Napisz w zeszycie ramowy plan wypowiedzi
Zarówno twórczy, jak i odtwórczy plan może być: ramowy, składający się jedynie z punktów, szczegółowy, rozwijający poprzez podpunkty plan ramowy.. W tej części podajesz, o czym i w jakiej kolejności będziesz mówił.. Skonstruowanie latawca przez Stasia i Nel z wiadomością (Plan sczegółowy) a) noc w Baobabie b) atak Malarii Epitet- środek stylistyczny, często opisujący .Plan ramowy jest pisany w punktach (1234itd.. Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.. Na ścianie napisał węglem wiadomość dla Sofii, żeby się nie martwiła.. Każdy punkt rozwiń w jednym akapicie .. Warszawa: Muza S.A., 2003.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Najważniejsze o ramowym planie wypowiedzi: - to plan Twojej istniejącej lub planowanej prezentacji, czyli wypisane w punktach, co jest jej treścią; - do napisania planu wystarczy spis lektur (bibliografia podmiotu).. Poprzedni.W zeszycie zapisz temat stwórz notatkę z dzisiejszej lekcji, następnie przeczytaj „Mit o Orfeuszu i Eurydyce" ze strony 260 podręcznika i stwórz dwa plany wydarzeń- ramowy i szczegółowy.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 4.Przypomnij sobie jak zapisujemy plan ramowy zaznacz wypowiedzi które obejmują wszystkie najważniejsze zdarzenia utworu i są zapisane według jednego z możliwych sposobów tworzenia planu..

Jak przygotować ramowy plan wypowiedzi?

Opowiadanie twórcze wymaga większego wysiłku, sprawności językowej i fantazji.. Możemy je zacząć od sformułowań w rodzaju Pewnego razu… , Opowiem ci dziś historię… , Minęło lato… , Kiedy zobaczyłem ją po raz .Ramowy plan wydarzeń - W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy - streszczenie i opracowanie lekturyzadanie 1 Uporządkuj podane wypowiedzi tak by powstał plan szczegółowy tekstu ustal które z nich są punktami głównymi a które szczegółowymi a następnie zapisz plan w zeszycie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Plan Szczegółowy: 1.. Z czasów rzymskich zachowało się siedem .Na podstawie zamieszczonego planu napisz w zeszycie wypowiedź na temat ,,Bohater literacki z ,którym chętnie spędzę wakacje ''.. NADOBOWIĄZKOWA: 2.. Oto bibliografia podmiotu: Puzo Mario.. Wciel się w postać Guślarza.. Matura ustna z polskiego - zasady sztuki retorycznej, czyli jak mówić, żeby nas słuchali.. Koncepcja postawy obywatelskiej w literaturze oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu.. )Przyjmując założenie, że wypowiedź składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i wniosków (zakończenia), w trakcie sporządzania notatek i tworzenia planu ramowego należy skupić się przede wszystkim na rozwinięciu i od niego zacząć, ponieważ jest on właściwą analizą utworu i wymaga odwołania się do wylosowanego tekstu kultury.Mam napisać ramowy plan wypowiedzi na temat..

ramowy plan wypowiedzi.

Wreszcie podjął decyzję - pojedzie.. Ćwiczenie 3.8 Wspólnie z osobą, z którą tworzysz parę, zgromadźcie jak najwięcej argumentów emocjonalnych na temat: „Bezstresowe wychowanie - wady czy zalety?. Każdy punkt rozwiń w jednym akapicie.. matura z polskiego.. Chłopcy z Ferajny.Plan ramowy opiera się tylko na ogólnych punktach, czyli zapisanie zdarzeń.. 2)Opis wyglądu zewnętrznego .. Odszukaj artykuły w prasie lub internecie podejmujące problem tolerancji lub nietolerancji we współczesnym świecie.. 3)Cechy charakteru i .Wyjaśnij jak rozumiesz refren piosenki, uzasadnienie zapisz w zeszycie.. Rozmowa króla z rycerzem.. Plan piszemy po to, aby nie zapomnieć, co po kolei należy zrobić (napisać).. Wówczas mówimy, że jest plan wydarzeń.. A szczegółowy plan rozdrabniasz na części.. Ostatnio dodane:Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Jak go napisać i co powinnyJęzyk - dialekt joński, którym napisane są eposy - wskazuje natomiast na pochodzenie autora z Azji Mniejszej, może ze Smyrny, ale nie jest to pewne.. Dlatego buduj krótkie zdania i równoważniki zdao zamiast zdao siedmiokrotnie złożonych, pamiętaj, że plan ma Ci pomagad, a nie .Czy może mi ktoś dać jakieś wskazówki, które pomogłyby mi napisać ramowy plan wypowiedzi..

Ramowy plan wypowiedzi: 1.

), są w nim tylko najważniejsze informacje dotyczące tekstu.. Wyróżniamy dwa rodzaje planów wydarzeń: a. ramowy - składa się tylko z punktów, b. szczegółowy - ma punkty i podpunkty.. Napisz krótką wypowiedź zawierającą przemyślenia, które nasunęły ci się po przeczytaniu teks tów.. pytanie: odpowiedź: powiadamiaj mnie automatycznie o kazdej nowej wypowiedzi w tym pytaniu.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W celu zachowania spójności tekstu zastosuj synonimy , omówienie i zaimki .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Trzeci napisz z myślą o wysłaniu go w formie oficjalnego listu do właścicieli firm działających w twojej miejscowości i w jej okolicach.. Napisz sprawozdanie z obrzędu dziadów, który ukazał Adam Mickiewicz w swoim utworze ,,Dziady" cz. KLASA 8D (pliki do pobrania na dole strony)Napisz w zeszycie ramowy plan wydarzeń do legendy O Czechu, Lechu i Rusie.. Napisz charakterystykę stokrotki ukazując zmiany w jej wyglądzie i usposobieniu pod wpływem splotu różnych okoliczności.. Napisz rozprawkę (wypowiedź argumentacyjną)pt." A śmiech nie kiedy może być nauką " ok 200 słów na teraz daje NAJ!.

W oparciu o plan wydarzeń napisz opowiadanie dopisując dalsze losy stokrotki.

Wiadomo, że w sporze o miejsce urodzenia Homera brało udział siedem miast greckich: Argos, Ateny, Chios, Itaka, Kolofon, Pylos, Smyrna.. W stajni spotkał Huberta, który rozmawiając o koniach, wspomniał, że lubi siwki.Plan wypowiedzi 1.. Czyli załóżmy przykład: 1.. Nie wszyscy rodzą się wyśmienitymi krasomówcami.. Jednym wystąpienia publiczne przychodzą łatwo, innych peszą i napawają lekiem.. Ułóż wybrane lektury chronologicznie wg epok, a następnie opisz, co chcesz z nich wydobyć.. .Dużą pomocą w pisaniu opowiadania odtwórczego jest plan wypowiedzi utworzony na podstawie tekstu oryginalnego.. Proszę szybko bo na dzisiaj.. ".Był samotny i nie miał przyjaciół.Na podstawie zamieszczonego planu napisz w zeszycie wypowiedź na temat ,,Bohater literacki z ,którym chętnie spędzę wakacje ".. Plan ucieczki: a) prośba Dedala o pozwolenie powrotu do Aten, b) odmowa króla Minosa, c) desperackie rozmyślanie Dedala o sposobie ucieczki.. Omów na wybranych przykładach.. Król obserwuje życie poddanych .. Omów na wybranych przykładach.. Sława Dedala w Atenach: a) cudowne rzeźby, b) wynalazki.. I nie wiem jak to zrobić?. Skonstruowanie latawca przez Stasia i Nel z wiadomością (Plan ramowy) 1. zadanie 2 uzupełnij w zeszycie tabelę z wybranymi cytatami Wszystkie zadania z podr.. str. 115 między nami.. 1)Ogólna prezentacja postaci .. Jednocześnie przypomina o podstawowych zasadach przy .. Wyboru lektur dokonaj, mając przed sobą cały spis lektur.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ojciec Chrzestny.. Plan to także zapisane w punktach wydarzenia zawarte w utworze.. Nauczyciel podaje i objaśnia uczniom tematy zadań domowych.. Określenie problemu: a. motyw zbrodni i kary częstym motywem w tekstach literackich, b. pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Dlaczego ludzie popełniająJest to skrócony zapis Twojej prezentacji.. Ucieczka na Kretę: a) wynalazek ucznia, b) zazdrość Dedala, c) śmierć Talosa,d) ucieczka z Aten.. Przybycie rycerza.. plan nie podlega ocenie, ma służyd Tobie!. Ramowy plan wypowiedzi powinien być skonstruowany logicznie i przejrzyście - najpierw podajesz tezę, potem wymieniasz po kolei prezentowane argumenty, a na koniec podajesz wnioski.. W celu zachowania spójności tekstu zastosuj synonimy , omówienie i zaimki .Według podanego planu napisz krótkie opowiadanie pt.Studiowac.pl ramowy plan wypowiedzi.. Rano nie wiedział, co ma robić.. 4.Zadanie: ramowy plan wypowiedzi co napisać w okresleniu problemu majac temat przedstawienie portretów buntownika oraz cel jego buntu Rozwiązanie: bunt spowodowany jest pogardą dla ludzi i otaczajacego świata, próbą obrony własnego ja iPlanem wydarzeń czy wypowiedzi nazwać można skrótowy zapis kolejnych zagadnień lub zdarzeń, tworzony w formie krótkich zdań, równoważników zdań lub punktów.. Plan szczegółowy jest dłuższy od planu ramowego jest bardzo szczegółowy , pisany pokolei , ma punkty tak samo jak ramowy lecz ma jeszcze pod punkty ( 1 a) b) itd.. Temat brzmi: Kreacja włoskiej mafii w literaturze i filmie XX wieku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt