Napisz zdania przeczace z czasownikiem was not lub were not
can swim 2 zdania pytające Can P czas D 3 zdania pytające szczegółowe Operatorzy can P czas D 4 Zdania przeczące P can not czas D. poleca85%Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are one są - they are By utworzyć pytanie należy dokonać inwersji, czyli przestawienia szyku: czy ja jestem - am I?. - Kim nie jest tak atrakcyjna jak Paula.. - Kiedy wszedłem do pokoju, oni nie pracowali.. - Ona była studentką.. Na przykład: She was a student.. aktywuj konto premium przykładowe nagraniePresent Simple.. Zapamiętaj!. Pamiętajcie, że czasownik to be wraz z przeczeniem not, możecie skrócić: was not wasn't were now weren'tMianowicie z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej używamy czasownika was, a we wszystkich pozostałych przypadkach were.. zdanie przeczące: operator do (dla 3 os. l.poj.. - Oni byli lekarzami.. W tym przypadku są to formy "WAS" oraz "WERE".. - Jestes tak wysoka jak Susan.. Aby zadać proste pytanie, należy przenieść was/were na początek zdania:Uzupełnij zdania wyrażeniami z tabelki.. On był lekarzem.. Czasownik ten możemy odmienić w formie pełnej (używanej przede wszystkim w kontekstach formalnych, np. w listach urzędowych) lub skróconej (która jest powszechnie .Zadnia twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem „to be" tworzy się według schematu:..

Czasowniki napisz w odpowiedniej formie.

W przeczeniach możemy użyć skrótów.. Oni się nie uczyli, kiedy byli w bibliotece.. zdanie twierdzące: czasownik w formie podstawowej, w 3. os. l.poj.. itd.Wystarczy zastosować przeczenie not po słowie czasowniku was/were.. - Nie kłamałem, kiedy mnie pytali.. I can't run so/as fast .Zdania przeczące : Was- was not, w skrócie wasn't Were- were not, w skrócie.. Najłatwiej jest zapamiętać, że never w zdaniu znaczy „nigdy nie".. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od form czasownika to be w czasie Present Simple, w przypadku czasu Przeszłego .We wszystkich pozostałych czasownikach, tj. zakończonych innymi końcówkami niż wymienione, do czasownika dodajemy po prostu -s. Present Simple - zdania przeczące Przeczenia tworzymy przez dodanie przed czasownikiem do not lub don't przed czasownikiem w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej, jak również we wszystkich osobach liczby mnogiej.Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie „not" po „was/were"(was not, were not) albo po „did" (did not) w przypadku pozostałych czasowników.. - Moja córka jest równie/tak samo intelligentna jak twoja; I'm as tall as Susan.. Przeczenie w zdaniach z czasownikiem to be tworzy się poprzez dodanie not.. Osoba + was/were + not + reszta zdania.. Wykorzystaj podane słowo, ale nie zmieniaj jego formy..

Na początek przyjrzyjmy się, jak tworzymy zdania twierdzące.

Formy bezokolicznika używamy tylko w określonych przypadkach (zobacz nasz wpis o gerund vs infinitive jeśli jesteś na poziomie co najmniej średniozaawansowanym).. Zdania przeczace Aby powiedzieé po angielsku nie by}em, nie by/i, wystarczy po odpowiedniej formie czasownika be dodaé s}ówko not, np. / was not happy.. albo .. „Did" jest formą przeszłą od „do", dlatego czasownik ma już zwykła formę zamiast przeszłej.. Szyk zdania przeczącego wygląda następująco dla czasownika „to be":Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE.. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Jak widzimy na przykładach krótkich zdań pokazanych w tabelce powyżej, formy was używamy z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej, natomiast forma were jest używana z drugą osobą liczby pojedynczej oraz z wszystkimi osobami liczby mnogiej.. Przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym występuje wtedy zwykle określnik any (żaden ,żadna, żadne) lub przedimek nieokreślony.. być (am, are, is), czasownik z końcowką -ing.. Szyk zdania wygląda następująco: SUBJECT + TO BE (II form) + NOT + VERB ( - ING) podmiot + czasownik to be w II formie + przeczenie not + czasownik z końcówką -ing..

They were notPresent Continous - zdania; Podmiot, czas.

2 I'm not confident enough to become an activist.Tworzy się je poprzez dodanie not po czasowniku to be.. "There is" oznacza "jest, znajduje się", a "there are" - "są, znajdują się".. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. poleca82% Język angielski .. Trzy wyrażenia podano dodatkowo.. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco: ZDANIA TWIERDZĄCE Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej: There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There + is + a.czasownik to be - krótkie formy, pytania, przeczenia.. dodaje się końcówkę -s. I work.. W tym przypadku nie istnieje forma skrócona.. Uwaga!. "There is/are" używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot.. Najczęściej, aby użyć czasownika "to be" w zdaniu musimy odmienić go przez osoby.. ANGIELSKI :c 2013-11-28 14:22:56 Napisz 5 zdań w czasie Past Continous (muszą być różne) zdania twierdzące , przeczące i pytające 2013-11-04 19:25:44Z kolei w polskim zdaniu mamy tzw. „podwójne przeczenie" - nigdy nie („nigdy" - to jedno przeczenie, „nie" to drugie przeczenie, stąd nazwa „podwójne")..

Używamy zawsze formy pełnej.Napisz zdania twierdzące lub przeczące według przykładu.

Podobnie jak w czasie Present Simple, czasownik "TO BE" (być) ma różne formy dla poszczególnych osób..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt