Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych
ZADANIE 3 Program ma znaleźć najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy najmniejsza liczba wystąpiła wZad.. Jeżeli wartość n .Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. ZADANIE 7.2.4.. ZADANIE .. Napisz program, który oblicza pole powierzchni kwadratu.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.. Jeśli natomiast podana wartość n jest liczbą spoza .3.. Napisz program wczytujący ciąg 10 liczb całkowitych podanych przez użytkownika.Napisz program, który będzie wczytywał z klawiatury ciąg liczb całkowitych dodatnich (-1 oznacza koniec ciągu).. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 30, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.ZADANIE 1 Napisz program wczytujący n liczb całkowitych.. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() {/* PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WCZYTANIE A NASTĘPNIE WYŚWIETLANIE KILKU (NP. 10) LICZB RZECZYWISTYCH PRZECHOWYWANYCH W TABLICY.. Napisz program, który wczyta dane z klawiatury do 10-cio elementowej tablicy liczb double, a następnie sprawdzi:Mam problem z napisaniem programów z pętli..

Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Napisz program drukujący na ekranie tablicę wartość funkcji trygonometrycznych dla kątów 0, 30, 60, 90, 120 stopni.. Każdą podaną liczbę należy podnieść do kwadratu i wypisać na ekranie.Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. b) program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. int main() {/* PROGRAM WCZYTUJĄCY ZNAKI Z KLAWIATURY AŻ DO MOMENTU .Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Użyj do tego tablicy.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ilemacie jakieś wskazówki jak napisać a) program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. Wczytane liczby należy wydrukować w odwrotnej kolejności.. Wynik zapisz również do pliku.. Napisz funkcje z parametrami przekazywanymi przez wskaźniki, które umożliwiają obliczanie: a) wartości 2^n (dwa do potęgi "n") b) wartości x^n ("x" do potęgi "n") np. dla n = 4 3 9 27 5 25 125 2 4 8 8 64 512 ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.W wybranym języku programowania napisz program wczytujący liczby całkowite wprowadzane z klawiatury, aż do wystąpienia liczby niedodatniej oraz obliczający i wyprowadzający średnią arytmetyczną tych liczb..

1 Napisać program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.

Wypisz na ekranie kolejne wszystkie nieparzyste z pośród podanych liczb.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Program ma znaleźć najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Liczby całkowite oznacz "n" i "k", a liczby rzeczywiste "x" i"y".. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. [/quote]Napisz program który wykona wszystkie poniższe kroki w podanej kolejności: Losuje 10 liczb z przedziału od 10 do 30 włącznie i zapisuje je do tablicy; Wypisuje 10 wylosowanych liczb od początku do końca; Wypisuje 10 wylosowanych liczb od końca do początku; Znajduje najmniejszą oraz największą wylosowaną liczbę.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Program powinien wyświetlić wszystkie wprowadzone liczby, następnie w kolejnej linii wyświetlić ich kwadraty, w kolejnej zaś ich sześciany.. Napisz instrukcje, które ponawiają wczytywanie liczby całkowitej x, aż do momentu, gdy x (0,15]..

2 Napisać program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.

1.4.2 Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia dwie dodat-nie liczby całkowite n i m, i wypisujący na standardowym wyjściuNapisz program definiujący N-elementową tablicę liczb całkowitych a następnie inicjujący jej zawartość losowymi liczbami z przedziału od -30 do 50.. DO SPOWOLNIENIA OPERACJI WYDRUKU DOWOLNA DODATKOWA PĘTLA.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Odpowiedz: czy rozmiar tablicy N może być wczytywany z klawiatury ?. Dowolny znaczy wprowadzony z klawiatury przez użytkownika programu.. ZADANIE 7.3.1.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie nieparzyste spośród podanych liczb.. Jaka liczba będzie tu znacznikiem końca danych?. Mam 3 zadania, przy których mam kłopoty.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie.. 23: Program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int (do 100), które są podzielneNapisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. C++ 2 - Informatyka: ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. {/* PROGRAM WYŚWIETLAJĄCY NA EKRANIE SEKWENCJE KOLEJNYCH LICZB CAŁKOWITYCH NAJPIERW OD 1 DO 10, A NASTĘPNIE OD 10 DO 1.. ZADANIE 6 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb .Napisz program wyświetlający dowolny tekst na ekranie.. PODCZAS WCZYTYWANIA I PRZEGLĄDANIA NALEŻY WYŚWIETLAĆ TEKSTY POMOCNICZE INFORMUJĄCE O .Napisz program wczytujący z klawiatury dwie daty kalendarzowe (zapisywane za pomocą trzech liczb całkowitych: dzień, miesiąc, rok) i sprawdzający czy pierwsza data jest wcześniejsza od drugiej; Napisz program klasyfikujący klawisze naciskane na klawiaturze i wyświetlający jeden z napisów: .Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli te dwie z nich, które są większe..

ZADANIE 3 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbę, aż do chwili gdy będzie ona należała do przedziału <0,100>.. Napisz program, który oblicza średnią arytmetyczną z dwóch dowolnych liczb.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności Obserwuj Udostępnij KomentujNapisz program drukujący na ekranie wartości logarytmu dziesiętnego dla liczb 1/10, 2/10,.,9/10.. ZADANIE .. Otwórz plik TC7_c5_p2.cpp zapisany w ćwiczeniu 5.Napisz program wczytujący ciąg 10 liczb całkowitych.. Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, o 21:23 przez Afish , łącznie zmieniany 1 raz.Witam, mam problem z programem, moje zadanie jest następujące: Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych gdzie n jest podawane przez użytkownika z klawiatury oraz n powinno być mniejsze niż Nmax - predefiniowana maksymalna wielkość tablicy jednowymiarowej (należy to sprawdzić i w razie podania za dużego n odpowiednioC++ 3 - Informatyka: Po zakończeniu wczytywania program powinien wyświetlić ilość wczytanych liczb, największą i najmniejszą z nich, ich sumę oraz średnią arytmetyczną.Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia dwie do-datnie liczby całkowite n i m, i wypisujący w kolejnych wierszach na standardowym wyjściu wszystkie dodatnie wielokrotności n mniej-sze od m.. (n jest liczba naturalną).. Napisz program, który sprawdza tożsamość (a+b)(a-b) = a2-b2.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12>.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Napisz funkcję, która wyznacza wartość n!. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 15, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. ZADANIE 8.2.5 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt