrodniczego, które zmieniają się wraz z szerokością geograficzną..

Afryka - strefy klimatyczne, roślinne i glebowe Ryc. 10.1 Afryka - mapa typów klimatu i klimatogramy 10.

Oblewają ją wody 2 Oceanów: Indyjskiego na wschodzie i Atlantyckiego na zachodzie.. Strefa klimatyczna Strefa roślinna Strefa glebowa Strefa klimatów równikowych typ wybitnie wilgotny Wilgotny las równikowy Czerwono żółte gleby ferralitowe typ podrównikowy Sawanna Czerwonobure Strefa klimatów zwrotnikowych typ suchy Pustynia Gleby inicjalne, szaroziemyPlay this game to review Environment.. - W Afryce wystę - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym .Warunki klimatyczne zmieniają się nie tylko w skali globalnej, ale także na obszarze kontynentu, kraju, a nawet regionu.. Wogóle da się wyróżnić 5 .Strefy klimatyczno - roślinno - glebowe.. Na północ oraz południe od niej rozciągają się strefy klimatów zwrotnikowych.Strefowy układ klimatyczny i roślinny a)strefa równikowa-wysokie temperatury-ok 25*C - ibardzo duże opady - ok 2000mm/rok-opady całoroczne to desze zenitalne-małe ampitudy temperatur, duża wilgotność powietsza-wilgotnelasy równikwe - wielkie bogactwo gatónków roślin-na wybrzeżach -lasy namorzynowe - gleby laterytowe b) dwie strefy podrównikowe-dwie pory: deszczowa-letnia oraz .Klimat Większa część Afryki leży w strefie gorącej, kształtowanej przez masy powietrza równikowego i zwrotnikowego.. Jest to wysoce niekorzystne dla organizmów tam przebywających.. Żyją tu m.in.: małpy, papugi, tukany, kameleony i wielobarwne motyleEuropa znajduje się w obszarze trzech stref klimatycznych: Podzwrotnikowej - typ śródziemnomorski; Klimat podzwrotnikowy wilgotny - nazywany jest też klimatem śródziemnomorskim, ponieważ występuje głównie w rejonie basenu Morza Śródziemnego.Cechuje się on długimi, gorącymi i suchymi latami (ok. 25 0 C) oraz krótkimi, łagodnymi i deszczowymi zimami (temp.. Położenie po obu stronach równika powoduje, iż teoretycznie północ oraz południe mają identyczny klimat.. W Afryce występują strefy klimatyczne: a) .. jego kawałki umieszczają pomiędzy udami a grzbietem końskim i w takim cieple ogrzewają przez krótki czas.. Maroko to kraj w strefie subtropikalnej Afryki Północnej.. około 10 0 C).1Jakie są strefy klimatyczne europy i opisz je krótko 2Jakie są grupy językowe w europie 3.Opisz ludność Europy krótko.Scenariusz lekcji geografii - Strefy klimatyczno-roślinne i glebowe Afryki Scenariusz lekcji geografii - Na Bliskim Wschodzie, gdzie złoto jest czarne Scenariusz lekcji geografii - Indie kraj kontrastówStrefy klimatyczne w Maroku.. Las równikowy stanowi źródło utrzymania (żywność i opał) znacznej liczby ludności w Afryce.. Choć w ostatnich latach coraz więcej mówi się o nadmiernym ich wycinaniu, zwłaszcza w Ameryce Południowej.Afryka - roślinność.. Indochiński - południowe Chiny - środkowa część Ameryki Południowej - południowa Afryka - środkowa Australia Strefa klimatów podzwrotnikowych - morski - przejściowy - kontynentalny suchy z odmianą wybitnie suchą - średnia .Występuje w strefie równikowej w Ameryce Południowej, Afryce, na południowych krańcach Azji (Archipelag Malajski) i w Oceanii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt