Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej wykonaj zadania 8. i 9
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.. Średniowiecze, Warszawa 2002, s. 99.. Źródło: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328. Podaj nazwę stroju męskiego przedstawionego na ilustracji.. Na podstawie zamieszczonej obok fotografii, tekstu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Składają one hołd siedzącemu na tronie cesarzowi Ottonowi III.Zadanie 9.. 2013-03-06 15:42:39Zadanie 20.. Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. P F B) Miniatura przedstawia księżną lotaryńską Matyldę i Kazimierza .1.. Na ulicach - tłumy.3.. Była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady AK.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej wybierz poprawne odpowiedzi.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w 1946 r. Bita i poniżana, odmówiła zeznań obciążających członków AK.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. ##C. powstania wielkopolskiego.. Źródło BZadanie 30 Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wyjaśnij, dlaczego wykonanie tego zadania przeczyło oszczerstwom, o .Strona 2. z 16 Zadanie 1..

Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej odpowiedz na poniższe pytania.

Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj zadanie.. A) Ilustracja przedstawia wręczenie polskiemu władcy kodeksu.. B. Podaj litery, którymi na rewersie monety oznaczono elementy godła Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej, podaj nazwy trzech stanów sejmujących w Rzeczpospolitej XVI w. T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, Czasy nowożytne, Toruń 2004, s.104.Zadanie 12.. Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, Starożytność i średniowiecze, Toruń 2004, s.36.. B. I powstania śląskiego.. Wskazana na ilustracji bitwa miała miejsce w roku: A.. ): a) Podaj nazwy państw oznaczone na mapie odpowiednimi literami: (2 p.. (SP10) Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na podstawie mapy oraz wiedzy własnej odpowiedz na pytania (8 p..

Na podstawie tabeli oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

)Na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji z ćwiczenia 7, wskaż, których gazów dotyczą zamieszczone niżej stwierdzenia.. 1815 Zadanie 11. Podaj nazwę przedmiotu przedstawionego na ilustracji: .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Powyższa karykatura nawiązuje do bitwy pod: A. Austerlitz B. Lipskiem C. Jeną D. Waterloo 2.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. B. Wymień współczesny zawód, którego przedstawiciele, pełniąc obowiązki służbowe, noszą strój o tej nazwie.1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. Zaludnienie Europy w latach 1000-1500 Źródło: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia.. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie.. Maturalne karty pracy część 1.Zadanie 43.. Wydarzenie, które zostało przedstawione na obrazie, rozpoczęło się w (0 1 p.). Maturalne karty pracy część 1.A.. (SR13) Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

🎓 Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej - Zadanie 10: Zrozumieć przeszłość.

Źródło A Mapa.. Podaj, jaką nazwą określa się w historiografii głosowanie, o którym mówią powyższe źródła.. RPMbfggHcyKbM Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.Strona 8. z 16 Zadanie 10. Podaj, jakie zadanie otrzymali żołnierze polscy.. pl.wikipedia.org (dostęp: 20.11.2019r.). Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. )Zadanie 126.. Nie miała jeszczeNa podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 5. i 6.. Na podstawie źródeł A i B oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. (SR10) Na podstawie źródeł A i B oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Źródło: pskorczak.org.pl A) Napisz, do którego wydarzenia nawiązał autor przedstawionego na ilustracji pomnika Janusza Korczaka, przedstawiając go wraz z dziećmi.9 z 10 Zadanie 22.. (SP18) Na podstawie źródła oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. (1 pkt) Na podstawie przedstawionej ilustracji oraz wiedzy własnej oceń prawdziwość poniższych zdań.. 🎓 Na podstawie ilustracji oraz wiedzy własnej - Zadanie 11: Zrozumieć przeszłość.. Na podstawie tekstów źródłowych oraz własnej wiedzy napisz, z jakich dokumentów pochodzą powyższe fragmenty.. Ponieważ Cezar nie przyjął prawa mianowania urzędników, byli oni według starego zwyczaju wybierani pozornie przez lud, w istocie jednak byli wyznaczani przez niego, namiestnicy byli wysyłani do prowincji bez losowania.Zadanie 153..

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Obraz przedstawia scenę z (0-1 p.). Podział monarchii karolińskiej[w:] T. Manteuffel, Historia powszechna.. A. zamachu majowego.. (2 pkt) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Średniowiecze, Warszawa 1991, s. 73.Przeanalizuj zamieszczoną niżej ilustrację, a następnie na podstawie jej treści oraz własnej wiedzy uzupełnij zamieszczone pod nią zdanie.. Przez długi czas siedział, dumał, drzymał, Sześć niedziel dyktaturę w słabym ręku trzymał I z Lubeckim będąc w zmowie, Oczekiwał co Car powie…Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Obraz przedstawia: (1 p.). Wyjaśnij, co symbolizują cztery kobiece postacie ukazane na ilustracji numer 1.. Nazwa grupy społecznej Zadanie 9.. 2015-12-13 18:51:52 Przeczytaj uważnie fragment tekstu , a nastepnie wykonaj polecenia 2017-03-29 15:12:26 Na podstawie tekstu źródłowego krótko scharakteryzuj rolę radia.. WOS poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - ten materiał przygotowaliśmy z myślą o uczniach technikum, którzy w piątek postanowili zdawać wiedzę o .Na podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka) wykonaj zadania: (3 p.). Zawartość tego gazu w przypowierzchniowej warstwie wody związana jest z rozwojem roślin i procesem fotosyntezy, podczas której jest wytwarzany.. Gaz ten uwalniany jest w procesie rozkładu substancji organicznych.Na podstawie źródeł 1. i 2. oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Wiktor Woroszylski1 o wydarzeniach węgierskich w 1956 r. (fragment) Środa, 31 października [.]. Z Budapesztu wytaczają się ostatnie radzieckie czołgi.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Podaj literę, którą oznaczono element graficzny rewersu monety informujący o dynastii, z której pochodził władca panujący w roku jej wybicia.. .Zadanie 60.. (SR10) Na podstawie fragmentu utworu satyrycznego napisanego w czasie powstania listopadowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt