Zapisz nazwy zwierząt których płuca zbudowane z pęcherzyków płucnych
Temat:Księstwo Warszawskie - 2 godz. lekcyjneOrganizm człowieka zbudowany jest z ok. 2 bilionów komórek, wśród których wyróżnia się 4 grupy tkanek: nabłonkowe, mięśniowe, nerwowe i łączne.. Do płuc dochodzą 2 korzenie płucne zbudowane z oskrzeli głównych, z tętnicy płucnej i dwóch żył płucnych, splot nerwów, systemu naczyń chłonnych oraz z tętnic oskrzelowych.. Wzmożony rysunek zrębu sugeruje, że naczynia te są nadmiernie przepełnione krwią co może zdarzać się w zastoju płucnym, jako konsekwencja niewydolności serca , ale może także świadczyć o stanie zapalnym oskrzeli, czy to w zapaleniu oskrzeli , czy to w przebiegu ciężkiej .Płuca •mająstożkowatykształt •Częśćgórnato szczyt płuca, dolna zaśnosi nazwępodstawy •Każdepłucopodzielone jest na płaty •W płucuprawym są3 płaty: górny, środkowyi dolny •W płuculewym są2 płaty: górnyi dolny •zbudowane są z milionów pęcherzyków płucnych, z których każdyTchawica ma kształt rury, która przechodzi w oskrzela i wyścielona jest błoną śluzową.. Dzięki pęcherzykom, powierzchnia płuc to ok. 90-100 m 2.. Składają się one z dwóch warstw - opłucnej płucnej (trzewnej) i opłucnej ściennej.Rozpoznaj i zapisz nazwy ptaków i ssaków przedstawionych na zdjęciach, a następnie wykonaj polecenia.. Główną funkcją oskrzeli w układzie oddechowym jest transport powietrza do płuc..

Narządy te są zbudowane z oskrzeli, oskrzelików i pęcherzyków płucnych.

Wędrówka gazów w tkankach odbywa się również na zasadzie dyfuzji.Zbudowane są z drzewa oskrzelowego, pęcherzyków płucnych i tkanki śródmiąższowej, a pokrywa je opłucna płucna (jej powierzchnia jest wilgotna, co ułatwia płucom ruch).. Pokrywa .Należy do nich między innymi przewlekła obturacyjna choroba płuc, która ogranicza przepływ powietrza przez drogi oddechowe, i śródmiąższowe choroby płuc, czyli schorzenia atakujące tkankę śródmiąższową, która składa się ze ścian z pęcherzyków płucnych, oraz tkanki wokół naczyń krwionośnych i drobnych dróg oddechowych.Płuca są zbudowane z ogromnej liczby pęcherzyków płucnych.. Każdy rodzaj tkanki tworzą zespoły komórek o podobnych cechach, różniące się jednak nieco funkcją, budową i położeniem.5.. !Pęcherzyki płucne (łac. alveoli pulmonis) - struktura anatomiczna ludzkiego płuca posiadająca kształt wydrążonej jamy, której ścianę tworzy cienki nabłonek jednowarstwowy płaski (zbudowany głównie z pneumocytów I i II typu).. Płuca swoja budową przypominają cienkościenne worki w kształcie stożków.Wymiana gazowa w tkankach: Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych transportowany przez krew, dociera do tkanek..

Płuca są zbudowane z płatów.

Składają się z pęcherzyków wypełniających się powietrzem, dlatego podczas wdechu powiększają się a wraz z wydechem zmniejszają się.. Wykonaj w ćwiczeniach zadania: 1,2,3/108 oraz 4/109Rozedma płuc to choroba, której istota jest nieprawidłowe powiększenie (rozdęcie) pęcherzyków płucnych, co skutkuje utratą przez nie elastyczności i pękaniem ich ścianek.. Zapisz w zeszycie temat: Rozwiązywanie zadań.. Płuca wytwarzają substancję złożoną z tłuszczów i białek, noszącą nazwę surfaktantu.Płuca - narządy oddechowe służące do oddychania tlenem atmosferycznym, występujące głównie u kręgowców lądowych oraz u ryb dwudysznych.. a) Zapisz nazwy gatunkowe zwierząt, które są: • drapieżnikami − • roślinożercami − • wszystkożercami − b) Zapisz, nazwy zwierząt, których: • płuca zbudowane z pęcherzyków płucnych −Płuca zbudowane są z gąbczastej, elastycznej tkanki.. W pęcherzykach zachodzi wymiana tlenu i dwutlenku węgla między powietrzem a krwią.Zapisz nazwy zwierząt, których: - płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych, - skóra ma zdolność wytwarzania łoju i potu - komórki jajowe są otoczone dwiema pergaminowymi błonami - płuca są tak zbudowane, że podczas wdechu i wydechu przepływa przez nie świeże powietrze..

Łącznie płuca mogą zmieścić 5 litrów powietrza.

Oskrzela główne rozgałęziają się na oskrzela segmentowe, te zaś na międzypłacikowe, które są zakończone oskrzelikami.. Z zewnątrz pęcherzyki są pokryte przez naczynia włosowate.Liczbę pęcherzyków w płucach człowieka szacuje się na 300-500 milionów, ich .Płuco (łac. pulmo) - pojedynczy lub parzysty narząd oddechowy kręgowców.Służy do wymiany gazowej (potocznie oddychania).. Pęcherzyki płucne mają cienkie ściany i są oplecione gęstą siecią naczyń włosowatych.. Zwiększa to powierzchnię i intensywność wymiany gazowej.. Płuca - parzysty narząd otoczony z zewnątrz opłucną.. do uzupełnienia Krtań - zbudowana jest z chrząstek połączonych ze sobą węzłami i mięśniami.. 4 a) Zapisz nazwy gatunkowe zwierząt, które są: • drapieżnikami − • roślinożercami − • wszystkożercami − b) Zapisz, nazwy zwierząt, których: • płuca zbudowane z pęcherzyków płucnych −Płuca człowieka to dwa narządy oddechowe (prawe płuco jest trzypłatowe, zaś lewe - dwupłatowe, co wynika z ograniczonego miejsca ze względu na obecność serca).. Błona okrywajaca płuca zwana jest błona opłucną.. Wyróżniamy dwa płuca prawe i lewe.Pęcherzyki płucne •tworzą grona, zbudowane z pojedynczej warstwy komórek nabłonkowych, •oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych; •płuca zawierają około 300-450mln pęcherzyków, co daje powierzchnię około 100m2; •pęcherzyki płucne mają elastyczne ściany, co pozwala im na powiększenie objętości- leżą wewnątrz klatki piersiowej, - mają kształt zbliżony do spłaszczonych stożków, - lewe płuco jest mniejsze od prawego, - pokryte są cienką, błyszczącą błoną tzw. opłucną, której wilgotna powierzchnia ułatwia ruch płuc, - zbudowane są z milionów pęcherzyków płucnych, każdy opleciony jest naczyniami włoskowatymi .Płuco farmera, czy też płuco rolnika, to różne odmiany grupy chorób, które w medycynie znane są jako alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP).Choroba ta rozwija się podstępnie pod wpływem częstego wdychania alergenu, który u alergika powoduje wystąpienie dokuczliwych objawów.Alergeny często związane są w wykonywanym zawodem, głównie pracą przy hodowli zwierząt .Pęcherzyk jest też opleciony naczyniami włosowatymi (umożliwia to szybką wymianę pęcherzyk-naczynie włosowate)..

Pęcherzyków płucnych jest około 300 milionów.3.

Płuca mają postać cienkościennych worków, zbudowanych z warstwy zewnętrznej (opłucna płucna), środkowej (tkanka łączna z siecią naczyń włosowatych) oraz wewnętrznej (nabłonek oddechowy złożony z pneumocytów).Płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych w których zachodzi wymiana gazowa między krwią o powietrzem.Każdy pęcherzyk otoczony jest gęsta ścianą naczyń krwionośnych włosowatych.. Zachodzi w nich wymiana gazowa.. Jednocześnie zmniejsza się ich ilość.. Płuca .. Prawe płuco jest większe i dzieli się na trzy płaty, a lewe na dwa.. Wykonamy zadania z podręcznika: 7,8/229 Wtorek 2.06.. Do kręgowców tych zaliczane są też - prócz płazów, gadów, ptaków i ssaków - ryby dwudyszne, które w niesprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzą wymianę gazową za pomocą workowatego płuca, powstałego z przekształconego pęcherza pławnego.Pęcherzyki płucne są wyścielone komórkami nabłonkowymi (pneumocytami typu I, II i III), które mają cienkie wypustki zwane rzęskami.. Ważny jest też fakt, że nabłonek pęcherzyków płucnych (dokładnie mówiąć pneumocyty II rzędu) wydzielają surfaktant, który ułatwia wymianę gazową i zabezpiecza płuca przed zapadnięciem sieKażde z nich, razem z tętnicą płucną i żyłą płucną, odchodzi do innego płuca w miejscu określanym mianem wnęki.. W obu płucach znajduje się ponad 600 milionów pęcherzyków płucnych, które maleją (nieodwracalnie) u palaczy .Zrąb płuca zbudowany jest głównie z naczyń płucnych.. Płuca mają kształt dużych, gąbczastych i sprężystych worków.. Na ich wielkość ma również wpływ płeć, budowa ciała czy wytrenowanie.Lewe płuco ma dwa płaty a płuco prawe trzy płaty.. Tam odbywa się wymiana gazowa wewnętrzna, tzn. tlen przenika do komórek, a z komórek pobierany jest dwutlenek węgla, który z krwią wędrować będzie do płuc..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt