Na podstawie ilustracji nr 1 wskaż poprawne dokończenie każdego zdania
(0-1) Na podstawie informacji zawartych w poniższym zdaniu wykonaj polecenie.. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. Wpisz znak X pod Wskaż poprawne dokończenie zdania.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-1) Określ, która ilustracja przedstawia pismo hieroglificzne.. Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej biorą udział w… Możliwe odpowiedzi: 1. prezentacji antygenów konwencjonalnych limfocytom T., 2. prezentacji antygenów konwencjonalnych limfocytom B., 3. prezentacji antygenów konwencjonalnych komórkom NK., 4. prezentacji antygenów konwencjonalnych makrofagom.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 1.. 16/2 = 8 -10/2 = -5 -3 0 100 Liczby całkowite to liczby, których możesz używać do numerowania czegoś (1, 2, 3 i tak dalej, nie numeruje się na przykład 0,5, 2/3), liczby do nich przeciwne (-1, -2, -3 i dalej) oraz 0.Obejrzyj przedstawione na ilustracjach okazy paproci i spróbuj ustalić, która z paproci mogła być uznawana przez Słowian za tę, która posiadała kwiat.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Istnieją też dobrze rozpuszczalne substancje, których ilość w roztworze może przekraczać czterokrotnie masę wody.Na podstawie samego klimatogramu nie jesteśmy w stanie wskazać jednego tylko miejsca na Ziemi, któremu on odpowiada..

Na podstawie ilustracji wskaż poprawne.

Aby wypowiedzenie było zdaniem, musi zawierać orzeczenie.W języku polskim podmiot może pozostać domyślny ze względu .Matura 2015.. Zadanie 2.1.. 2011-09-15 17:32:57 Wskaż poprawne dokończenie zdania 2011-10-09 19:24:29 wskaż poprawne dokończenie zdania 2013-10-03 18:40:05Wskaż poprawne dokończenie zdania.. 3 Zadanie.. 🎓 Na podstawie ilustracji wskaż poprawne dokończenie - Zadanie 1: Bliżej historii 3 - strona 98 🎓 1.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Rozpoznaj paprotniki na podstawie opisów.. Znajdziecie je na naszej stronie.. 5 Zadanie.. organowców.. kogo?. c) klimat gorący i wilgotny.. roślin zarodnikowych.. - że ostatnio zrobiłeś się wyjątkowo roztargniony - zdanie podrzędne 2:1 - zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe 1N 2P Zauważyłem, że ostatnio zrobiłeś się wyjątkowo .Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.. Możliwe odpowiedzi: 1.. 🎓 Na podstawie ilustracji wskaż poprawne.. - Zadanie 3: Bliżej historii 3 - strona 196🎓 1.. Kościół farny Św. Trójcy wraz z plebanią znajduje się A. na południowy wschód od Wzgórza Lecha..

1/4 B.1/2 C.1 D.1 1/2Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na powstanie gleb bagiennych jest a) występowanie w podłożu skał magmowych.. Żadna substancja nie może zostać rozpuszczona w wodzie w nieograniczonej ilości.. Strona 170.. Zadanie 12.. 4Poprawna odpowied ź 1.. Do spulchniania gleby prehistoryczni rolnicy używali Zadanie 6.. B. na północ od Wzgórza Lecha.. czego?. B. przy ulicy Bolesława Chrobrego.. Każdemu fragmentowi tekstu ze źródła 2. przyporządkuj przedstawiciela dynastii Karolingów związanego z opisanymi w nim wydarzeniami.. Wskaż zdania prawdziwe.. Kościół garnizonowy znajduje się A. przy ulicy 3 Maja.. B. Adam Poniński.. Jeżeli jednak znamy konkretne miejsce na mapie świata i mamy kilka istotnie różniących się od siebie klimatogramów, to łatwo możemy wybrać ten z nich, który przedstawia klimat wybranego miejsca.. Zad 6 (0-1pkt) Na podstawie wzoru strukturalnego rys 1.określ wartościowość azotu.. z czym?. B.Rolnik podzielił pole o powierzchni 2,5 ha na 25 jednakowych działek.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 1.. Wskazówka do zadaniaNa podstawie ilustracji przedstawiającej relief na steli1 wykonaj polecenie.. Są substancje, które rozpuszczają się w niej tylko w niewielkim stopniu (np. w ilości 1,5 · 10-25 g w 100 g wody)..

... Wskaż poprawne dokończenia zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, F, jeśli jest fałszywe.. Rozpuszczalność .. Zaznacz odpowiednie pole.Zad 7 (0-3pkt)Oceń prawdziwość każdego zdania.. Stela zwycięstwa króla Akadu Naram-Sina, III tysiąclecie p.n.e. Na podstawie: Sztuka świata, t. 1, Warszawa 1989, s. 195. b) płytkie zaleganie zwierciadła wód podziemnych.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Zadanie 10.. Jedna działka ma powierzchnię 1000 m ²., 2.. Zadanie 3.7.. Na wykresie przedstawiono zale żno ść warto ści pr ędko ści poruszaj ącego si ę po linii prostej samochodu w funkcji czasu.. Na podstawie fotografii i własnej wiedzy uzupełnij obok podanych imion i nazwisk dowódców .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Przedstawiona ilustracja ukazuje C. pocztówkę.. .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zaznacz poprawne doko ńczenie zdania.. Jedną zamieszał energicznie a drugą nie.. Budowle takie, jak ukazana na ilustracji, najwcześniej mogły pojawić się na ziemiach Polski.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Postać przedstawiona na ilustracji to [x] A. Giuseppe Garibaldi..

(0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

ODPOWIEDŹ A. czemu?. Wartość wyrażenia (1/2)do potęgi -2 *2 do potęgi -3 + 4 do potęgi -2 : (1/2) do potęgi 3 jest równa : A. F Zadanie 2.. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach .Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Zauważyłem - zdanie nadrzędne -> (co? ). Każda działka ma powierzchnię 100 arów.Więcej informacji w Polityce Prywatności Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Na podstawie ilustracji nr 1 oraz tekstu źródłowego wskaż poprawnie dokończenie każdego zdania klasa 6 str 201 historiaPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. D. Stanisław August Poniatowski.. Postacie przedstawione na ilustracji A. sym Odpowiedź na zadanie z Historia 7 .. Historia 7 (Podręcznik, ) Klasa: 7 szkoły podstawowej.. Zaznacz poprawne dokończenia zdań.. Państwo, w którym rządził tutanchamon, oznaczono na mapie numerem A. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. brak zębów obecność worków powietrznych kości wypełnione powietrzem silnie rozwinięte mięśnie piersiowe kończyny przednie w postaci skrzydeł brak gruczołów potowych zapłodnienie wewnętrzne Zad.2 Wskaż poprawne dokończenie każdego z .Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe - odpowiada na pytania przypadków zależnych: kogo?. 1 Stela - stojąca pionowo płyta kamienna, zwykle czworoboczna, często z inskrypcją.4.. tutanchamon był władcą starożytnego Egiptu.. 6 Zadanie.. Wskaż poprawne dokończenie zdania .. Życie wodza, o którym mowa w źródle 1., przypada na okres .. 🎓 Na podstawie ilustracji wskaż poprawne - Zadanie 1: Historia 5 - strona 78 🎓 I. zad.1 wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi Jakie cechy są przystosowaniem ptaka do lotu?. o czym.. Cywilizacja, z którą wiąże się powstanie rodzaju pisma opisanego w źródle 1., istniała na terenie oznaczonym na mapie numerem: A. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Na podstawie wykresu mo żna stwierdzi ć, że samochód poruszał si ę ruchem: A. jednostajnym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt