Napisz przemówienie antygony broniąc swoich racji przed kreonem
Godzi to w honor mojej rodziny.Przydatność 55% Napisz charakterystykę porównawczą dwóch bohaterów "Antygony", którzy mają inne poglądy na temat życia.. Poświęcili oni swoje życie w walce za ojczyznę.. Analizując książkę pt. "Antygona" Sofoklesa chciałabym porównać dwoje bohaterów tego dramatu: Antygonę - główą bohaterkę utworu ora Kreona - Króla Teb.Antygona : *Za:kierowała się prawem boskim, spełniała obowiązek religijny, rodzina była dla niej najważniejszą wartością, konsekwentna w swoim działaniu, szanowała tradycję *Przeciw: namawiała innych do buntu przeciwko władzy, złamała zakaz króla, podważała decyzję władzy, jej zuchwałość poprowadziła do wielu tragedii Kreon: *Za: wykonywał obowiązki, przestrzegał .„Bronię Antygony"- przemówienie.. Moim zdaniem, postąpiła słusznie, gdyż każdy ma prawo do pochówku i z pewnością nikt z nas nie chciałby zostać zapomnianym tuż po śmierci.. Przyłapana na gorącym uczynku, wcale nie będą próbować się tłumaczyć, gdyż jaki miałoby to sens?. Antygona wierzyła w fatum ( przeznaczenie), wiedziała ze będzie musiała zginąć za to co zrobiła, wiedziałaz ze tą karą będzie śmierć a jednak nie bała się pogrzebać brata.. Przeciwnie ?. Tejrezjasz (Tyrezjasz) Starożytny ślepiec uważany za wróżbitę, wieszcza, proroka, jasnowidza.. Przedstawicielem pierwszej jest władca Teb, Kreon, obrońcą drugiej jest Antygona, córka Edypa, siostrzenica Kreona.Problem wynika z zakazu pochowania zwłok brata Antygony, Polinejkesa.Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę ..

Z pewnością nikt!Przydatność 50% Konflikt racji w "Antygonie" Sofoklesa.

Najważniejsza dla niej była Miłość do brata.. Porównanie Antygony i Kreona.. Była dumna z tego co zrobiła, stojąc z udowodnioną winą przed Kreonem powiedziała: „Nie sądzę, że tak święta jest twa wola,Kreon był władcą despotycznym i ślepo zapatrzonym w siebie.. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?. jestem dumna z tego, co zrobiłam.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona".. Zabrania pochówku człowieka, który najechał na Teby , wraz z Argejczykami.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Kiedy wykonano rozkaz władcy i zamurowano Antygona, dziewczyna nie widziała dla siebie wyjścia z tej sytuacji.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Nie potrafię pogodzić się z nakazem, który pozwala na zbezczeszczenie odważnych tebańskich rycerzy.. Wierzył w rację Antygony i usiłował przekonać Kreona do zmiany decyzji.. Jej odwaga i n miłość do brata były największymi .Mimo iż działając na własną rękę dokonała poważnego wykroczenia miała siłę i odwagę dumnie bronić swoich racji bez żadnych kompromisów.. Ja, Antygona jestem świadoma wszystkiego, co mi zarzucacie.. Jestem tu po to, aby udowodnić, że miałam rację, łamiąc rozkaz Kreona.. Chronił Teby przed anarhiom.Broń i Militaria (9795) Harcerstwo (11492) Hobby - Ogólne (140427) Karaoke (5479) ..

Nie chodzi mi jednak o… Czytaj dalej →Czy potrafisz bronić swoich racji?

Kto chciałby, aby członek jego rodziny nie został pochowany?. Ważne jest zdanie, które wypowiedziała Antygona ,,Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić", co znaczy, że nie ważne jak wielka jest wina Polinejkesa, ale to, że był kimś bliskim dla Antygony.W tragedii Sofoklesa , ,,Antygonie", dwie główne postacie bronią swoich przeciwnych racji.. Kreon, władca Teb kieruje się prawem ludzkim, stoi na jego straży , dlatego zakazuje pochówku zdrajcy Polinika, który zginął w bratobójczej walce z Eteoklesem .. Jak wszyscy wiecie, Kreon wydał wyrok śmierci na Antygonę za przekonania o wyższości praw.Lud pochwalał to co zrobiła, lecz ze strachu przed Kreonem bali się do tego przyznać.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .Przemówienie broniące Antygony, głównej bohaterki tragedii Sofoklesa pt."Antygona" xP Drodzy mieszkańcy Teb.. 2014-01-14 15:17:40Niestety Antygona swój czyn przypłaciła życiem, ponieważ strażnik złapał ją, gdy grzebała Polinejkesa.. Antygona wykazuje się tu ogromną odwagą,przeciwstawiając się woli Kreona i stawiając dobro duchowe i uszanowanie zmarłych ponad ziemskie,wymyślone przez człowieka prawo.Patrząc na rozwój wydarzeń poprzedzających śmierć Polinejkesa doszukujemy się także i jego winy.Był najeźdzcą,a brat jego Eteokles bronił mieszkańców .Przydatność 80% Antygona broni swoich racji..

Przekonany o swoich racjach, nie ulegał sugestiom poddanych czy rodziny.

Porównanie Antygony i Kreona.. Antygona to jedna z trzech sztuk Sofoklesa opowiadających o rodzie Labdakidów.. Autor zaczerpnął fabułę z mitologii.. zadanie dodane 21 lutego 2013 w Język polski przez użytkownika patka114 ( -100 ) [Gimnazjum] antygona Napisz zabawną anegdote o kimś z twojej rodziny 2020-11-18 18:05:46;1.napisz przemówienie antygony do ludu tebanskiego w którym przekonuje ze nie zasluzyla na smierc.. Napisz rozprawkę na temat: "Zawsze można naprawić swoje błędy i odkupić winy".. Jego lekkomyślność i brak wyobraźni spowodowały samobójstwo syna, żony i siostrzenicy.Przemówienie to ciekawa, ale też trudna forma wypowiedzi pisemnej, gdyż, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest do wygłoszenia (przynajmniej teoretycznie).. Wszystkim tu zgromadzonym dobrze znana jest sprawa Antygony, która po złamaniu zakazu Kreona została skazana na śmierć.. Antygona jest jednym z siedmiu przetrwałych dramatów Sofoklesa napisany w starożytnej Grecji w V wieku p.n.e. Sofokles jako reformator teatru antycznego , zwiększył ilość aktorów , rozbudował dialogi , zwiększył liczbę chórzystów , Wiele pomysłów przyjęło się autor Antygony był prawdziwym mistrzem tragedii.Przydatność 55% Napisz charakterystykę porównawczą dwóch bohaterów "Antygony", którzy mają inne poglądy na temat życia..

Antygona postąpiła jak najbardziej słusznie, występując przeciw niemu i nie uginając się przed tyranem.

Nie mogę zgodzić się na ustanowiony przez Ciebie Kreonie zakaz.. Skutecznie!. Osią utworu jest konflikt tragiczny między Kreonem (królem reprezentującym racje państwa) i Antygoną (buntowniczką walczącą o dobro jednostki).. Drodzy Tebańczycy!. Wróżba Tejrezjasza budzi niepokój, lęk Kreona.Sofokles Antygona - opracowanie.. Dlaczego Antygona sprzeciwiła się Kreonowi?. Zebraliśmy się tutaj w obronie Antygony , nad którą zawisł niesprawiedliwy wyrok dotyczący złamania zakazu pochówku brata .. Kreon władca Teb wydając zakaz pochowania zdrajcy - Polinejkesa wiedział, że łamie prawa boskie.Moim zdaniem Kreon miał rację zakazujac pogrzebania zwłok zmarłych zdrajców.. W odpowiedzi odwołaj się do losów znanych Ci bohaterów literackich.Antygona czy kreon przemówienie!. ; Antygona to przykład wzorcowej tragedii antycznej.Antygona kierowała się prawami Boskimi.. Temat przemówienia, jego treść, adresat, cel wypowiedzi zależą od okoliczności, w jakich się je wygłasza.Zgromadziliśmy się tutaj, aby rozstrzygnąć czy Antygona miała rację łamiąc rozkaz Kreona i chowając zwłoki swojego brata.. Uważał, że jako król ma zawsze rację, a podwładni powinni jedynie być mu posłuszni.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Jestem tu po to,aby rozstrzygnąć czy rzeczywiście Antygona miała rację,łamiąc rozkaz Kreona.Osobiście jestem po jej stronie,bo któż by nie chciał aby jego członek rodziny był pochowany?. antygona czy kreon, wybierz 1 z bohaterów i przedstaw jego racje w przemówieniu skierowanym do mieszkańców teb 0 ocen .. Chyba każdy z nas postąpiłby tak samo w tej sytuacji.. Analizując książkę pt. "Antygona" Sofoklesa chciałabym porównać dwoje bohaterów tego dramatu: Antygonę - główą bohaterkę utworu ora Kreona - Króla Teb.Kreon ustanowił prawo, z boskimi przykazaniami się kłócące.. Wielu z was zapewne zgadza się z decyzją króla, lecz jest grupa osób popierająca Antygonę.Przemówienie w obronie Antygony - oskarżające Kreona.. Uważam, że chciał chronić swój kraj dając ten zakaz.Chciał by w kraju panował porządek i ład, aby prawa były respektowane.. Przeciwstawienie się bohaterki Kreonowi świadczy również o jej wielkiej miłości do brata i rodziny , wrażliwości oraz wielkim sercu.Drodzy mieszkańcy, królu Kreonie!. Władze nie miały dla niej W TEJ SPRAWIE zadnego znaczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt