Uzupełnij opis ilustracji pod probówkami wpisz odpowiednie barwy
Pod probówkami wstaw z ramki odpowiednie barwy, które przyjmą podane wskaźniki w obecności zasady sodowej.. biała.. Tlenek nie reaguje, obok probówki pojawia się napis Osad tlenku na dnie.. Uwaga!. 2012-04-14 10:59:37 Z jakimi ilustracjami lubicie zeszyty ?. Zmiana ujęcia, probówka jest przytrzymywana nad płomieniem palnika gazowego i powoli poruszana.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Obserwacje: Wydziela się gaz.. Doświadczenie 2.. Zadanie 36.2.. Zrozum.. a) Zrównanie obszaru Sudetów.Uzupełnij poniższe zdania.. Na podstawie wyników doświadczenia można przypuszczać, że w liściu badanej rośliny (wybierz spośród I-IV) , a więc jest to liść rośliny żyjącej w .Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie.. niebieska zielona malinowa Do trzech probówek z tlenkami metali dodano wody.. Zmianę entalpii opisanego procesu przedstawia nierówność (ΔH < 0 / ΔH > 0).Zawartość probówek badano za pomocą wskaźników.. Uzupełnij poniższą tabelkę: Tlenek Papierek uniwersalny Fenoloftaleina Odczyn roztworu Wzór produktu z wodą Na 2 O CuO P 2 O 5 SO 2 MgO SiO 2 Zadanie: 5 (3 pkt) W trzech probówkach znajdują się następujące substancje: tlenek potasu, tlenek siarki (IV) i siarkowodór.Uzupełnij poniższe zdania dotyczące czterech różnych rodzajów kryształów..

Pomiń te cechy, które nie są ... (A-B) odpowiednie opisy (1-3).

Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.Które informacje podane w punktach A-I pasują do przedstawionych paprotników.W ramki wpisz odpowiednie litery.Uwaga-nie które litery mogą się powtórzyć.. Uzupełnij równania reakcji tlenków metali z wodą.Doświadczenie1: Poznanie barwy wskaźników w roztworach kwasów, zasad i wody.. dolina U-kształtna, cyrk lodowcowy, dolina zawieszona, turnia, stożek piargowy, przełęcz, grań Ułóż w kolejności od najstarszego do najmłodszego podane niżej zdarzenia dotyczące geologicznych dziejów Sudetów.. Spośród zasad sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest .Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje.. W tym celu w puste miejsca wpisz wzory odpowiednich grup węglowodorowych wybranych spośród: −C 15 H 31 −C 17 H 33 −C 17 H 35.. Wykonanie doświadczenia: Do pięciu probówek wlewamy wodę destylowaną, do pięciu następnych roztwór wodorotlenku sodu i do kolejnych pięciu roztwór kwasu solnego.. 2014-03-16 15:28:44 Do wymienionych form ukształtowania powierzchni ziemni dobierz właściwe opisy, wpisując w okienka odpowiednie litery 2013-10-08 21:07:10Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij opisy ilustracji..

W odpowiednie miejsca wpisz nazwy reakcji chemicznych.

Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. KarboksyhemoglobinaUzupełnij poniższy schemat tak, aby otrzymać wzór tłuszczu X.. Zawartość wrze, nabiera klarowności i zmienia barwę na niebieską.Wpisz odpowiednie litery w wyznaczone miejsca.. Podeszło do niego ponad 40 tys. uczniów.. Do jednej probówki z kwasem, wodą i zasadą dodajemy po kilka kropli roztworuPo wprowadzeniu substancji do probówek i dokładnym wymieszaniu ich zawartości stwierdzono, że w probówkach znajdowały się klarowne roztwory.. a) Narządem smaku są A / B. b) Komórki węchowe leżą w C / D części jamy nosowej.. W wyznaczone miejsca wpisz ładunki jonów, na które zdysocjowały sole o podanych wzorach.Probówka II: Roztwór zmienia barwę z czerwonej na żółtopomarańczową.. Znajomość wartości pH ma duże znaczenie praktyczne, m.in. przy produkcji lekarstw (poza substancją czynną leki zawierają warstwę osłonową, która chroni np. przełyk przed niekorzystnym pH) czy kosmetyków (np. obecnie oferuje się mydła w płynie o odczynie zbliżonym do naturalnego odczynu skóry człowieka - odczyn lekko kwasowy, który .Chemia - to jeden z ostatnich przedmiotów, z którego maturzyści zdają maturalny 2009.. Probówka ma w górnej części odprowadzenie boczne do którego podłączona jest długa gumowa rurka, a główny otwór wylotowy probówki zatkany jest białym korkiem..

Zaznacz kratki pod tymi probówkami, w których zajdą reakcje chemiczne.

Ikony po prawej stronie przeznaczone do przeciągnięcia w odpowiednie miejsca reprezentują, licząc kolejno od góry, miedź, magnez i sód.2.. Użyj określeń: wapień, woda wapienna, woda z fenoloftaleiną, wapń.. .Uzupełnij zdania - wpisz typ procesu opisanego w podpunkcie 8.1. ze względu na efekt energetyczny (zdanie 1.). Znajomość wartości pH ma duże znaczenie praktyczne, m.in. przy produkcji lekarstw (poza substancją czynną leki zawierają warstwę osłonową, która chroni np. przełyk przed niekorzystnym pH) czy kosmetyków (np. obecnie oferuje się mydła w płynie o odczynie zbliżonym do naturalnego odczynu skóry człowieka - odczyn lekko kwasowy, który .Obok zdań zawierających prawdziwą informację wpisz literę P, a obok zdań zawierających fałszywą informację wpisz literę F. .. probówki 3probówki 1 kleik skrobiowy .. magazynowaniu gazów oddechowych przyporządkuj odpowiednie opisy od A-D.. (1 pkt) Podaj numery wszystkich probówek, w których po wprowadzeniu substancji do wody z dodatkiem fenoloftaleiny nie nastąpiła zmiana barwy ich zawartości.. 3.Demonstrator nabiera porcję czarnego proszku i wrzuca ją do probówki.. Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. (1 pkt) Uzupełnij tabelę.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

2011-02-20 14:44:25 Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij opis ilustracji.. Doświadczenie 1.. Odczyn roztworu w życiu codziennym .. Barwa roztworu w probówce.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. Więcej z działu - Polska Ogromny sukces Tatiany Kopali.wpisz w odpowiednie miejsca liczby 2010-10-05 19:42:01 jakie są odpowiednie nazwy elementów fortyfikacji 2011-03-15 14:22:12 Przeczytaj artykuł i wpisz 3 nazwy celów podróży w odpowiednie miejsca .. Spośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest .. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie oznaczenia wybrane spośród opisów I-IV i przykładów A-C tak, aby powstała informacja prawdziwa.. Na wykresie przedstawiono zmiany energii układu podczas reakcji.. Tutaj znajdziesz arkusze, pytania i odpowiedzi z testu.Składa się z probówki umieszczonej pod kątem czterdziestu pięciu stopni do pionu w łapie statywu.. 2014-02-26 10:59:00 Uzupełnij podpisy i dorysuj flagi głównych państw ucze.Wpisz w odpowiednie miejsca na ilustracji nazwy form polodowcowej rzeźby wysokogórskiej.. 2014-01-28 17:13:00Po zmieszaniu w probówce 1 nie zaobserwowano zmian, a w probówce 2 zaobserwowane odbarwienie roztworu i wydzielanie pęcherzyków gazu.. Obserwacje: Roztwór w probówce mętnieje.. i podkreśl odpowiednie wyrażenie dotyczące zmiany entalpii tej reakcji (zdanie 2.).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Pod polem prawym jest to rysunek probówki z niebieską cieczą oraz zapalonym palnikiem gazowym poniżej i podpisem Woda plus fenoloftaleina.. (0-1) Jeden z produktów hydrolizy zasadowej tłuszczu Y jest stosowany jako środek usuwający brud.Uzupełnij poniższe zdanie.. Uzupełnij opisy schematów doświadczeń na podstawie podanych obserwacji.. W probówce znajduje się przezroczysta ciecz, wodny roztwór amoniaku.Uzupełnij podpisy pod probówkami.. Zdający otrzymuje punkt za opis spostrzeżeń pod warunkiem udzielenia poprawnej odpowiedzi w części a) zadania.. Opis zawartości probówki.. Barwa papierka jodoskrobiowego.. Roztwór w probówce przyjmuje barwę malinową.. c) Tworzenie informacji Sformułowanie wniosku dotyczącego charakteru chemicznego grup funkcyjnych glicyny.Uzupełnij podpisy pod zdjęciami.Wpisz nazwy państw oraz rok zilustrowanych wydarzeń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt