Opisz krótko etapy rozwoju żaby trawnej
Żaba trawna (Rana temporaria) - gatunek płaza z rodziny żabowatych.Podobnie jak żaba dalmatyńska i żaba moczarowa należy do tzw. żab brunatnych, która to nazwa bierze się od koloru skóry tych zwierząt.Gatunek posiada szeroki zasięg występowania, obejmujący większą część Europy (w tym północne wybrzeża kontynentu) i zachodnią Azję.Żaba trawna hibernuje.. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6.. 5 3 Olciaaaaaa odpowiedział(a) 06.01.2009 o 17:38 .1.. Żaba składa skrzek, czyli jaja otoczone galaretowatą osłonką.. Powodem takiego zachowania się żabiego skrzeku, spowodowana jest dążeniem do szybszego rozwoju jaj.Etapy rozwoju zarodkowego żaby: ~~~~~ 1) zapłodniony skrzek = zygota 2) morula 3) blastula 4) gastrula 5) neurula 6) kijanka (głowacz) 7) dorosła żaba ~~~~~ Rozwój żab ~~~~~ Okres godowy żab przypada na wczesną wiosnę.. Sprawdzenie samodzielnie wykonanej pracy na tablicy.. Zdobycz chwytają wyrzucanym językiem.. Samodzielne wykonanie zadania 1 na karcie pracy w oparciu o prezentację.. 3.Opisz rozwój żaby .. Na całym świecie istnieje około 340 gatunków żab.. Może żyć tylko w wodzie.. Rytmika cyklów życiowych jest właściwością poszczególnych gatunków i opisywana jest z perspektywy taksonów, w odróżnieniu od ontogenezy dotyczącej .etapy rozwoju żaby • pliki użytkownika mikrofon2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 6.jpeg, 1.jpegWczesną wiosną żaby trawne opuszczają swoje siedliska i udają się ..

Larwa jest przykładem rozwoju złożonego.

Dojrzewania ( u dziewcząt od 9 roku życia a u chłopców od 12 roku życia) 8.Krótko po zlikwidowaniu otworu owalnego przewód tętniczy także się zamyka i cała krew z prawego przedsionka płynie teraz do płuc.. Układanie przez uczniów promieni skojarzeń z wyrazem ŻABA.. W Polsce występuje sześć gatunków żab, przy czym żaba wodna uważana jest często za płodnego mieszańca powstałego ze .Żaby i ropuchy rozmnażają się bezkontaktowo to znaczy samica składa skrzek do wody a samiec bezpośrednio oblewa go spermą.. Poznanie faz rozwoju żaby poprzez oglądanie prezentacji multimedialnej pt. „Cykl życiowy żaby".. Samice i samce można spotkać - często już w fazie ampleksusu - nawet od połowy lutego w zbiornikach wodnych.Wygląd żaby zmienia się całkowicie w okresie jej rozwoju.. Przemianie tej towarzyszy zmiana wyglądu i sposobu życia.. Rana lessonae) - gatunek płaza z rodziny żabowatych, wchodzący wraz z żabą śmieszką i żabą wodną w skład kompleksu żab zielonych.Łączy je hybrydogeneza: żaba wodna stanowi mieszańca dwóch pozostałych, do efektywnego rozrodu wymagając przynajmniej jednej z populacji macierzystych.Jako odrębny gatunek żaba jeziorkowa powstała .Opisz rozmnażanie i rozwój ryb !. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało ono prawdziwe informacje dotyczące żaby trawnej - podkreśl właściwe określenia w nawiasach.Żaby: Żaby (Rana) są płazami o długich, skocznych nogach z dobrze rozwiniętymi błonami pływnymi, posiadają stosunkowo gładką, wilgotną skórę i dobrze rozwinięte błony bębenkowe..

...Na schemacie przedstawiono kolejne etapy rozwoju żaby trawnej.

Żabi skrzek.Etapy rozwoju zarodkowego żaby: 1) zapłodniony skrzek = zygota 2) morula 3) blastula 4) gastrula 5) neurula 6) kijanka (głowacz) 7) dorosła żaba z opisami masz w necie na .. Każdego roku wiosną żaby składają w stawach, jeziorach lub bajorkach od 1000 do 6000 jaj.. Wymień i krótko opisz okresy, jakie wyróżnia się w życiu dziecka.Ż aba trawna (Rana temporaria) to jeden z najpopularniejszych płazów Polski i Europy.Zasiedla bardzo różnorodne siedliska klimatu umiarkowanego.. Jest ono wydłużone, krępe, pysk stosunkowo szeroki, ale bardziej zaostrzony niż u żaby wodnej.W rozwoju żaby następuje przeobrażenie, czyli przekształcenie się larwy w postać dorosłą.. Po pewnym czasie wyrastają kijance kończyny , znikają skrzela i ogon .Rozwój złożony - bardziej skomplikowany dalszy rozwój pozazarodkowy (inaczej postembrionalny), może zachodzić z przeobrażeniem (metamorfozą) albo bez niego..

Ciało żaby trawnej ma długość 7-10 cm.

Ich długości dochodzą do 30 cm.. Samica pod koniec marca lub na początku kwietnia składa skrzek w postaci kłębu galaretowatego śluzu z jajami wewnątrz.Żaba trawna - gatunek płaza z rodziny żabowatych.Należy do tzw. żab brunatnych (jest ich najpospolitszym przedstawicielem żyjącym w Polsce).. Trwa okres godowy żaby trawnej, która ich nie przerywa nawet jeśli spada temperatura i prószy śnieg.. Zwykle skomplikowany cykl rozwojowy występuje u organizmów o niskim szczeblu organizacji ciała.. Zanikają skrzela i ogon, na miejsce których pojawiają się płuca i kończyny.. 2 Zobacz odpowiedzi 2 odpowiedzi Shizuna Zweryfikowana Odpowiedź: Etapy rozwoju żaby: Skrzek - galaretowate jajka Kijanka - larwa żaby.. Kijanka nie posiada nóg, a jej ciało zakończone jest ogonem.. Z niektórych jaj nie rozwiną się jednak dorosłe osobniki, gdyż skrzek jest przysmakiem czapli, szczurów wodnych i mięsożernych owadów.Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn.. Do oddychania służą jej skrzela.. W zależności od szerokości geograficznej zimowanie zaczyna się od września do listopada.. .Klonowanie jest techniką otrzymywania nowych organizmów z pominięciem procesu zapłodnienia.. Sprawdzanie i utrwalanie wiadomości z zoologii, Warszawa 1986 21.1.. Zarodkowy 2..

... Opisz uwarunkowania rozwoju transportu i jego strukturę.

Podczas rozwoju larwalnego żaby następuje przebudowa narządów wewnętrznych .. Z jaja zapłodnionego w wodzie przez samca rozwija się larwa żaby - kijanka.Nie jest ona podobna do postaci dorosłej.. Dzieciństwa (od 3 do 9,12 roku życia) 7.. Oglądanie zdjęć przestawiających różne gatunki żab: rzekotka drzewna, ropucha szara, żaba trawna.. Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało ono prawdziwe informacje dotyczące żaby trawnej - podkreśl właściwe określenia w nawiasach.krótki opis pomysłu Swobodne wypowiedzi uczniów na temat żab.. Klonowanie ma na celu otrzymanie osobnika identycznego pod względem genetycznym do osobnika rodzicielskiego.. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5.. Poznanie faz rozwoju żaby na podstawie tekstu zamieszczonego w multibook oraz ćwiczeniu.Etapy życia człowieka.. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4.. W Polsce można spotkać 6 gatunków, są nimi: żaba dalmatyńska, jeziorkowa, wodna, trawna, moczarowa oraz śmieszka.Żaba dalmatyńska, żaba zwinka (Rana dalmatina) - gatunek płaza z rodziny żabowatych.. rozpoznawać na ilustracjach i opisywać charakterystyczne cechy etapów rozwoju człowieka, czyli okresy: noworodkowy, niemowlęcy, przedszkolny, szkolny, dojrzewania, dorosłości, starości.. Wygląda jak mała ryba (wydłużone ciało, ogon, skrzela zewnętrzne, linia boczna) Rozwój płetwy grzbietowej i brzusznej Pojawiają się skrzela wewnętrzne i oczy.. Na koniec zamyka się przewód żylny, dzięki czemu wątroba może spełniać swoje funkcje, oczyszczając krew spływającą z całego organizmu, i układ krwionośny dziecka zaczyna już pracować normalnie.Cykl życiowy, cykl rozwojowy - proces przemian prowadzących do pełnego rozwoju organizmu od czasu jego powstania aż do śmierci.. Zaznacz właściwe zakończenia zdań na podstawie tekstu źródłowego.. Występuje w Europie, również w Polsce, gdzie przebiega północno-wschodnia granica jego zasięgu, ale tylko na kilkunastu stanowiskach w południowej jej części (głównie na południu Kotliny Sandomierskiej i na Pogórzu Karpackim).Żywi się owadami.. 2011-09-12 20:02:21 Opisz Rozwój i Rozmnażanie Płazów 2011-03-24 19:05:26 opisz rozwój płodowy płazów 2014-09-16 20:42:5013.. Skrzek żab na początku opada na dno, a po kilku dniach unosi się na powierzchnię.. Na podstawie: S.K. Gerlatowie.. Płodowy 3.. Układanie: - obrazków zgodnie z fazami rozwoju żaby, Żaba składa skrzek w wodzie.Żaby należą do rodziny kosmopolitycznej.. Klonowanie możliwe jest dzięki ogromnemu rozwojowi genetyki, która jest nauką stosunkowo młodą, ponieważ zaczęła rozwijać się dopiero w XX wieku.. Jaja żaby nazywają się skrzek.. Zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt