Uzupełnij pytania i odpowiedzi odpowiednią formą czasownika be
Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:Pytania pokrewne Mam napisać 3 rzeczowniki które zaczynają się na literkę P Nazwy osób - Nazwy zwierząt - Nazwy .. Zaznacz poprawne zdania i popraw te,które są błędne.Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. Rejestracja.. Pomożecie.. Liczby 4.. W wypadku przeczeń nie stosuj skrótów.. 24 marca Szwedzi przeprawili się przez Wisłok, następnego dnia doszli do Leżajska, 28 marca do Niska.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17 Wypełnij luki właściwą formą czasownika - Angielski.. 2011-09-06 16:21:32 Uzupełnij pytania do podanych odpowiedzi .. Rozwiązania zadań.. 80/2: uzupełnij zdania negatywną formą czasownika BE w przeszłości, str. 80/3: napisz pytania w zeszycie używając was/were.. W nocy z 23 na 24 marca nocował tak blisko Szwedów, że ci widzieli ogniska jego obozowiska.. Posłuchaj nagrania i udziel krótkich odpowiedzi, str. 80/4: uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika BE w przeszłości.. - Nie byłam głodna.Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo)..

( ) 4 Uzupełnij pytania i odpowiedzi odpowiednią formą czasownika be.

2 He…Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Odpowiedź uzasadnij.. I _____ (not see) her for five years.Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie numery z wykresu.. Jeśli chcez sprawdzić jak powinno być, kliknij znak zapytania.. This is the life!uzupelnij tekst odpowiednia forma be w czasie past simple it my friend josh Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem used to.Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł.. - Nie było nas w domu w niedzielę.. A: Are you 10 years old?Uzupełnij puste miejsca, odpowiadając na pytania lub układając pytania do podanych odpowiedzi?. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Pytania .Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika "to be".Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika be i Napisz pytania i odpowiedziCzasownik to be - Czasownik "TO BE" - test sprawdzający - To be - czasownik być - to be going to - Czasownik 'to be' - być - czasownik to beUzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika sein ..

R - Pytania i odpowiedzi - Geografia.

2018-06-08 11:47:40 Napisz pytania z formą will i krótkie odpowiedzi .. Logowanie.. Tryby OsobyOpis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. 2019-09-08 16:33:18Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach.. Geografia - liceum × Przyporządkuj dane do rodzajów działalności gospodarczej.. Czasy 3.. 2012-03-14 17:31:34Wpisz czasownik "be" w odpowiedniej formie.. 2012-04-19 10:45:46 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. Zadania online (dla wszystkich)Pamiętajcie, że skrócone formy czasownika to be są o wiele częściej używane: wasn't = was not/weren't = were not.. 🎓 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w II trybie warunkowym: albo czasownikiem w czasie past simple po if albo would + bezokolicznik w drugiej części zdania.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika podanego w nawiasie - Past Simple lub Present Perfect lub Past Perfect.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Jeśli wpiszesz odpowiedź to kliknięcie w dowolnym miejscu na stronie pokaże czy podana odpowiedź jest prawidłowa.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Fragment opracowania historycznego W dniu 28 lutego 1926 r. wystąpił führer wobec około 400 zebranych w eleganckim hotelu „Atlantic" hamburskich notabli: kupców, przemysłowców, bankierów i armatorów, aby wygłosić dwuipółgodzinne przemówienie, którego .3 Uzupełnij zdania twierdzące ( ) i przeczące ( ) odpowiednią formą czasownika be..

2013-05-23 20:29:54 Uzupełnij pytania właściwą formą czasownika be.

Czarniecki wspierany przez okolicznych chłopów szarpał przeciwnika z tyłu i lewej flanki..Komentarze

Brak komentarzy.