Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom następnie wykonaj polecenia zapisz pod każdą z ilustracji
Następnie wykonaj polecenia.. Źródło: Rożek M., W cieniu katedr i zamków, Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1988, s.14.. a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej nazwę substancji z ramki poniżej lód, szkło, plastik, dwutlenek węgla, woda b) Dopasuj do każdej z cyfr rzymskich w punkcie a) oznaczających określona substancję literę z opisem właściwości z ramki poniżej Wyjaśnij, 6 co kryje się pod tą nazwą.się na spacer.. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. - Przedstawiona na ilustracji postać to aktor, zajmujący się odgrywaniem ról na scenie.. b) Napisz, jak nazywa się rodzaj obuwia, które nosi ukazana postać.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą z ilustracji odpowiednią nazwę grupy społecznej.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. A. Podkreśl kolorem czerwonym miejscowość, pod którą polska armia dowodzona.. C. wielbłądy.. 2019-11-21 19:30:27Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Ćwiczenie.. a) Odpowiedz, czym zajmowała się przedstawiona postać w starożytnej Grecji.. b) Napisz, jakie były obowiązki przedstawionych postaci w państwie pierwszych Piastów..

🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.2 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.

Napisz, jaki styl architektoniczny reprezentuje przedstawiona budowla.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jeden z nich jest niepo-trzebny.. b) Zamaluj kolorem zielonym ziemie czasowo zajęte przez Bolesława Chrobrego.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Podaj nazwę stylu architektonicznego, w którym wybudowano budowlę zamieszczoną5.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą z ilustracji odpowiednią nazwę grupy społecznej.. B. Podkreśl kolorem niebieskim miejscowość, pod którą w roku 1673 armia polska -Przyjrzyj się mapie przedstawiającej wojny polsko-tureckie w XVII wieku.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej makietę średniowiecznego grodu Zapisz w wyznaczonych miejscach odpowiednie określenia z ramki.. b) Ok reśl, jaką funkcję objęła ta postać w połowie XVII wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. 5 Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim.. 6 7 5 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdym zdjęciem imię i nazwisko przedstawionej na nim osoby..

2 Przyjrzyj się ilustracjom kobiecych ubiorów i wykonaj polecenia _____ Praca z ilustracją 1.

przez Stanisława Żółkiewskiego poniosła klęskę w 1620 roku.. Praca z ilustracją a) Po daj imię i nazwisko ukazanej osoby.. 484 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wykorzystaj wyPrzyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutroPrzyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:20 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia .. PRZYRODA Test dla uczniów kończących naukę w klasie czwartej I grupa Test składa się z 15 zadań.. b) Napisz poniżej, kim była każda z przedstawionych osób.. B. pająki.. Wpisz w wolne kratkiPrzyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.Jak w to wejdzie cie wyświetli wam się ilustracja - MidBrainartPrzyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. b) Na pisz imię i nazwisko autora ukazanego obrazu..

Przyjrzyj się ilustracjom A i B i wykonaj polecenia.

1 2 III.Wojny i upadek Rzeczypospolitej Na dobry początek 1 Praca z ilustracją a) Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci az or pełnione przez nie funkcje państwowe.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Następnie wykonaj polecenia.. Połącz imię i nazwisko postaci historycznej z właściwym pseudonimem.Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracją:parowiec,kolej,latarnie elektryczne.Napisz w jaki sposób ułatwiły one życie ludzi w XIX wieku.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Następ-nie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 47. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. a) Napisz, jak się nazywała i czego symbolem była przedstawiona na nich czapka.. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Siedziby bogów na Olimipie.. Po odwiedzeniu rekinarium poszli dalej główną aleją, a następnie skręcili w prawo za punktem pocztowym, żeby obejrzeć A. lwy.. Czytaj uważnie treść poleceń.Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia..

Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.

Połącz każdą nazwę grupy ludności z odpowiednim opisem.. .Karta pracy dla klasy V Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. Zaznacz literę „P" przy zdaniach .Następnie wykonaj polecenia.. c) Otocz ramką zdjęcie postaci, która zmarła w XXI wieku.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.Uczeń pozna i zrozumie: informacje na temat powstania, granic Rzeczpospolitej Obojga Narodów; funkcjonowanie ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w szczególności takie jego aspekty, jak: wolna elekcja, monarchia elekcyjna, sejm; fakt zróżnicowania religijnego i narodowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów; pojęcia: unia lubelska, szlachta, wolna elekcja, sejm, senat, izba poselska .Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. Zaznacz literę „P" przy zdaniach .2 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.. b) Napisz, jakie były obowiązki przedstawionych postaci w państwie pierwszych Piastów.. Odpowiedz, czym zajmowała się przedstawiona postać w starożytnej Grecji.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Oznacz czerwonym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. - Rodzaj obuwia noszony przez aktorów w starożytnej Grecji to koturny.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt