Napisz kto i dlaczego udzielił wsparcia protestującym mieszkańcom miasta

"Uważam, że środki finansowe pochodzące z FIL powinny być rozdzielone według obiektywnych kryteriów, a nie przez pryzmat legitymacji partyjnej burmistrza bądź prezydenta.Przeciwko zakwalifikowaniu regionu do strefy "czerwonej" protestował prezydent również miasta Piotr Kuczera.. Jednak w mieście mieszkali też księża, pełniący swe posługi w kościołach, i zakonnicy (na przykład franciszkanie i dominikanie), którzy zakładali swoje klasztory w obrębie miejskich murów.Projekt „Zagłębiowskie wsparcie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt