Opisz krótko społeczeństwo sparty
11.Wymień urzędników rzymskich.. 6.Wyjaśnij na czym polegało spartańskie wychowanie?. Zgodnie z prawami Likurga uważano, żeSpołeczeństwo Sparty podzielone było na trzy warstwy społeczne, bardzo ściśle od siebie oddzielone.. Tylko raz w 464 r. poparli powstanie helotów w Mesenii.Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten.. USTÓJ SPARTY I ATEN-na czele państwa stało 2 królów.. 9.Wyjaśnij przyczynę wojen grecko - perskich.. Wyjaśnij główne cechy ustrojowe Sparty 2.. Spartiaci uważali się za homoioi (gr.. Siły zbrojne miały w niej duże znaczenie, gdyż Spartanie stosunkowo niedawno osiedlili się na nowym, podbitym przez siebie terytorium.. 8.Przedstaw procedurę ostracyzmu.. Najniższą pozycję wśród ludności Sparty zajmowali heloci.. 12.Wyjaśnij pojęcie .- Jan Kochanowski wyprowadził polszczyznę z cienia języka mówionego i wprowadził ją do pisma.. Była największą polis grecką.. Współczynnik dzietności wynosi w naszym kraju nieco .Demokracja funkcjonująca jako wola większości społeczeństwa, w bardzo łatwy sposób mogłaby się przerodzić w rządy jednostki, w tyranię.. Pełnię praw obywatelskich uzyskiwali po 30 roku życia, wtedy tez mogli brać udział w Zgromadzeniu Ludowym oraz się ożenić.Krótka charakterystyka społeczeństwa polskiego.. Polska liczy obecnie 38,5 miliona ludności i jest tym samym szóstym krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby ludności..

Wymień główne organy władzy Sparty i krótko opisz ich zadania 2.

Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi.. Większość nie zawsze ma jednak rację.. 7.Przedstaw strukturę społeczeństwa Aten.. W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.Społeczeństwo Sparty: Spartiaci - dorośli, pełnoprawni obywatele Sparty, stanowili uprzywilejowane elitę spartańskiej poleis.. W Sparcie tak jak wszędzie w Grecji rozwijała się sztuka, muzyka i poezja.Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. W IX wieku p.n.e. łączą się cztery osady (obai), m.in. Pitana, w dolinie rzeki Ewrotas tworząc miasto Spartę.. Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Opisz ustruj polityczny Sparty.. Przez cały czas istnienia Sparty na czele państwa stali dwaj królowie.. Ujawnił, jak bogata i integralna była polszczyzna, to był kopernikański przełom - powiedział w Polskim Radiu pisarz Wiesław Myśliwski.. Rada Starszych nosiła w Sparcie nazwę Geruzji.Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .Początki Sparty ustala się na XII-XI wiek p.n.e., kiedy Dorowie zaczęli się osiedlać w Lakonii..

; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn ...5.Opisz krótko ustrój Sparty.

-Starożytna Sparta to manarchia, w której rządzi 2 władców.-Rada Starszych (geruzja) to 28 mężczyzn, którzy mają ukończone 28lat.. 11.Wymień urzędników rzymskich.. w Antiochii wiązała się z głoszoną przez uczniów Jezusa Chrystusa (gr.. Inaczej „podobni" „jednakowi" - pełnoprawni obywatele Sparty (Spartiaci).. Do ich obowiązków, oprócz funkcji kapłańskich, należało dowodzenie armią.. W latach późniejszych dołączona zostaje piąta wioska, Amyklaj.W VIII-VII w. p.n.e. Sparta wyłoniła się jako .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.1.. UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.. Nie brali udziału w zgromadzeniu ludowym Sparty, nie mieli dostępu do urzędów spartańskich.. Przybyli na tereny Lakedaimonu około 1000 roku p.n.e. 6.Wyjaśnij na czym polegało spartańskie wychowanie?. Gminy Periojków rządziły się same, władze spartańskie nadzorowały jednak bieg ich spraw..

Władza większości społeczeństwa została w ten sposób ograniczona, a ...5.Opisz krótko ustrój Sparty.

12.Wyjaśnij pojęcie .Role społeczne są ustalonymi i powszechnie akceptowanymi sposobami zachowań w danym społeczeństwie.. O przynależności do tej warstwy decydowały tak naprawdę trzy podstawowe elementy.. Jedną z najważniejszych greckich polis była Sparta, położona w Lakonii, na południu Peloponezu.. 7.Przedstaw strukturę społeczeństwa Aten.. Stworzone przez niego założenia ustrojowe Sparty były zawarte w tak zwanej Wielkiej Retrze - odpowiedzi, którą mityczna wyrocznia Pytia miała .Społeczeństwo (9711) Teatr i Spektakle (3387) Wiedza (14585) Zjawiska Paranormalne (28013) .. Scharakteryzuj ustrój polityczny Sparty?. 10.Wymień największe bitwy Aleksandra Wieckiego w wojnie z Persją.. ), legendarnego prawodawcę działającego w IX lub w pierwszej połowie VIII wieku p.n.e. Ich postanowienia poddawane były do wiadomości Spartiatów na Zgromadzeniu Ludowym.I.. Na czele państwa stało dwóch królów, o bardzo ograniczonych kompetencjach.. Szóste miejsce w Unii zajmuje również pod względem wielkości.. Nie posiadali jednak praw do podjęcia decyzji bez zgody „Rady Starców".. Pierwszą grupą byli Spartanie; pełnoprawni obywatele stanowiący mniejszość.. Opisz i wyjaśnij znaczenie wychowania spartańskiegoTe funkcje przynosiły znaczne zyski.. Do tej rady wchodzili obaj królowie oraz 28 sześćdziesięcioletnich przedstawicieli możniejszych rodów..

Na jakie grupy dzieliło się społeczeństwo Sparty- jakie były prawa, obowiązki każdej z nich .Zadanie do wykonania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą: 1.

8.Przedstaw procedurę ostracyzmu.. Sparta wyrosła na prawdziwą potęgę w VII w. p.n.e. dzięki podbiciu sąsiedniej Mesenii i opanowaniu Peloponezu, stając się największym terytorialnie greckim państwem.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki" google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0 .. b. utworzenie Związku Hellenów pod przywództwem Aten i Sparty.Chrześcijaństwo jako nowa religia monoteistyczna rozwinęła się na terytorium Cesarstwa Rzymskiego w I w n.e. Sama nazwa „chrześcijanie" pojawiła się w 45 r.n.e.. Ustrój polityczny Sparty został stworzony przez Likurga (nie mylić z ateńskim politykiem!. Sparta położona jest na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas.. Heloci byli potomkami dawnej ludności zamieszkującej Messenię i podbitej przez Dorów.Sparta Społeczeństwo .. .Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .Sparta w VIII wieku p.n.e., była jednym z państw na Półwyspie Peloponeskim.. 24 lipca 2016 Marek F. Społeczeństwo 0.. Przez cały czas zachowali wielka lojalność wobec Sparty.. Była to zarazem najliczniejsza grupa w społeczeństwie spartańskim.. „Pomazaniec") nauką, którą on sam wypowiadał nauczając na terenie Palestyny.W Sparcie wykształcił się bardzo specyficzny ustrój polityczny.. Społeczeństwo starożytnej Sparty - poszczególne warstwy społeczne.. Pierwszym z nich było urodzenie.Społeczeństwo Sparty dzieliło się na poniższe grupy: Spartiaci - dorośli, pełnoprawni obywatele Sparty, stanowili uprzywilejowanę elitę spartańskiej poleis.Spartiaci uważali się zaSparta leżała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego w krainie zwanej Lakonią.. Druga wojna meseńska przebiegała już jednak pod dyktando Sparty i zakończyła się wcieleniem Mesenii do państwa spartańskiego oraz przekształceniem Meseńczyków w niewolników (tzw.Społeczeństwo Sparty Społeczeństwo Sparty nie było jednolite.. Wyróżnia się trzy grupy społeczne w polis..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt