Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego
Poprzedni (257/293) Następny (259/293) [ Powrót do TEST SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI | Spis sekcji ] Skutki zetknięcia ze źródłem prądu elektrycznego zależą od wielu czynników, takich jak: rodzaj prądu - porażenie może nastąpić w wyniku kontaktu z prądem stałym lub prądem przemiennym, który jest bardziej niebezpieczny od stałego129.. Oparzenia chemiczne oka - pierwsza pomoc i leczenieWskazane zagrożenia w różnym stopniu dotyczą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.. Stopień oparzenia.. Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na: A.Przeniesieniu poszkodowanego na świeże powietrze i zastosowanie mu sztucznego oddychania.Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?. a) stopień oparzenia.. Powstaje w wyniku ich nadmiernego pobudzania na skutek ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe,i daje wczesne przerzuty zarówno drogą naczyń chłonnych jak i krwionośnych.O tym, jak duże zagrożenie stanowi dla nas konkretny pieprzyk, decyduje lekarz dermatolog.. Państwowy inspektor pracy może ukarać mandatem za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp: A.. Problem otyłości występuje już nie tylko u dorosłych, ale nawet u małych dzieci.. Wymaga więc leczenia szpitalnego.Porażenie prądem - skutki.. Decydują o tym pewne .Zestaw pytań testowych do egzaminu z zakresu szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym nauczycieli..

Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?

b) rozległość oparzenia.. Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?. A) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby B) decyduje o tym pracodawca i lekarz C) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległo co najmniej 10 osób Pytanie nr 27 Do oznakowania sprzętu przeciwpożarowego w miejscach publicznych używa się tablic w kolorze: A) zielonym B .5.. Największe zagrożenie dla życia ludzi w budynku ogarniętym .Średnie - każde oparzenie II i III stopnia, które obejmuje 15-20% powierzchni ciała u człowieka dorosłego, a 10% u dziecka lub u człowieka w wieku starszym wymaga leczenia szpitalnego, ponieważ prowadzi do wstrząsu oparzeniowego, który stanowi zagrożenie życia..

... Co przede wszystkim decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?

A) czynnik powodujący oparzenie B) stopień oparzenia C) rozległość oparzenia Pytanie nr 38 Mężczyzna zatrudniony przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo podnieść: A) do 25 kg B) do 30 kg C) do 20 kg Pytanie nr 39co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego Domięśniowe podanie wirusa parapleginy ratuje aksonopatię obwodową w modelu dziedzicznej paraplegii spastycznej ad 10. b) układasz osobę na wznak z nogami uniesionymi około 30 cm do góry i wzywasz .Oparzenie to nic innego, jak uszkodzenie skóry, błon śluzowych, a czasem też mięśni i kości wskutek działania wysokiej temperatury, prądu czy żrących substancji chemicznych.. a) układasz osobę w pozycji bocznej ustalonej z utrzymaniem drożności dróg oddechowych i wzywasz pomoc.. Kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z elementów codziennej pracy to, obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuacja .4 Pytanie nr 26 Kiedy wypadek przy pracy nazywamy zbiorowym?.

W Polsce z nadwagą borykają się coraz częściej dzieci od 1. do 3. roku życia.

To, jak dzieli się budynki i ustala klasy zagrożenia dla ludzi, określają przepisy, a konkretnie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.Czy wątek Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?. c) czynnik powodujący oparzenie.. Wykonywanie obowiązków wynikających z pracy na stanowisku ratownika medycznego, wiąże się z koniecznością ich wykonywania, bez względu naŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie - co czwarty uczeń ma problem z nadwagą[1].. Stopnie zagrożenia pożarowego dotyczą lasów, w budynkach ustala się natomiast kategorie zagrożenia ludzi.. Rude włosy i jasna karnacja są podatne na poparzenia, a długie opalanie na plaży może być dla nich bardzo groźne - zagrożenie nowotworem.O ile gorącą dyskusję budzi pytanie o gołe dziatki w wieku niemowlęcym, i takie do dwóch-trzech lat góra, to w kwestii nagości dzieci starszych sześcio-, ośmio- czy - o zgrozo .Czerniak to najzłośliwszy nowotwór skóry i błon śluzowych, wywodzący się z melanocytów znamion barwnikowych lub niezmienionej skóry.. Umieść informację o tym na swojej stronie internetowej.. Stopień oparzenia.. : E) rozległość oparzenia.. dotyczy Ciebie, twojej firmy, hodowli, produktu lub innego twojego przedsięwzięcia..

Zarówno oparzenia termiczne jak i chemiczne mogą prowadzić do stanu zagrożenia życia.

B. Każdego pracownika.. Bardzo często przyczyny oparzeń leżą w naszej nieuwadze i braku ostrożności.Stopień uszkodzenia zależy wysokości temperatury, z którą miały kontakt skóra lub błony śluzowe, a także od czasu ekspozycji.. Czynnik powodujący oparzenie.. Czynnik powodujący oparzenie.. Skopiuj i wklej poniższy kod w dowolnym miejscu twojej strony internetowej:Podaj rodzaj czynników szkodliwych stanowiących zagrożenie dla układu oddechowego: E) Zanieczyszczenia powietrza cząstkami, parami, gazami, niedobór tlenu poniżej 17%.. Osoby kierujące i nadzorujące pracę innych ludzi.Zawód Strażak Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka.. Jeśli lubisz wylegiwać się na słońcu i jeździć w ciepłe kraje, decydując się na związek z rudowłosą dziewczyną, niestety będziesz musiał nieco ograniczyć takie podróże.. Tylko pracodawcę .. B. Rozległość oparzenia.. przez co staje się niezmienną i nieuniknioną, a w niektórych wypadkach powszechną, rzeczywistością życia .. nie lub czynią starania, aby ich „marzenia" o tego rodzaju broni mogły się szybko spełnić.. Do oparzenia dochodzi już przy 42°C.. Zgodnie z zasadami pierwszej pomocy stosuje się jedynie natychmiastowe ochłodzenia poszkodowanego - należy pamiętać, że wszystkim poważnym poparzeniom towarzyszy wstrząs pourazowy.Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?. B. Rozległość oparzenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt