Napisz sonet
Element analizy Charakterystyka Uzasadnienie odpowiedzi.. cytatem rodzaj liryki podmiot liryczny sytuacja liryczna 2.. Nazwij składniowy środek stylistyczny dominujący w pierwszej części utworu i określ jego funkcję.son·net (sŏn′ĭt) n. 1.. Spis treści.. W pierwszych trzech strofach osoba mówiąca zarysowuje swoje podobieństwo do zmarłego, by pod sam koniec wskazać najważniejszą różnicę, która zaprzecza poprzednim zwrotkom.. Przeanalizuj wiersz i uzupełnij tabelę podstawowymi informacjami na jego temat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt