Opisz krajobraz lasu równikowego
Porównaj ze sobą uwarstwienie lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, wskaż jakie są podobieństwa i różnice w warstwach poszczególnych rodzajów lasu.. Rośliny te ułożone są w sposób piętrowy (ryc. 23.3).. Wprowadzenie do tematu, prezentacja fragmentu filmu przedstawiającego krajobraz wilgotnego lasu równikowego - podanie tematu lekcji.. Lasy równikowe zajmują obecnie powierzchnię około 6-7% powierzchni lądów, czyli mniej niż 2% powierzchni kuli ziemskiej, a są miejscem do życia ponad połowy .Las równikowy, las wiecznie zielony, tropikalny las deszczowy - formacja roślinna występująca w strefie klimatu równikowego, złożona z lasów liściastych o złożonej, wielopiętrowej strukturze, cechujących się ogromną różnorodnością biologiczną.. Faza realizacyjna 1.. Nazywa się to deszczami zenitalnymi.. Charakteryzuje się występowaniem niskich i pokrzywionych drzew oraz mnogością epifitów: mchów, wątrobowców, porostów, paproci i widłaków.III.. Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.Na powierzchni jednego hektara (100 x 100 m) lasu równikowego rośnie 200-400 gatunków drzew, podczas gdy w lasach Polski zaledwie kilka, a maksymalnie 20 gatunków.. Las równikowy występuje w strefie równikowej na obszarze Ameryki Południowej (dorzecza Amazonki i Orinoko), w Ameryce .Lasy równikowe eksploatuje się inaczej niż lasy europejskie..

Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.

W związku z takich zróżnicowaniem warunków w lesie, istnieją dwa światy zwierzęce: jeden w koronach drzew zdominowany przez ptaki (tukany, kolibry, papugi) i małpy nadrzewne; drugi na dnie lasu, opanowany przez okapi .Test Krajobraz: wilgotnego lasu równikowego, sawanny, pustyń gorących, podrozdział podręcznika Tajemnice Przyrody dla Klasa VI.. niestety ale źle jest jaaaa pi###oleLasy równikowe eksploatuje się inaczej niż lasy europejskie.. Uzupełnij tabelę.. Przykładowe rozwiązanie: Porównywana cecha: Las równikowy: Las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej: Ilość warstw lasu:Klimat w wilgotnych lasach charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą i obfitymi opadami deszczu.. Cecha Wilgotny las równikowy Las strefy umiarkowanej Wygląd Klimat Rośliny i zwierzęta Życie ludzi i ich działalnośćKrajobraz wilgotnego lasu równikowego Podsumowanie Opracowano na podstawie podręcznika " Tajemnice przyrody" do kl. 6 wyd.. Rośliny te między innymi konkurują o światło, dlatego w .3. przedstawić główne cechy krajobrazów Polski; określić cechy charakterystyczne dla danego pasa rzeźby;2..

Strefa lasów równikowych zajmuje 9 % powierzchni lądów.Opisz krajobraz wilgotnego lasu równikowego.

Napisana przez: MrSLoreLei.. Cecha Wilgotny las równikowy Las strefy umiarkowane j Wygl ąd Klimat Ro śliny i zwierz ęta Życie ludzi i ich działalno śćliście opadają na dno lasu ludzie wycięli drzewa i utworzyli pola uprawne gleby pod niektórymi lasami stały się bardzo żyzne drzewa tracą liście, aby się ochronić Zadanie 4.. W tym celu skonstruuj i uzupełnij tabelkę.lasu równikowego (A) oraz lasu strefy umiarkowanej (B) - odczytaj ich nazwy.. Piętro koron wiecznie zielonych drzew znajduje się na wysokości 30-50 metrów i stanowi prawie nieprzepuszczalną barierę dla światła słonecznego.Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.. Skorzystaj ze schematu w podręczniku na stronie 115 i 118.. Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.szkoła podstawowa geografia klasa 5 Autor: Magdalena Górska Temat: Krajobraz lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej.. Przez opary powstają chmury, które z koleji robią deszcz.. nazwać pasy rzeźby w Polsce i wskazać je na mapie; określić cechy charakterystyczne dla danego pasa rzeźby.. Ważne!. Strefa lasów równikowych zajmuje 9 % powierzchni lądów.Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej..

Zilustruj na diagramie kołowym udział drzew w szacie roślinnej krajobrazu wilgotnego lasu równikowego.

Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji.. Opisz dzień w wilgotnym lesie równikowym.. Powietrze tam jest bardzo wilgotne, ponieważ jest tam dużo rzek, jezior i rosy.. Na miejscu wypalanych przez nich terenów wyrasta wtórny las równikowy, jednak nigdy nie jest on tak bujny, jak pierwotnie wiecznie zielone lasy.. szkoła podstawowa geografia klasa 5 Autor: Magdalena Górska Temat: Krajobraz lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej.. Proszę muszę mieć to na jtr :) 1 Zobacz odpowiedź 1 odpowiedź Odpowiedź.. Lasy równikowe zamieszkują Pigmeje, Bantu i inne pierwotne ludy.W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej 1.. Najwyżej, nawet do 60 metrów sięgają drzewa potrzebujące dużo światła, np. palmy, figowce, drzewa kapokowe.Wilgotny las równikowy, las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny (zwany także dżunglą, choć określeniu temu bywa przypisywane węższe znaczenie) - wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej.Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym.Taka struktura lasu powoduje, że w koronach drzew jest sucho i jasno, a na dnie lasu panuje półmrok i jest wilgotno.. Uzupełnij tabelę..

VI.Uzupełnij tabel ę. Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu li ściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.

Mają korzeni wrośnięte w glebe, odporne na rozewanie pędy, które szybko rosną i owijają się2.. "Nowa Era".. Krajobrazy Polski nazwać pasy rzeźby w Polsce; określić elementy środowiska wchodzące w skład krajobrazu.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Klimat równikowy - duże opady(2000 - 3000 mm rocznie), małe dobowe i roczne wahania temperatury, brak wyraźnej pory deszczowej, występowanie: Kotlina Kongo, Nizina Amazonki i Archipelag Malajski.. Przy każdym haśle wstaw literę R jeżeli dotyczy ono deszczowego lasu równikowego lub litery U jeżeli hasło odnosi się do lasu strefy umiarkowanej:rolnictwem, wypalając część lasu równikowego przygotowują miejsce pod uprawę, a kiedy teren przestaje być żyzny - przenoszą się w inny obszar lasu.. Porównaj ze sobą uwarstwienie lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, wskaż jakie są podobieństwa i różnice (2) w warstwach poszczególnych rodzajów lasu?. Ułatwi ci to schemat w podręczniku na stronie 115 i 118.. Krajobraz wilgotnego lasu równikowego składa się przede wszystkim z bujnych, wiecznie zielonych roślin, rosnąc blisko siebie.. Cecha Wilgotny las równikowy Las strefy umiarkowanej Wygląd Klimat Rośliny i zwierzęta Życie ludzi i ich działalnośćLasy mgliste powstają w strefie równikowej na wysokościach, na których zachodzi kondensacja pary wodnej, powodująca tworzenie się chmur i mgieł, i sięgają górnej granicy lasu, do wysokości około 3500 m n.p.m. Jakie widzisz różnice w wyglądzie obu tych lasów?. Po tej lekcji będziesz umiał/umiała: wskazać na mapie położenie lasu równikowego…Geografia| Klasa 5 Dział 2.. Ze względu na to, że drzewostan jest wielogatunkowy, na jednym hektarze można znależć najwyżej kilka drzew poszukiwanego gatunku.. Ze względu na to, że drzewostan jest wielogatunkowy, na jednym hektarze można znależć najwyżej kilka drzew poszukiwanego gatunku.. Przygotowanie do zabawy dydaktycznej i zaproszenie uczniów na wyprawę naukową do wilgotnego lasu równikowego.W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej 1.. Żeby wyciąć jedno drzewo, niszczy się często wiele hektarów lasu.. (zdjęcia) Nazwij te sposoby i wyjaśnij na czym polegają.. Liany zaś wykorzystują inne rosliny jako podpory.. Uzupełnij tabelę.. TakNa najwyższe piętro lasu równikowego składają się pojedyncze, olbrzymie drzewa, które osiągają wysokość 60, a nawet więcej metrów i wystają wyraźnie ponad otoczenie.. Uzupełnij tabelę.. Polub to zadanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt