Krótko opisz jeden ze sposobów zapobiegania zakażeniu człowieka włośniem krętym

Unikać wyrobów z dziczyzny, zwłaszcza niejasnego pochodzenia.W celu uchronienia się przed zakażeniem włośniem krętym należy kupować mięso tylko i wyłącznie ze źródeł, w których zapewniona jest kontrola weterynaryjna.. Zakażenie następuje przez spożycie zakażonej wołowiny; tasiemiec uzbrojony (długość 2-4 m), żywiciel pośredni - świnia.. Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających …


Czytaj więcej

Wypisz argumenty potwierdzające że nie można być jednocześnie człowiekiem wierzącym niepraktykujący

2011-02-16 22:16:11 Czy Twoim zdaniem można być chrześcijaninem , jednocześnie będąc homoseksualistą?. Jeśli poważnie potraktujesz swoje obowiązki szkolne, masz szansę zdobyć dobre wykształcenie i pozycję w społeczeństwie.. 9.Człowiek według niego miał być istotą racjonalną i postępującą moralnie, będącą celem samym w sobie.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o wypisz argumenty potwierdzające że nie można być jednocześnie człowiekiem wierzącym i niepraktykującym (5 argumentów)Kliknij tutaj, 👆 a…


Czytaj więcej

Napisz list do przyjaciela w którym wyjaśnisz dlaczego człowiek jest najdoskonalszym dziełem boga

Bóg stworzył nas z miłości, odpuszczą nam grzechy i dał nam wiele darów takich jak np. np.: Jak wiesz, niedawno pojechałam na wycieczkę do Wieliczki.. Droga Kate, Wiem, że w Anglii znajduje się wiele ciekawych obiektów do zwiedzania, jednak chciałabym Cię zaprosić, na krótką wycieczkę po stolicy Polski.pomóżcie napisz list do przyjaciela ,w którym wyjaśnisz ,dlaczego człowiek jest najdoskonalszym d. na podstawie tekstu z Pisma Świętego -J4,5-15, napisz,o jakim skarbie mówił Jezus przt studni Ja…


Czytaj więcej

Wpisz w zielone ramki przykłady pozytywnego a w czerwone negatywne znaczenia grzybów dla człowieka

2009-12-10 17:54:50; wypisz po trzy przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka 2009-11-16 16:29:05; Podaj po trzy przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka.. Gdy w listopadzie 2013 roku w Filipiny uderzył szczególnie silny tajfun, pomoc nadeszła kilka dni później.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij tabelę, wpisujac po trzy przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w…


Czytaj więcej

Napisz opis obrazu diogenes szukający uczciwego człowieka

Lubi 0 osób.. Dzieło to jest sceną rodzajową i przedstawia Diogenesa jako starszego człowieka, który trzyma lampę.potrzebny mi opis obrazu caesara van everdingena pt:diogenes szukający uczciwego człowieka.. Napisz krótkie opowiadanie; 85% Diogenes pojawił się nagle w .. 83% Obraz Caesara van Everdingena "Diogenes szukający człowieka".. 79% Diogenes nagle pojawił sie w.. Praca z podręcznikiem s. 63.. Takie pytanie stawia sobie zapewne wielu miłośników malarstwa.. Jeszcze nikt nie dodał Opisu do …


Czytaj więcej

Napisz które elementy wchodzą w skład czynnego aparatu ruchu w organizmie człowieka

Wśród związków organicznych wyróżniamy białka, dzielone na trzy frakcje: albuminy, globuliny oraz fibrynogen.Anatomia człowieka, in.. Układ mięśniowy (część czynna - obdarzona zdolnością kurczenia się), .. Nauka o anatomii prawidłowej człowieka opisuje systematycznie poszczególne elementy anatomiczne.. Napisz które elementy wchodzą w skład czynnego aparatu ruchowego w organizmie człowieka 1 Zobacz odpowiedź .Aparat ruchu a) część bierna - szkielet, funkcja: stalowe rusztowanie ciała, stanowi ru…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę wolność jest ważną wartością w życiu każdego człowieka

Do Krakowa w Księstwie Polskim mógł przybyć ok. 1089 lub 1109.. Dla mnie wolność to prawo do wyrażania opinii, brak zniewolenia, prawo głosu i możliwość wyboru.Proszę o pomoc!. Wolność - Możliwość działania zgodnie z własną wolą, dana lub zdobywana w miarę jak znikają lub są przezwyciężane zewnętrzne przeszkody.. Nie mam wątpliwości o do tego, iż przyjaźń jest bardzo ważna.. Odwołaj sie do dwóch wydarzeń z histori Polski oraz jednego przykładu z własnego doświadczenia.. Twoja praca nie powinna …


Czytaj więcej

Napisz za pomocą czego człowiek może się porozumiewać na duże odległości podaj 2 różne przykłady

poprawić lub zachować wydolność fizyczną; utrzymać odpowiednią wagę; zachować siłę mięśniową, która .- Rodzina duża - zawiera się w niej kilka pokoleń krewnych żyjących we wspólnym gospodarstwie.. *Każda pomoc jest wartościowa.. W zadaniach egzaminacyjnych mogą pojawić się różne teksty - fragmenty lektur obowiązkowych, fragmenty tekstów spoza kanonu lektur, wiersze poetów znanych Ci z lekcji,Pamiętaj, że opowiadanie historii wokół Twoich słabych stron sprawia, że pracodawca zapamięta je na dłuż…


Czytaj więcej

Napisz pierwszy akapit charakterystyki współczesnego człowieka my z pierwszej połowy 21 wieku

Współczesny człowiek koncentruje się na pieniądzach, bo człowiek współczesny to człowiek z pieniędzmi.. Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie .Psychologia: HISTORIA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ OD WUNDTA DO CZASÓW NAJNOWSZYCH !. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 🎓 Napisz pierwszy akapit - Zadanie 6: Przeszłość to dziś 1.Sukcesy ludzkości w XXI wieku Czasy, w kt…


Czytaj więcej

Napisz czym powinien kierować się człowiek aby dobrze wypełnić szóste

Badacze od lat podkreślają, że sen ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia.. Czy postępuje dobrze, czy też źle, zawsze ma ściśle określony cel, do którego zdąża.. Proszę o pomocCzłowiek powinien wykorzystywać swoje talenty i umiejętności do czynienia dobra, pomocy innym, tym samym zdobywając sławę i uznanie u ludzi.. ; Rozmowa kwalifikacyjna Przygotuj się na rozmowę, która zmieni Twoje życie.. Jednak nad punktem 5 muszę popracować.Czym według was powinien kierować się każdy człowiek?. kt…


Czytaj więcej

Opisz znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka

1.Karuzela porusza się ruchem jednostajnym obrotowym.. - są regulatorami liczebności zwierząt.. Stawonogi są dziś największą grupą zwierząt zarówno pod względem liczby gatunków jak i biomasy.. zjadają larwy i jajeczka szkodników, np Mrówka RudnicaZnaczenie owadów jest bardzo duże.. Składnik zooplanktonu - podstawowego pokarmu filtratorów wodnych.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.SKORUPIAKI.. Promień toru, po którym porusza się cz…


Czytaj więcej

Napisz czy i w jaki sposób zawartość soli w pokarmach wpływa na zdrowie człowieka

Jednakże w dzisiejszych czasach często popadamy ze skrajności w skrajność i albo pozwalamy sobie na szybkie tycie, albo katujemy się dietą.Węglowodany w organizmie człowieka są magazynowane w niewielkich ilościach, tj. 350-450 g. Zapas ten wystarcza na 12 godzin przy zapotrzebowaniu energetycznym 2800 kcal.. Muzyka była cudem moralnego rozwoju.. Człowiek skupiony na własnej .39. wyjaŚnij w jaki sposÓb narkotyki wpŁywajĄ na czynnoŚci oŚrodkowego ukŁadu nerwowego i funkcjonowanie organizmu 40. pr…


Czytaj więcej

Opisz budowę płuc człowieka

POJEMNOŚĆ ODDECHOWA PŁUC - ilość powietrza wciagnietego do płuc podczas normalnego wydechu.. Powietrze bogate w tlen dostaje się do płuc podczas wdechu, a następnie, zubożone o część tlenu, w czasie wydechu usuwane jest na zewnątrz.Tchawica to narząd układu oddechowego człowieka, który zapewnia dopływ powietrza do płuc.. GÓRNE DROGI ODDECHOWE JAMA NOSOWA.. Podaj różnice między mechanizmem wdechu a mechanizmem wydechu.. Wynosi ona 350 - 500mln.. 2021-01-23 14:35:06 Więcej bez odpowiedzi1) Omów z…


Czytaj więcej

Napisz krótką wypowiedź w której rozważysz czy johns jest juz maszyną czy jeszcze człowiekiem

W argumentacji przytocz jeden cytat z tekstu.. 2020-12-04 13:02:01 Napisz opowiadanie inspirowane balladami Adama mickiewicza minimum 400 słów 2020-12-03 22:47:05Napisz krótką wypowiedź będącą komentarzem do słów "Najlepszym przyjacielem jest cynik" 2009-10-15 14:59:05; Hej mam takie zadanie : napisz krótką notatkę na wybrany temat: 1.czy umiem się cieszyć z drobiazgów 2. czy potrafię myśleć pozytywnie nawet w trudnych sytuacjach 3.czy doceniam to co mam jak to można zaczać ja .Najbardziej grze…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę na temat stary człowiek i morze

W tej rozprawce będę starała się wyjaśnić słuszność wspomnianej tez, opierając się na losach bohatera książki E. Hemingway'a pt. „Stary człowiek i morze ", biografii Jana Pawła II oraz filmu Rona Howarda pt. „Piękny umysł".Rozprawka - Stary człowiek i morze.. 82% Rozprawka dotycząca ksiązki "Stary człowiek i morze" 81% Stary człowiek i morze „Człowiek nie jest stworzony do klęski .. Proszę o napisane rozprawki na powyższy temat jeśli znajdzie się osoba która będzie w stanie to rozwiązać to pros…


Czytaj więcej

Napisz w punktach 4 pozytywne znaczenia owadów w przyrodzie i dla człowieka

Kolibry podczas pobierania nektaru zapylają rośliny, głównie storczyki i kaktusy.Jest dost ępny dla ka żdego człowieka, ale nie ka żda jednostka mo że ceni ć dan ą warto ść w tym samym stopniu co inni.. Różne źródła podają, iż od 5 do 30 mln gatunków owadów nie zostało jeszcze opisanych naukowoOwady (Insecta) - stanowią najliczniejszą gromadę wśród stawonogów.Owady to jednocześnie najliczniejsza grupa zwierząt, przewyższająca swoją liczbą wszystkie pozostałe żyjące gatunki.Szacunkowo, na jedneg…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę na temat jaką postawę należy przyjąć wobec człowieka potrzebującego pomocy

Omów problem odwołując; Napisz przemówienie, w którym przekonasz słuchaczy, że wobec ludzi potrzebujących pomocy powinniśmy; Człowieka można zniszczyć ale .Jaką postawę nalezy przyjąć wobec człowieka potrzebującego pomocy napisz rozprawkę w ktorej rozwazysz ten prob… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Pomocy; napisz pracę na temat jaką postawę wobec cierpienia może przyjąć człowiek.. Człowiek jedynie dzięki łasce Bożej może korzystać z jego dóbr i powinien Mu za to być wdzięczny.. Podobn…


Czytaj więcej

Napisz wypracowanie stary człowiek i morze

Opowiadanie Stary człowiek i morze zostało wydane w 1952 r. i bezpośrednio przyczyniło się do przyznania autorowi Nagrody Nobla dwa lata później.. Przeszedł przez wiele przygód na morzu, utrzymuje się z połowu ryb.. Był on siedemdziesięcioletnim człowiekiem, który został bardzo doświadczony przez los.. bardzo mi to potrzebne plliss.. na wypracowaniu ma być takie pytanie 0 ocen .. W utworze pojawiają się ważne słowa: „Człowieka można zniszczyć, ale nie można go .. "Stary człowiek i morze" to utw…


Czytaj więcej

W trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę i siłę by walczyć kamienie na szaniec

Żadne zło, które nas spotyka nie ciągnie się w nieskończoność.. Po pierwsze bohaterowie Kamieni na Szaniec Alek, Zośka, Rudy i inni młodzi chlopcy z Szarych Szeregow, mimo młodego wieku rozumieli o co i za co walcza.. Oczywiście sytuacja może być trudna, mało przyjemna i stresująca, ale my nie poddajemy się tylko odważnie pokonujemy przeciwności losu.Przede wszystkim nie należy tracić wiary w to, że będzie lepiej.. Jeżeli zaś w wyniku generalizowania jej obiektem staje się jakaś grupa ludzi, wa…


Czytaj więcej

Literatura uczy bawi i wzrusza książki towarzyszyły człowiekowi od zawsze

Podobno ta historia wydarzyła się naprawdę w XVI-wiecznym Londynie.. Uważam, że literatura zarówno uczy, bawi jak i wzrusza.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Książka bawi, uczy, wzrusza.. Waloru lekturze dodają czarno-białe ilustracje Kaliny Zatoń, które przedstawiają niektóre wydarzenia.Najbardziej wzruszająca książka jaką czytałam.. Czytanie rozwija, uczy myślenia, bawi, daje możliwość dokonania wielu refleksji i przemyśleń.. Przeszywająca do szpiku kości.. Jest to powieść piękna i powinna to by…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt