Inflacja w listopadzie 2018
W październiku inflacja wyniosła 1,8 procent.Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w listopadzie wyniosła 3,0%.. W Porównaniu z listopadem 2017 r. wzrosły jedynie o 1,2 proc. To mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy inflacja (CPI) wyniosła 1,8 proc.Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. wzrosły rdr o 1,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostały bez zmian - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.. Tablica 1.Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz.. Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dot.. Równie niska była w marcu .W listopadzie inflacja wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rocznym, wobec 2,5 proc. r/r w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.. To najniższy wynik od blisko dwóch lat.Inflacja usług, czyli ceny u fryzjera, za wywóz śmieci, czy za wizytę lekarską wzrosły w listopadzie 2019 r. średnio o 5,3 proc. rdr.. W listopadzie ceny były średnio o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - wynika z najnowszych wyliczeń GUS.. Narodowy Bank Polski opublikował 17 grudnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w listopadzie 2018 r.Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie w ogóle się nie zmieniły.. Z szybkiego szacunku, przedstawionego przez GUS pod koniec ubiegłego miesiąca, wynika, że wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 1,2 procent - w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku..

inflacji konsumenckiej w listopadzie.

Wyniki głosowań RadyKonsensus rynkowy zakładał, że inflacja w listopadzie wyniesie 1,5 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym 0,3 proc. Z kolei według danych Eurostatu, w strefie euro w listopadzie ceny wzrosły o 2 proc. rdr.To wynik zgodny z oczekiwaniami analityków.. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,5%).Inflacja CPI wyniosła w listopadzie 1,2 proc. w ujęciu rocznym - podał wstępne dane Główny Urząd Statystyczny.. Oznacza to, że prawdopodobnie w najbliższym czasie nie dojdzie jednak do podniesienia stóp procentowych NBP.Ceny w listopadzie 2018 roku wzrosły o 1,3 procenta rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostały bez zmian - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.. Tyle samo co ceny w restauracjach, bądź hotelach.. W całym 2018 r. wyniosła ona 1,6% wobec 2,0% w 2017 r. .. Tyle wyniosła inflacja w listopadzie.. Miesiąc wcześniej w Eurolandzie inflacja wyniosła 2,2 proc.Niska inflacja w listopadzie sprawiła, że za cały 2018 rok wskaźnik wzrostu cen ulegnie obniżeniu.. To oznacza, że ceny rosły wolniej, niż prognozowano.. Najmocniej we znaki dają .Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły w ujęciu rocznym o 3,0 procent - podał Główny Urząd Statystyczny..

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2019.

W przyszłym roku inflacja spadnie do 2,6 proc. wobec wskaźnika w wysokości 1,5 proc., spodziewanego wcześniej przez bank centralny.Inflacja w Polsce wyhamowała w grudniu do 2,3 proc., z 3 proc. miesiąc wcześniej - oszacował wstępnie GUS.. Najwięcej wzrosły ceny żywności, bo o 6,5 proc. rdr.Ekspert dodaje, że średnioroczna inflacja wyniosła w 2018 roku 1,6 procent.. Pozostały na poziomie z października - wynika z tzw. szybkiego szacunku, jaki co miesiąc przedstawia GUS.. W ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,5 proc., a ceny nośników energii spadły o 1,7 proc., zaś ceny paliw do prywatnych środków .Narodowy Bank Polski - w listopadzie 21017 - szacował inflację CPI na 2018 rok na poziomie 2,3 proc. w ujęciu rocznym.. Tak mocno spadła poprzednio w styczniu .30.11.2018 - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,2% (wskaźnik cen 101,2).. Ta wyniosła 1,3 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2018 r. W porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian.Wiele osób odmienia słowo drożyzna w Polsce przez wszystkie przypadki, a ekonomiści zastanawiają się, jak bardzo w przyszłym roku przyspieszy wzrost cen ze względu na droższą energię..

W listopadzie 2020 r.Po dwóch miesiącach spadków inflacja znowu wzrosła.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 procent.Inflacja bazowa w listopadzie 2018 r. Data publikacji strony: 17-12-2018.. Przyczynił się do tego m.in. rzadki w ostatnim miesiącu roku spadek cen żywności.. Inflacja w ujęciu rocznym utrzymuje mniej więcej stały poziom od lipca tego roku.Zgodnie z prognozą banku centralnego zawartą w tzw. centralnej ścieżce, w tym roku inflacja wyniesie 3,4 proc. wobec prognozowanej w lipcu 2020 roku w wysokości 3,3 proc. Jeszcze pod koniec października urząd informował, że według szybkiego szacunku inflacja wzrosła o 3% r/r.. Analitycy uważają, że w połowie 2018 roku inflacja może nawet przekroczyć 3,0 proc. Może to spowodować, że Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o podwyżkach stóp procentowych NBP.Inflacja w listopadzie 2019 r. 13.12.2019.. - Inflacja gra z nami w kotka i myszkę - komentują eksperci Santander Bank Polska.Pieniężnej w okresie lipiec - październik 2018 r. wraz z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w listopadzie br. są umieszczone w rozdziale 3.. Według szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1).Inflacja konsumencka wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w listopadzie 2017 r. (wobec 2,1% r/r w październiku), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).Ekonomiści szacują (oficjalne dane opublikuje w poniedziałek NBP), że inflacja bazowa wyhamowała w grudniu do 3,6-3,7 proc., z 4,3 proc. w listopadzie..

GUS właśnie opublikował najnowsze dane dotyczące poziomu wskaźnika CPI w listopadzie.

Dane NBP: W listopadzie br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc.. We współczesnych gospodarkach inflacja jest zjawiskiem ogólnie występującym, uważa się, że .Średnio w 2018 r. inflacja wynosiła 1,6 proc., po 2 proc. w 2017 r. W bieżącym roku, jak wynika z noworocznej ankiety „Parkietu" wśród ekonomistów, wyniesie 2,1 proc. Oznacza to, że gospodarka przyhamowała, bo jeszcze kwartał .Inflacja w listopadzie 2020 r., jak wynika z szybkich szacunków GUS, wyniosła 3 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego.. Z kolei w stosunku do października poziom cen pozostał bez zmian.. Inflacja znalazła się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego.. Inflacja na takim poziomie, szczególnie w połączeniu z hamującym tempem wzrostu gospodarki, nie będzie dla Rady Polityki Pieniężnej argumentem na rzecz podwyżki .Opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 16 grudnia 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w listopadzie 2020 r. wskazuje, że w relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) − wyniosła 2,1 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;W trzecim kwartale 2019 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt