Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.ZADANIE 5 Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Uwaga!. Uwaga!. MIT JEDEM KLICK EIN BISSCHEN GELDprzeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczo-ne linią ciągłą (4.1.-4.4.)..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. C.Strona 8 z 13 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 12 z 20 Zadanie 8.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie .Nie bój się pisać i mazać po arkuszu egzaminacyjnym, po tekście itd.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wpisz odpowiednie litery w luki.. 🎓 Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania..

B.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uzupełnij tekst brakującymi zdaniami (A-E) tak, aby powstała logiczna i spójna całość.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. e) He didn't want to .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Uzupełnij w lukach litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Czas na zadanie: Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt