Napisz konspekt wypowiedzi
Porządkuje treści i nadaje im określony kierunek.. Jest używany przy pisaniu wypracowań, prac dyplomowych, przemówień itp.Konspekt, czyli co?. Omów na wybranych przykładach.". ZAPROSZENIA I DEDYKACJI ORAZ KRYTERIA OCENIANIA TYCH FORM WYPOWIEDZI (na projektor lub rzutnik) OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE.. W tej części podajesz, o czym i w jakiej kolejności będziesz mówił.. Jeżeli ktoś wykłada, że konspekt ma się składać z części; "co powie nauczyciel" oraz "co może odpowiedzieć uczeń" i mieć kilka stron, uciekajcie od takiego dydaktyka, ponieważ tego typu przestarzałe podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym konspektem, jaki .Konspekt to coś między planem a pełną pracą, jakby streszczenie, tylko streszczenie pisze się z czegoś dużego jak już jest napisane, a konspekt to coś małego, co trzeba rozwinąć do wersji finalnej.. Kryteria: Zasady przyznawania punktów.Przykładowy ramowy plan wypowiedzi Temat: Motyw zbrodni i kary w tekstach literackich.. Napisz, jaka to będzie książka i ułóż treść dedykacji, którą w niej zamieścisz.. Czas: 45 minut Cele: Uczeń: - rozpoznaje życzenia i pozdrowienia, - identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, - potrafi poprawnie zaadresować kartkę pocztową, - dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji.. TEMAT: Krótkie formy wypowiedzi - ćwiczenia .. Można powiedzieć w t.Porządkowaniu wypowiedzi i podkreślaniu jej logiczności służą wyrażenia metatekstowe, które nie tylko spajają tekst, ale również orientują odbiorcę w zamiarach nadawcy..

Ramowy plan wypowiedzi: 1.

Analizowaną kwestię podzielić należy na szczegółowe zagadnienia, które przedstawia się w kolejnych punktach.. - Ocenia trafność argumentacji.. Temat: Jak napisać życzenia lub pozdrowienia?. Cele lekcji.. 2.Konspekt pozwala zapanować nad chaosem, uporządkować myśli a potem sprawia, że pracę pisze się zdecydowanie łatwiej.. Wiersz zatytułowany ,,Sur le pont d'Avignon" Krzysztof Kamil Baczyński napisał podczas pobytu w szpitalu w sierpniu 1941 roku.. Za pośrednictwem poetyckich słów daje czytelnikom opis świata, który przeminął .Zakończenie wypowiedzi powinno być krótkim, logicznym podsumowaniem i swego rodzaju syntezą tego, co przedstawił uczeń.. Wyboru lektur dokonaj, mając przed sobą cały spis lektur.KONSPEKT LEKCJI TEMAT: Jak mówimy i piszemy - funkcjonalne style językowe.. Cechy i zasady tworzenia.. Wyprowadzone wnioski powinny być uniwersalne i odnosić się do tematu oraz polecenia.. Trzeba jeść marchewkę, bo jest zdrowa.. - Dokonuje planu dekompozycyjnego rozprawki.. Ułóż wybrane lektury chronologicznie wg epok, a następnie opisz, co chcesz z nich wydobyć..

Czym jest konspekt?

ROZWINIĘCIE piszesz NAZWY I AUTORÓW UTWORÓW KTÓRE CHCESZ PRZYTOCZYĆ, możesz także dopisać do każdego argumentu 2-3 zdania jakie chcesz powiedzieć.. Dzięki takiemu słownictwu audytorium wie, której części wystąpienia słucha - rozwinięcia czy już zakończenia, argumentów czy wniosków.KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO .. WSTĘP piszesz sobie TEZĘ i jakieś ważne zdania, które chcesz powiedzieć.. napisz wypracowanie interpretacja trenu lub piesni 250 słow jana kochanowskiego Przygotuj konspekty wypowiedzi na dwa wskazane tematy w odniesieniu do fraszki "Na zachowanie " iScenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.. Konspekt jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy osoba przygotowuje się do napisania jakiejś ważnej pracy lub też do przedstawienia istotnej wypowiedzi ustnej.. I Literatura podmiotu: Boudelaire Ch., Przemiany wampira [w:] Boudelaire Ch., Kwiaty zła, Zielona Sowa, Kraków 2009.. Konspekt pozwala oceniającemu zorientować się o czym i na jakiej podstawie będziesz mówić w swoim wystąpieniu.Kompozycja rozprawki .. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Nazywa cechy dyskusji, wyodrębnia jej elementy, nazywa istotę..

Konspekt jest szczegółowym planem dłuższej wypowiedzi.

Konspekt przedstawia zarys takiej pracy, a więc jak ma ona konkretnie .Konspekt wypowiedzi na temat: Motyw tańca powinien literaturze pięknej powinien sztuce na podstawie wybranych przykładów.. Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Podczas pisania konspektu pamiętaj o podziale tekstu na szczegółowe zagadnienia i logiczną strukturę.. Warto również porównać przeanalizowane dzieła bądź wątki i pokazać podobieństwa oraz różnice między nimi.Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI (Założenia wstępne: lekcja powinna być realizowana na koniec omawiania lektury - w formie podsumowania, kiedy wcześniej została omówiona główna problematyka książki, scharakteryzowany został główny bohater, omówione wątki i język utworu)KONSPEKT LEKCJI W KLASIE I CELE OGÓLNE: Uczeń poznaje istotę nowej formy wypowiedzi - rozprawki.. - Zna schemat pisania rozprawki.. 19 lutego, 2018 admin Studenci 0.. Konspekt (łac. conspectus) to schematyczny zapis (zarys, szkic) większego tekstu lub wypowiedzi ustnej.. • konspekt powinien zmieścić się na jednej stronie A4, • czcionka nie powinna być mniejsza niż 10 pkt., • konspekt powinien być ręcznie podpisany w prawym dolnym rogu, • najpóźniej tydzień przed egzaminem ustnym należy dostarczyć .Przeważnie robi się coś takiego..

Polega na wykonaniu pewnego skrótu dłużej wypowiedzi w punktach.

Dracula, reż. Coppola F. F, USA 1992.Konspekt może się składać ze skrótowych zwrotów, równoważników zdań czy też po prostu haseł, które potem należy rozwinąć (np. „obu czyta się ciężko, bo język" - w wypracowaniu napisać trzeba będzie jednak: „Utwory obu pisarzy nie są łatwe w lekturze ze względu na język…").Po przeczytaniu lub w trakcie czytania warto również tuż obok napisać odpowiedzi i wskazówki (w nawiasach) ułatwiające organizację wypowiedzi.. Pisz konkretnie, rzeczowo i zwięźle.Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Metody: burza mózgów, ćwiczenia redakcyjne, rozmowa kierowana .. Rozprawka to dłuższa forma wypowiedzi, w której piszący najpierw przedstawia własne stanowisko w określonej kwestii (zawartej w temacie rozprawki), a następnie uzasadnia swoje zdanie, wykorzystując zgromadzone argumenty poparte konkretnymi przykładami.. METODY: - PRACA .Napisz konspekt o fraszce Jana Kochanowskiego "Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony".. Porządkują one wypowiedź i nadają jej konkretny kierunek.Jak napisać konspekt.. Określenie problemu: a. motyw zbrodni i kary częstym motywem w tekstach literackich, b. pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Dlaczego ludzie popełniająKonstrukcja wypowiedzi powinna zawierać sześć części, więc najlepiej od razu na wstępie poziomymi liniami podzielić kartkę na sześć obszarów: 1) wstęp, 2) określenie problemu/tematu wypowiedzi, 3) odniesienie się do załącznika, 4) i 5) odniesienie się do wytycznych z tematu (czyli przynajmniej dwóch tekstów literackich / tekstów kultury lub tekstu kultury i własnego doświadczenia komunikacyjnego) oraz 6) podsumowanie.Konspekt to inaczej ramowy plan wypowiedzi.. Ramowy plan wypowiedzi powinien być skonstruowany logicznie i przejrzyście - najpierw podajesz tezę, potem wymieniasz po kolei prezentowane argumenty, a na koniec podajesz wnioski.Jak napisać idealny konspekt.. Zacznij od środka Mając wieloletnie doświadczenie w pisaniu różnego rodzaju prac z języka polskiego, polecam zacząć konstruowanie konspektu od rozwinięcia.Konspekt lekcji to bardzo ważny dokument, szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta na praktykach.. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.Co to jest konspekt - definicja.. W zależności od tego, jak sformułowany jest temat rozprawki, rozróżnia się:Najważniejsze o ramowym planie wypowiedzi: - to plan Twojej istniejącej lub planowanej prezentacji, czyli wypisane w punktach, co jest jej treścią; - do napisania planu wystarczy spis lektur (bibliografia podmiotu).. Najczęściej występuje w formie kartki A4 zawierającej najważniejsze informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana bibliografia i wypunktowane zagadnienia.. Wtedy przygotowuje się tzw. plan działania.. Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.. Konspekt to skrót wypowiedzi pisemnej lub ustnej ujęty w punktach, bardziej szczegółowy niż plan.. - Formułuje własne argumenty.. Podsumowując - jeśli zastanawiamy się jak napisać konspekt zawsze miejmy na uwadze cel i rodzaj naszego wystąpienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt