Scharakteryzuj trzy wybrane choroby genetyczne
5) Mukowiscydoza.. Spis treści: 1) Zespół Downa.. Niektóre z tych schorzeń utrudniają funkcjonowanie i wymagają szczególnej dbałości o .Blog.. 3) Zespół Russel - Ssilver.. 4) Hemofilia.. Mogą one bytować zarówno na powierzchni ciała, jak i w jego wnętrzu, powodując niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia choroby.. Konsekwencją mutacji jest zdeformowanie dyskowatego kształtu krwinek czerwony na sierpowaty (stąd nazwa choroby) i .Choroba genetyczna, która doprowadza do dystrofii, czyli zaniku mięśni.. Moje wyniki z morfologii są poniżej normy (Erytrocyty, hemoglobina, hematokryt , MPV, neutrofile , a RDW-CV jest po wyżej normy, reszta jest w normie ) ale od dłuższego czasu pojawiają się u mnie samoistnie wychodzące siniaki, straszne bóle i zawroty głowy, pogorszył mi się wzrok, bóle w brzuchu, jakieś .. Statystyki te zwiększają się wraz z wiekiem matki, osiągając współczynnik nawet jednego na 50. noworodków u kobiet po 40. roku życia.Jest to choroba objawiająca się brakiem białek osocza, które są niezbędne do prawidłowego krzepnięcia krwi.. Zdrowy tryb życia zwiększa szansę na utrzymanie dobrej kondycji ciała i ducha do końca życia oraz na posiadanie zdrowego potomstwa.Przydatność 60% Dany organizm może przekazać swojemu potomstwu skłonność do pewnych chorób lub też odporność na nie.. Jednogenowo dziedziczone są niektóre choroby genetyczne.Choroby genetyczne to niejednorodna grupa chorób spowodowanych nieprawidłową budową lub liczbą genów albo chromosomów..

6) Albinizm.Scharakteryzuj trzy wybrane choroby genetyczne.

0 ocen | na tak 0%.. Wyjaśnij na przykładach pojęcie biotechnologia tradycyjna.. 1) Zespół Downa.. 0 0 Odpowiedz.. Konsekwencją mutacji jest zdeformowanie dyskowatego kształtu krwinek czerwony na sierpowaty (stąd nazwa choroby) i utrudnienie przenoszenia .Scharakteryzuj trzy wybrane choroby genetyczne.. Jeśli nieprawidłowość w zapisie informacji, służącej komórkom do prawidłowego funkcjonowania, nie zaszła tylko w jednej komórce ciała (jak np. w przypadku nowotworów), to choroba genetyczna ma dwie poważne .Ta choroba genetyczna wywołana jest przez dodatkową kopię genu (trisomię) w 21. parze chromosomów.. Anemia sierpowata.. 1 ocena Najlepsza odp: 100%.. 2) Zespół Klinefeltera.. Fizjologicznie dzieli się je na choroby: obturacyjne, związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, zespoły dyskinezy rzęsek drzewa oskrzelowego, zapalenie oskrzeli)Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu..

Wybrane choroby genetyczne.

Dystrofia mięśniowa postępuje wraz z wiekiem.. Dziedziczność jest to zjawisko dziedzicznego podobieństwa pomiędzy rodzicami i potomstwem (dziedziczenChoroby układu oddechowego - wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane.. Scharakteryzuj 3 wybrane choroby genetyczne: fenyloketonuria, albinizm, mukowiscydoza, zespół Downa, pląsawica Hunitingtona, 23.. Mutacja dotyczy genu odpowiedzialnego za produkcję białka wchodzącego w skład erytrocytów.. Podobne pytania.. Choroba genetyczna spowodowana mutacją genową.. Choroby dziedziczne - mukowiscydoza.. Istnieje wiele chorób genetycznych, które dotykają tylko jednej płci.. Na wybranym przykładzie opisz klonowanie roślin.. Wymień i krótko opisz podstawowe techniki stosowane w inżynierii genetycznej.. Choroby .. Choroby genetyczne 2013-10-28 12:14:48; Czy choroby psychiczne są genetyczne .. (śmieszna nazwa)- choroba genetyczna powodująca zniekształcenia wyglądu, guzy głowy, .b) negatywna - choroby genetyczne, powstają bakterie chorobotwórcze odporne na antybiotyki 22.. Wybrane choroby genetyczne.. Należą do nich m.in. barwa oczu, barwa i struktura włosów, kształt uszu, prawo- i leworęczność, wzrost, masa ciała, inteligencja, stężenie cholesterolu we krwi..

Opisz trzy wybrane choroby wywołane mutacjami genetycznymi.

Choroba genetyczna spowodowana mutacją genową.. Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, dlatego trzeba o nie dbać nawet wtedy, gdy cieszymy się jego pełnią.. 3) Zespół Russel - Ssilver.. 4) Hemofilia.. Na zespół Downa zapada średnio jedno dziecko na około tysiąc urodzeń.. Mutacja dotyczy genu odpowiedzialnego za produkcję białka wchodzącego w skład erytrocytów.. Przedstawię wybrane przykłady organizmów roślin, bakterii zwierząt, omówię rodzaje korzyści i zagrożenia wynikające z modyfikacji genetycznych, a na koniec wyrażę własną opinię nt tych modyfikacji.Choroby genetyczne wciąż budzą niepokój, bo mimo postępu medycyny niewiele o nich wiemy.Choroby rzadkie (sieroce) to schorzenia, na które zapada mniej niż 5 osób na 10 tys. mieszkańców.U ich podłoża występuje defekt genetyczny, który sprawia, że organizm - najczęściej już od urodzenia - nie wytwarza lub gromadzi w nadmiarze substancje niezbędne do prawidłowego .scharakteryzuj wybrane choroby genetyczne Scharakteryzuj kilka wybranych chorób genetycznych człowieka, wyjaśnij przyczyny ich powstawania.. Choroby genetyczne- Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zarówno anatomicznych, jak i fizjologicznych, przez organizmy macierzyste potomstwu.Choroby cywilizacyjne - przyczyny ich powstawania..

Choroby genetyczne związane z płcią.

Jolanta Meller Ogólne zasady dziedziczenia Dziedziczność- przekazywanie cech z pokolenia na pokolenie Genotyp - zasób informacji genetycznej zawarty w chromosomach jądra komórkowego w postaciParazytozy to choroby wywołane przez pasożyty, czyli organizmy żyjące kosztem żywiciela.. Szacuje się, że przez pasożyty umiera rocznie około 14 milionów ludzi na świecie (takie dane podaje WHO).Opisz krótko choroby genetyczne (przyczyny, objawy, rokowania)-Zespół Downa-Mukowiscydoza-Fenyloketonuria-Hemofilia-Albinizm-Anemia sierpowata-Daltonizm-Pląsawica Huntingtona To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .. Dzieci dotknięte chorobą mają trudności z poruszaniem się, nie .Choroby genetyczne człowieka Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zarówno anatomicznych, jak i fizjologicznych, przez organizmy macierzyste potomstwu.. Oceń rolę poradnictwa genetycznego w planowaniu rodziny.Większość cech człowieka zależy od zespołów genów (dziedziczenie wielogenowe).. Opisz trzy wybrane choroby wywołane mutacjami chromosomowymi.. Mukowis­cy­doza jest najczęst­szą chorobą gene­ty­czną dziedz­ic­zoną auto­so­ma­l­nie recesy­wnie u przed­staw­icieli rasy białej.. Przyczyną ich rozwoju są nie tylko zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, ale również układu immunologicznego, a ponadto zakażenia o różnym pochodzeniu.. 4.Inne rzadkie choroby związane z niepełnosprawnością intelektualną, które są dziedziczone autosomalnie recesywnie, to np. zespół Rubinsteina-Taybiego czy zespół Wolframa.. 2) Zespół Klinefeltera.. U kobiet jest to zespół Retta.. Choroby genetyczne są wrodzone, a towarzyszące im nieprawidłowości są często wykrywalne już we wczesnym okresie życia, płodowego lub zaraz po urodzeniu.1 Choroby uwarunkowane genetycznie i wady rozwojowe dr n. med.. Tempo rozwoju społeczeństwa to najbardziej ogólna przyczyna powstawania chorób cywilizacyjnych.Można jednak rozszerzyć ją o wyszczególnienie czynników, takich jak: uprzemysłowienie i nieustanne rozbudowy obszarów miejskich i wiążące się z nimi skażenie środowiska naturalnego, nowe technologie, zmiany klimatyczne .Witam mam poważne pytanie gdyż od dwóch lat stwierdzają u mnie anemię.. Chora do około 2 .Choroby skóry, inaczej dermatozy, dotyczą największego narządu w organizmie, który chroni nas przed działaniem czynników zewnętrznych.. 5) Mukowiscydoza.. Przypada na jedno z 3500 urodzeń i dotyczy chłopców, choć możliwe jest pojawienie się dystrofii u dziewczynek ze zdiagnozowanym zespołem Turnera..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt