Napisz wzory półstrukturalne i sumaryczne oraz nazwy alkoholi
Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych:napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy alkoholi których cząsteczki zawierają a) 9 atomów węgla b)21 atomów wodoru w grupie alkilowej c) 10 atomów wodoru d) tyle atomów węgla, ile znajduje się w 2 cząsteczkach butynu e) taką liczbę atomów wodoru, która jest równa róznicy liczby atomów wodoru w cząsteczce oktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanuNapisz wzory półstrukturalne i sumaryczne oraz nazwy alkoholi, których cząsteczki przestawsono za pomocą modeli.. Liczba atomów węgla n = 9, zatem wzór sumaryczny to: b) 4 atomy wodoru w cząsteczce Sumaryczna liczba atomów wodoru w cząsteczce uwzględnia atomy wodoru pochodzące od grupy alkilowej C n H 2n+1 oraz od grupy funkcyjnej -OH.Zadanie: 1 podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy dwóch alkoholi jednowodorotlenowych i dwóch alkoholi wielowodorotlenowych w oparciu o odpowiednie Rozwiązanie: zad 1 alkohole jednowodorotlenowe etanol alkohol etylowy c_ 2 h_ 5 ohNapisz wzory sumaryczne i podaj nazwy alkoholi, które mają: a) 4 atomy węgla w cząsteczce, b) 8 atomów węgla w cząsteczce, c) 3 atomy węgla w cząsteczce.. NAZWA I WZRÓR SUMARYCZNY ALKOHOLU..

Napisz wzory sumaryczne tych związków chemicznych.

Napisz równania reakcji otrzymania wodorotlenków .Wzory sumaryczne alkoholi: a) o 9 atomach węgla w cząsteczce Wzór ogólny alkoholi to: gdzie: n - liczba atomów węgla w cząsteczce.. HCOOC 2 H 5 mrówczan etylu.. C w łańcuchu b) 7 at.. C 3 H 7 COOH kwas masłowy.. C w łańcuchu.. C) C 3 H 7 OH propanolNapisz nazwy i wzory sumaryczne i półstrukturalne alkoholi których cząsteczki zawierają 9 atomów węgla, b)15 atomów wodoru w grupie alkilowej c)10 atomów wodoru d) tyle atomów węgla ile znajduję się w 2 cząsteczkach propynuPrzedstaw wzory sumaryczne strukturalne oraz podaj nazwy tlenów chloru, w krtórych chlor przyjmuje wartościowość od 1 do 5 2012-06-15 08:18:59; Podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy dwóch alkoholi jednowodorotlenowych i dwóch alkoholi wielowodorotlenowych.NApisz wzory sumaryczne i strukturalne kwasów .. W oparciu o odpowiednie reakcje wyjaśnij jak je możemy od siebie odróżnić.Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkoholi jednowodorotlenowych zawierających: a) 12 at..

Napisze wzory strukturalne i pół strukturalne glikolu i gliceryny oraz poda.

3,083 wizyt.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwę dla następujących zwiazkow.Napisz wzory sumaryczne, półstrukturalne i grupowe związków: a) alkoholu o pięciu atomach węgla, b) kwasu karboksylowego o trzech atomach węgla w cząsteczce, c) kwasu palmitynowego, d) etyloaminyustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: kasiuniakkkk 13.4.2010 (17:36) Napisz wzory nastepujacych soli: Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: niesia01234 19.4.2010 (12:46) reakcje otrzymywania alkoholi wzory strukturalne Przedmiot: Chemia .NAZWA I WZÓR SUMARYCZNY KWASU.. Podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy 2 rozgałęzionych aldehydów i napisz (reakcje) z jakich związków i w jaki sposób można je otrzymać.. 2010-10-26 15:36:57 Napisz wzory sumaryczne ,strukturalne i półstrukturalne : 2011-11-09 19:55:2324. .. Proszę o pomoc z chemii- klasa 7!. HCOOH kwas mrówkowy.. Oblicz procentową zawartość węgla w: a) glicerynie, b) glikolu etylenowym.Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym..

Szereg homologiczny alkoholi Uzupełnij tabelę.

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy dwóch alkoholi jednowodorotlenowych i dwóch alkoholi wielowodorotlenowych.. 2010-11-19 18:23:01; Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne .Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkoholi, których cząsteczki przedstawiono za pomocą modeli.. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. NAZWA I WZÓR SUMARYCZNY ESTRU.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkoholi +2 głosów.. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH 2 - i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: C n H 2n+2.. Podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy trzech rozgałęzionych alkoholi jednowodorotlenowych każdy o innej rzędowości.Napisz ich reakcje utleniania oraz nazwij otrzymane produkty.. Polub to zadanie.. C 2 H 5 OH alkohol etylowy.. 499🎓 Szereg homologiczny alkoholi monohydroksylowych (nazwy, wzory sumaryczne i półstrukturalne) - do 5 atomów węgla w czą - Pytania i odpowiedzi - Chemia ..

Wzory sumaryczne i półstrukturalne alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego.

a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy .2 Napisz wzory półstrukturalne i sumaryczne oraz nazwy alkoholi, których czàsteczki przedstawiono za pomocà modeli (a−c).. zad3.Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów !. [daje naj]Zadanie.- nazwij podane wodorotlenki ,- narysuj wzory strukturalne podanych wodorotlenków,- korzystając .. Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane .. WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY ESTRU.. (nazwy, wzory sumaryczne i półstrukturalne) - do 5 atomów węgla w .1)Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy alkoholi,których cząsteczki zawierają 21 atomów wodoru w grupie alkilowej 2)Oblicz w jakim stosunku masowym są połączone węgiel,wodór i tlen w heksanolu 3)Oblicz ile gramów tlenku węgla(|V) powstanie w reakcji spalania całkowitego 8g metanoluZadanie: zadanie 3 ułóz wzory strukturalne i podaj nazwy systematyczne alkoholi i , ii , i iii rzędowego zawierających po 5 atomów węgla w cząsteczce oblicz Rozwiązanie: alkohol i rzędowy ch3 ch2 ch2 ch2 ch2 oh pentan 1 ol alkohol ii rzędowy1.Ułóż wzory półstrukturalne oraz podaj nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C4H9OH.Określ rzędowość tych alkoholi 2.Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego o gęstości p=0,75 g/cm sześcienny,potrzeba do sporządzenia 60g jodyny, czyli 10-procentowego jodu w etanolu?Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. 2010-12-28 22:40:24 podaj nazwy i wzory sumaryczne i strukturalne ALKOHOLI .. pomocy!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt