Na podstawie akapitów 2 i 3 wymień dwa zabiegi retoryczne
NAUKA O JĘZYKU 1.. Zadanie 11.. Zadanie 5.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Wymień i omów funkcje języka.. Zadanie 4.. Przypominamy, że odpowiedzi te mogą si.ZADANIE 3.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Na podstawie analizy tekstu wymień dwa zagrożenia dla różnorodności biologicznej podmokłych łąk i torfowisk oraz podaj przykład działania (zabiegu) ochrony czynnej, stosowanego w celu zapobiegania tym zagrożeniom.Na podstawie akapitów 1. i 3. odpowiedz na pytanie, dlaczego tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem.. 2.Określ funkcję pytania zamykającego pierwszy akapit.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.. Jeden z przykładów nie odpowiada żadnej funkcji.Retoryka (stgr.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla nauczyciela.D.. Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię .W akapitach 1. i 2. autorzy zestawiają ze sobą dwa światy na zasadzie kontrastu.. onomatopeję - wyraz dźwiękonaśladowczy, utworzony na podstawie podobieństwa .Zadanie 3.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. (2 pkt) Na podstawie akapitów 4., 5., i 6. nazwij dwa zabiegi językowe dynamizujące i ożywiające wypowiedź autora..

Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.

Na podstawie akapitów 1. i 5. napisz, czego zazdrościła rówieśnikom z Zachodu młodzież z czasów żelaznej kurtyny, a czego zazdrości młodzież współczesna.. 🎓 Na podstawie akapitów 1. i 2. wytłumacz, - Zadanie 2: Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 1.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.Matura 2011 zaczyna się 4 maja.. Wymień trzy takie zmiany.. 2021-02-08 17:35:45Wymień dwa podstawowe roczadje ruchów 2009-06-23 16:01:30; Wymień dwie podstawowe funkcje korzenia.. 4.Na podstawie powstałego schematu ustal, jaką formę muzyczną ma ta kompozycja.. Zadanie 3.. 7 marca 2018 @Gość Cześć, Twoje pytanie wiąże się z treścią innego zadania.. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.. Zadaj po jednym pytaniu do każdego z akapitow.. Omów problem na wybranych przykładach.. Wskaż, jakie tendencje dominują w teatrze międzywojennym.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Odpowiadaj ę tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. 3.Sformułuj hipotezę rozpatrywaną przez autora w drugim akapicie.. (2 pkt) Na podstawie tekstu Agnieszki Kampki podaj dwa przykłady kompetencji komunikacyjnych i wyjaśnij, na czym te kompetencje polegają.. Napisz komentarz pod zadaniem, z którym masz problem, a na .Matura 2014: Odpowiedzi z języka polskiego..

Na podstawie analizy wybranych dzieł podaj cechy malarstwa historycznego.

Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3.).. Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.. (2 pkt) Na podstawie akapitów 4., 5., i 6. nazwij dwa zabiegi językowe dynamizujące i ożywiające wypowiedź autora.. Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.. Zabieg językowy, który wpływa na spójność akapitów 2. i 3., to .. Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię autora, że "Lalka" jest .ŚRODKI RETORYCZNE grec.. Na czym polegają różnice między tymi światami?. (2 pkt)2.. N4365_Arkusz_glowny_PP.indd 5 2012-10-17 15:03:401 Zacytuj dwa przysłowia, do których autor odwołuje się w tekście.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. (1 pkt) W odniesieniu do tekstu Agnieszki Kampki wyjaśnij znaczenie sformułowania: Argumentowanie jest sposobem myślenia.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. Poniżej prezentujemy przykładowe odpowiedzi z matury 2014 z języka polskiego..

Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.

(1 pkt) Na podstawie akapitów 10. i 11. wymień trzy cechy charakteryzujące człowieka - obywatela.. Na podstawie akapitów 2. i 3. wymień dwa zabiegi retoryczne, za pomocą których autorka podkreśliła wyjątkowość Niny Andrycz.. Piszącym blogi nikt nie dyktuje podejmowanych tematów ani nie narzuca opinii i poglądów.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Połącz nazwę funkcji językowej z przykładem jej zastosowania w tekście.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3.).. Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.. Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.. Przykład Objaśnienie 1.. 2013-01-05 11:22:38; Wymień 2 podstawowe funkcje korzenia 2011-12-21 20:57:31; Wymień podstawowe zasady higieny 2011-05-08 20:21:41; Wymień podstawowe funkcje szkieletu (biologia) 2010-03-13 12:37:36; podstawowe cechy ruchu jednostajnego .. ( pkt) Wyjaśnij, w jaki sposób w akapicie 2. autor sygnalizuje porządkowanie myśli.. Omów akt komunikacji, komunikat językowy, wymień i omów wszystkie elementy.. Tropy wiążą się ze znaczeniem przenośnym, zamianą znaczenia danego słowa lub zwrotu na inne.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej..

(1 pkt) Na podstawie akapitu 12. wymień trzy zmiany, które mogą zajść w polskiej ...1.

.Zadanie 3.. Człowiek o postawie obywatelskiej jest nie tylko świadomy przynależności do społeczeństwa, ale jest też aktywny, uczestniczy w tworzeniu prawa i przestrzega go.Na podstawie drugiego akapitu tekstu wymień trzy cechy legendy.. Sylwia.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. Zadanie 4.. Celem takiego zabiegu jest uzyskanie ozdobności tekstu oraz przede wszystkim jego obrazowości, pełniejsze przekazanie treści.. (2 pkt) Na podstawie akapitów 2. i 4. wymień dwa zjawiska współczesnego świata, które decydują o szczególnej pozycji, szczególnym znaczeniu tłumaczy.. 2021-02-08 19:01:30 Napisz najważniejsze wydarzenia z "Świtezianka" Adama Mickiewicza Z PUNKTU WIDZENIA SZTRZELCA.. „Pytania retoryczne budują porozumienie ze słuchaczami, zmuszają ich do refleksji, ale także ożywiają styl.. Wymień trzy powody.9.. Wybraną cechę poprzyj przykładem ze znanego Ci utworu.. 4.Wskaż dwustronność .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a nastpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Na podstawie kolejnych akapitów sformułuj po jednym argumencie i kontrargumencie odnoszącym się do tej hipotezy oraz wniosek wynikający z zaprezentowanych rozwiązań.. Zadanie 4.. Pisz czytelnie.. Uzupełnij tabelkę.. Odrabiamy.pl.. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim.. (1 pkt) Określ jednym wyrazem, jak internauci w swym języku nazywają: dziennik internetowy - autora dziennika internetowego - prowadzenie dziennika internetowego - Zadanie 5.. 3.Odpowiedzi należało udzielić na podstawie akapitu 1., który sformułowany jest językiem .. odwołując się do akapitów 2. i 3.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt