Ułóż pytania is birthday your when
Następnie zakreśl właściwą odpowiedź.. 7.Właśnie wgrałem ulepszenie dla pytań typu: "ułóż w odpowiedniej kolejności".. Następnie napisz odpowiedzi.. fTAGS Bathtub, Ułóż pytania z konstrukcją, Uzupełnij pytania, Wykorzystaj podane; Share this link with a friend: Copied!. Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe ( ).. Take the quiz and find out now!4 Ułóż pytania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach.. ułóż zdania.. Podpisz ilustracje.. W poprzedniej wersji uczniowie korzystający z systemu Android mieli problem z tym typem pytań.. Z liter w polach zaznaczonych na szaro ułóż nazwę kolejnego zawodu, a następnie zobrazuj go.. 4 Uzupełnij zdania, wpisując This, That, These lub Those.. 1 Przeczytaj fragment relacji ze szkolnych zawodów sportowych i zaznacz, które zdania są prawdziwe (True), a które fałszywe (False).Przeczytaj tekst.. Uzupełnij pytanie, używając wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie czasu Present simple lub Present continuous .. Posted May 22, 2012Tematy i notatki proszę zapisywać w zeszycie ☺ 05.11.2020r.. Następnie zakreśl właściwą odpowiedź.. 9 Adam has got curly, blond hair.Ułóż zdania w stronie biernej i napisz, w jakim czasie je przekształciłeś/aś.. 5. home / you / any / have / at / got / CDs ?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

3.Z rozsypanych wyrazów ułóż pytania.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt