Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi
Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. ).Wybierz poprawna odpowiedz ?. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z .4 Usłyszysz dwukrotnie dialog.. - Zadanie 7a: Новый Диалог (Nowyj Dialog) 2.Przeczytaj poniższy tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. a) Jeżeli wszystkie sprężyny i ciężarki są identyczne, to najdłuższy okres drgań ma ciało na rysunku A/ B/ C, natomiast największą częstotliwość drgań- ciało na rysunku A/ B/ C. b) Najdłuższy okres drgań ma wahadło na rysunku D/ E/ F, natomiastPoprawna odpowiedź w zadaniu Układ możliwych odpowiedzi na karcie odpowiedzi .. Pytania i odpowiedzi .Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. W zadaniach 1- 4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. N Liczy się przekazana informacja, szczegół wpisany w lukę.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwe uzupełnienie wypowiedzi.. Związek Radziecki zaczął wojnę jako sojusznik Niemiec/Wielkiej Brytanii/Francji.. Uwaga!. Na podstawie.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

.Przyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi.

Wybierz poprawna odpowiedz 1.. Przeczytaj teksty.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Język angielski.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2 cze 2017, 12:49:12.. Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Angielski.. B. it - Pytania i odpowiedzi - Język angielski.. A dokładnie ci, którzy zdecydowali się zdawać .🎓 Przeczytaj tekst.. Rozwiązania zadań.. 105/1: posłuchaj i przeczytaj dialog, zaznacz poprawne odpowiedzi, str, 105/2: przepisz do zeszytu informację z ramki i znajdź 4 przysłówki w dialogu w zadaniu 1, str. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach, str. 105/4: posłuchaj nagrania-które kraje odwiedzili Imogen i John,Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 1Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.. 🎓 Przeczytaj dialogi, a następnie dopasuj - Zadanie 1: Język polski 4 - strona 5 🎓 Rozwiązanie zadania 1 z książki Język polski 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Wykonano następujące doświadczenie: Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnio Zaatakował Polskę 1/17/30 września 1939/1940/1941 roku..

🎓 Przeczytaj e-mail i wybierz właściwą odpowiedź.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie needs to go toAngielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Pytania i odpowiedzi .. Przeczytaj poniższe minidialogi.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Nie musisz odpowiadać pełnymi zdaniami.. ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Zadanie 11.. 2014-01-26 19:30:48; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. N Pamiętaj o znaczeniu zaimków pytajnych, np. jeśli pytanie rozpoczyna się od zaimka „what",N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. angielski .. Zaloguj się.. Zajął wschodnie/zachodnie ziemie polskie.Krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple z użyciem "was/were" tworzymy następująco: Twierdząc Odpowiedź na zadanie z English Class A1+.. 1Matura 2016: Angielski podstawa [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] Trzeciego dnia trwającej matury 2016 maturzyści zdawali wybrany język nowożytny.. Zaznacz zjawisko atmosferyczne,którego dotyczy opis.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwe uzupełnienie wypowiedzi +48 (1) .Uzupełnij dialogi.. Zadaj pytanie.. usłyszysz dwukrotnie.. Przeczytaj teksty.. Wybierz poprawne uzupełnienie .. Rozwiązania zadań..

Wybierz poprawne odpowiedzi.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt