Napisz opis bibliograficzny książki
Tytuł i podtytuł 3. danego tematu], jest troszkę nadęte.. Sprawdzenia, jaką postać powinien posiadać poprawny opis bibliograficzny dla konkretnego typu dokumentu, na przykład dla książki, artykułu z czasopisma,.Gdy skrócony opis bibliograficzny pojawia się w tradycyjnych przypisach na dole strony, wtedy oprócz tych skrótów używa się również następujących: s. = strona, ss.. PRZYKŁAD.. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.. • Pomijamy informacje o stopniach naukowych i funkcjach służbowych .Opis bibliograficzny - zespół informacji niezbędnych do identyfikacji opisywanego dokumentu oraz informacji uzupełniających, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu.. Miejsce wydania: Wydawnictwo.. = jak wyżej,Wzór opisu bibliograficznego fragmentu pracy zbiorowej.. 2010-01-19 16:56:23 Możesz sporządżić opis bibliograficzny podanych książek?. Opowiada o wyprawie podjętej przez krasnoludów tworzących kompanię Thorina i towarzyszącego im hobbita nazwiskiem Bilbo Baggins do zajmowanej przez smoka Smauga Samotnej Góry w celu odzyskania zagarniętych skarbów i .Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce) Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, odpowiedzialność drugorzędna, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Opis bibliograficzny 2.1.

Imię i nazwisko autora 2.. • Można podać tylko inicjał imienia autora, jeśli nie utrudni to identyfikacji.. Po jedenaste : Obowiązkowo w przypisie bibliograficznym zamieszczamy numer ISBN , którego nie przedzielamy na 2 linijki (cały musi być w jednej linii), w opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.jak napisać opis łyżew!. Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.. Opis bibliograficzny zasadniczy rejestracyjny zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.. Jeżeli książka ma kilka miejsc wydania — do trzech miejsc podajemy wszystkie (rozdzielając je dywizem bez świateł), powyżej trzech — podajemy tylko pierwsze.. Tytuł artykułu.. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista.. B. Hughes, Between Literature and History.W tym tradycyjnym typie edycji, na którym się tu wzoruję, przypis znajdzie się standardowo u dołu strony, a pełne opisy bibliograficzne na końcu tekstu.. Po drugie, nie zawiera dodatkowych (opcjonalnych) elementów w opisie.. Kolejność wydania 4.. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24 Opis bibliograficzny RECENZJI: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki.Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja..

Autor w opisie bibliograficznym.

autor artykułu, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma" i rok wydania, numer/tom.. Co do wydawnictwa to też są zdania podzielone.Opis bibliograficzny artykułu z książki .. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały uporządkowane alfabetycznie.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony .Po dziesiąte: Opis piszemy w linii ciągłej - od marginesu do marginesu.. Po pierwsze jest krótszy.. 2011-03-07 20:13:34 Załóż nowy klubOPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Nazwisko, imię autora.. PRZYKŁADNie sprzed stu lat.. Opis bibliograficzny artykułu z książki, czasopisma lub gazety przedstawia się następująco: 1.. Ulubiona książka (jeśli mogę prosić to zmierzch lub jego serie) Przykład opisu biblograficznego: Grimal P., Słownik Mitologi Greckiej, Wrocław 1990.Pozycje bibliograficzne powinny być wstawione bez numerowania, oddzielone tabulatorem oraz umieszczone w kolejności alfabetycznej zaczynając od nazwiska autora..

Opis bibliograficzny musi zawierać: 1.

Przykład: Jedliński R., Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa 1984, Praca nad wywiadem1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej.. Informacja i dokumentacja.Z artykułu dowiesz się czym jest bibliografia, z jakich elementów się składa i jak ją przygotować.. Tolkiena.Została wydana 21 września 1937 roku.. Obecni stosowana jest norma PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny .. jest dziś już przestarzały), dz. cyt. = dzieło cytowane [po łac.: op. cit.. nazwisko autora (autorów) fragmentu, inicjał imienia (imion), tytuł fragmentu, przyimek "W:", nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów) dzieła głównego, tytuł dzieła głównego, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania,Opis poszczególnych dokumentów sporządzany jest z autopsji zgodnie z normą obowiązującą w danym okresie historycznym.. - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Opis bibliograficzny rozdziału książki Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, wydawca, miejsce i rok wydania, Tytuł rozdziału, numery stron, na których znajduje się rozdział.. C. Zgorzelski, t. 1, Wrocław-Kraków 1997.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji..

3.Możesz sporządżić opis bibliograficzny podanych książek?

ISBN został wprowadzony w nowej normie zdaje się że w 2005 r. Bibliotekarze używają owego numeru w opisie bibliograficznym, ale podawanie go w wyborze literatury [trudno bibliografią nazwać kilka pozycji dot.. Przykład opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Herbert, Zbigniew.. Dowolny Podręcznik Szkolny 2. autor rozdziału, tytuł rozdziału, [w:] autor, tytuł, współtwórcy, numer wydania, numer tomu/części, wydawca, miejsce i rok wydania.. Tytuł kursywą.. Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora ksiąŝki: Tytuł ksiąŝki.IV.. Kraków .2.. Tylko jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy.7.. Przykłady: A. Mickiewicz, Wybór poezyj, oprac.. Rodzaje publikacji wieloautorskich.. Książki oraz jejW recenzji utworu literackiego musi być umieszczona notatka bibliograficzna, czyli opis bibliograficzny(książki).. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki.. Po trzecie, data napisania artykułu.. Wzór opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie.. Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Kolejne wydanie.. Tytuł niniejszego artykułu wskazuje, że będziemy zajmować się opisem bibliograficznym publikacji, które mają więcej niż jednego autora.Opis bibliograficzny książki: Nazwisko i imię autora w mianowniku, tytuł pisany kursywą, miejsce wydania, rok .. Wiersze wybrane.. nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN.OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA: Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu.. = strony (skrót ss.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Cała książka - Zaczynamy od nazwiska autora, inicjały (rok).. Miejsce i rok.Hobbit, czyli tam i z powrotem (ang. The Hobbit or There and Back Again) − powieść fantasy dla dzieci autorstwa J.R.R.. Rok wydania.. Książka pod redakcją - Nazwisko autora (red.).. (rok).Opis bibliograficzny książki Elementy opisu bibliograficznego książki.. PN-82/N-01152 Opis bibliograficzny; Encyklopedia wiedzy o książce, Ossolineum, Wrocław, 1971Opis bibliograficzny rozdziału w książce Elementy opisu bibliograficznego fragmentu publikacji.. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowejopis bibliograficzny ksiĄŻki Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.. Miejsce wydania..Komentarze

Brak komentarzy.