Wybierz właściwe uzupełnienia a b lub c zapisz odpowiedzi w zeszycie
Wykonaj zad.. - Zadanie 4: Matematyka wokół nas 6.. Weź kartkę A4 i na niej rozwiąż zadania: Zadanie 1.. Uzupełnij poniższe zdanie.. Paweł zawiesił na żyrandolu napompowany balonik, a następnie potarł go wełnianym szalikiem.. C. Kończyny tylne zaopatrzone w pazury.. Półki D. podłogi.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 - strona 79Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. najsłynniejszym konfliktem polsko-szwedzkim była wojna zwana (2.). Praca na dwie lekcje 11.05. i 13.05.B.. Nie przepisuj całych zdań.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.Zad 3.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Wykonaj zad.. (0-1) Pole podstawy walca jest równe , a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Pole trójkąta BED jest równe A.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród .Dokończ zdanie.. Wybierz właściwe określenia spośród podanych .B.. Streng, aber sympathisch.. _____ _____ 3 Uzupełnij zdanie.. D. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D/104- uzupełnij zdania zaimkami.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe..

Wybierz właściwe uzupełnienie: A, B lub C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Na powierzchni ziemi nad ogniskiem trzęsienia ziemi znajduje się epicentrum / hipocentrum.. Popatrz na obrazek.. Wybierz właściwe uzupełnienia zdania: Gdy Paweł zbliżył do balonika wełniany szalik tą częścią, którą pocierał balonik, balonik został A / B szalika, ponieważ C/D/E.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Powtórzenie materiału z rozdziału 7.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. Rowy oceaniczne powstają w miejscu oddalania się od siebie / podsuwania się pod siebie płyt litosfery.Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Wybierz a), b) lub c).. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Otwórz podręcznik na str. 65.. Zapisz do zeszytu temat lekcji.. E/90 Przeczytaj tekst The story of the hamburger (historia hamburgera) i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. KROK 2.. Zadanie 6.. Podczas erupcji wulkanu na powierzchnię ziemi wydostają się gazy, popioły oraz lawa/ magma.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. 2 Na ilustracji przedstawiono układ oddechowy ptaka.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. B. an alternative event to .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Wysokość tego walca ...Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

W XVII wieku.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. 15% liczby a można zapisać w postaci .Testing spot W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B albo C), zgodną z treścią ilustracji.. KROK 3.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Następnie uzupełnij luki 5-8 w wiadomości e-mail zgodnie z treścią tekstów.. Wybierz a, b lub c. Zad 4. wykonaj ćwiczenie on line.. Praca domowaPrzeczytaj teksty 1. i 2.. (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.6.4. wybierz właściwą reakcję.. Nie przepisuj całych zdań.. b) jej energia potencjalna grawitacji względem C/D jest równa zero.. Poproś .Zad.3 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.. Zakreśl Literę A, B albo C .. mieli natomiast do wyboru napisanie opowiadania lub .Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A-C.. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj tekst.. Nie możesz otworzyć okna w pociągu.. Jeżeli igła ustawi się biegunem północnym w stronę elektromagnesu, będzie to oznaczało, że zbliżonoją do bieguna A/B, ponieważ bieguny C/D się przyciągają.Zapisz zdania w zeszycie, do każdego zdania dopisz reakcję z zad.. C/104- w każdym zdaniu jest jeden błąd (żle użyte this, that, these, those), popraw go.. 2015-05-09 07:56:54 Uzupełnij luki w zdaniach 2011-03-16 22:34:344 Wybierz wyrazy lub napisz własne odpowiedzi, tak aby powstały prawdziwe zdania o tobie..

Zawarty w. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zapisz nazwę elementu oznaczonego strzałką i wyjaśnij jego funkcję.. A. mniejszą B. Większą C. a) książka znajdująca się na półce nad biurkiem ma A/B energię potencjalną grawitacji względem biurka niż względem podłogi.. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych, z których pierwsza jest oznaczona lite ­ rą n, jest równa A. Oceń prawdziwość podanych zdań.. 4 Przeczytaj scenki z zad.4 z podręcznika i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zadanie 2.. 16 3 Zadanie 20.. 1.Teraz zapisz w zeszycie treść III zasady dynamiki.. Jedną z głównych przyczyn wybuchu wojen z Rosją było/były (1.). Wybierz ilustrację, na której symbolem F2 oznaczono siłę reakcji działającą wtedy, gdy ktoś próbuje przesunąć działając na nią siłą F1.. W tym ćwiczeniu musisz podać prawidłową formę czasownika, uwaga osoby są wymieszane, masz 1, 2, 3 osobę w liczbie pojedynczej.. Angielski jedno zdanie.2aa2 b C.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą.. Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.. 3 tak jak w przykładzie.. Poprawne zdania zapisz w zeszycie.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C).. CD 1.03Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.)..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

🎓 Uzupełnij zdania.Wybierz właściwe liczby spośród A i B oraz Ci D.. 1699 roku pokój w Karłowicach zakończył wojny Polski ze/z (3.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 3 Przeczytaj tekst.. Następnie posłuchaj i sprawdź.. (Możesz zapisać wszystko w postaci takich dymków jak w książce) poniedziałek, 16.11.2020r.A/104- uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie .. Wszystkie luki są ponumerowane.. Napisz w zeszycie, gdzie .Wybierz właściwe uzupełnienia zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt