Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach brainly
Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H. 2.. 7 Zadanie.. 4. kwas azotowy (V) chlorki siarczki kwas fosforowy (V) siarczany (IV) H. 2.. AlSO 4 (OH) - siarczan(VI) wodorotlenek glinu.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Zadanie: 1 przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach caco3 ca3 po4 2 2 uzupełnij równania reakcji Rozwiązanie: 1 przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach caco3wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Liczę na szybką odpowiedź!. 3 str. 34Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. NaF - fluorek sodu.. 2011-11-08 19:10:43; Nazwy pierwiastków z chemii, pomożesz?. Rozwiązania zadań.. Wartościowość drugiego pierwiastka trzeba znać bądź też jest ona podana w nazwie.Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II)Napisz nazwy soli i wzory soli.. W słownictwie systematycznym nazwy jednokarboksylowych kwasów tworzy się od nazw węglowodorów o tej samej .Zadanie: napisz wzory strukturalne i podaj nazwy systematyczne wszystkich izomerycznych alkoholi nasyconych o pięciu atomach węgla w cząsteczce jest ich 8 Rozwiązanie: rozwiązanie w załączniku7..

2.Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli ?

PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH)Podaj nazwy systematyczne dwóch kwasów beztlenowych i napisz równania reakcji ich otrzymywania?. 2012-05-03 08:07:31; 1.Napisz wzory sumaryczne soli?. Pamiętajmy, że wartościowość tlenu w tych związkach jest równa dwa.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 3 Zadanie.. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. 8 Zadanie Nazwa systematyczna soli Wzór sumaryczny soli .Sole to grupa związków chemicznych o jonowej budowie, które składają się z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. 6 Zadanie.. 5 Zadanie.. Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie.. Napisz reakcje zobojętniania stosując zapis jonowy i skrócony zapis jonowy oraz nazwij substraty, produkty i jony gdy produktami są Sr(NO3)2 i woda .. Pobierz apkę Brainly Pobierz Brainly na iOS .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych: NaCl CaCl2 K2S CaSO3 AlPO4 Ba(NO3)2NaHS - wodorosiarczek wapnia..

2008-12-27 14:45:56; Nazwy systematyczne soli i inne zadania?

Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.🎓 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. KHSO 3 - wodorosiarczan(IV) potasu.. 2 0. ewka13 22.2.2011 (22:22)Napisz wzory sumaryczne.. 1 Zadanie.. 4 Zadanie.. Najlepsze rozwiązanie.. 2 Zadanie.. 2010-10-07 17:16:11Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. a) Fel2 b) Al2(CO3)3 c) Sn(NO3)2 d) CrPO4 e) AgSO4 f ) MnSO3 g) CuS h) HgCl2 Zgłoś nadużycie.. Dysocjują w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworzą sole, z alkoholami i fenolami - estry.. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: FeI2 .. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. 2012-02-18 21:13:55Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Uzupełnij tabelę.. Zadanie jest zamknięte.. 2H 2 O - chlorek miedzi(II)-woda(1/2).. AlCl(OH) 2 - chlorek diwodorotlenek glinu Ca(NO .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?.

W jaki sposób ustalamy wzory sumaryczne na podstawie nazwy?

6H 2 O - chlorek wapnia-woda(1/6).. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .6) Wzory i nazwy soli - zadania do rozwiązania z zeszytu ćwiczeń: Zad.. Pytania i odpowiedzi .. (Reakcje zobojętniania, szereg aktywności i dysocjacji soli) 1.. CaCO 3 - węglan wapnia.. Wypisz właściwości związków jonowych.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o podanych wzorach sumarycznych: a) C3H6O2, b) C4H8O2WSTĘP Kwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym -COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach wzory w załączniku daje jak najwięcej punktów Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach 1 Zobacz odpowiedź .. Zapisz dane, szukane, wzór, obliczenia .. Napisz i uzgodnij równania reakcji dysocjacji następujących soli: KCl, Na2CO3, NaCl, .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinuWzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .napisz wzory sumaryczne podanych soli 2008-09-15 19:14:33 Wzory sumaryczne następujących soli 2009-08-07 15:26:43 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38 Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt