Opisz buddyjski krąg kulturowy

proszę o pomoc.. Tym razem tematem przewodnim będzie Buddyzm Diamentowej Drogi na Zachodzie - transformacje kulturowe, pogląd i medytacja w życiu codziennym oraz funkcjonowanie społeczności buddyjskiej w nowoczesnej Europie.buddyjski: związany z buddyzmem.. Polecane teksty: 84% Zjawiska przyrodnicze- zagrożenia; 86% Rozmieszczenie ludności na świecie; Czas czytania: 2 minuty.. anglo amerykanie.Tag: kultura buddyjska.. :) .. której poprzez różne stadia pośrednie wyłania się pożądanie i przywiąza…


Czytaj więcej

Opisz islamski krąg kulturowy

Kliknij, aby zobaczyć „krąg-kulturowy .Krąg anglo-amerykański • Tworzą go państwa: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada • Kultura: europejska • Język: angielski W Kanadzie językiem urzędowym jest francuski • Religia: chrześcijaństwo, protestantyzm • Kultura amerykańska stanowi jednak odrębny krąg kulturowy i dzisiaj wyznacza światowe trendy rozwojowe.Bliskość geograficzna, przenikanie kulturowe i migracje upodobniają pewne elementy kultury także w szerszej skali, np. regionu, tworząc kręgi kulturo…


Czytaj więcej