Napisz w zeszycie zdania z właściwymi nazwami świąt
Napisz zdania w zeszycie; - zapoznaj się z tematem Zgubiony długopis w ćwiczeniu do informatyki (str. 48-49) i wykonaj zadania pisemne.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi formami do, does, don't i doesn't.. ( środa) Subject: Czas Past Continuous - ćwiczenia gramatyczne.Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.. str. 64 , czytać wyrazy i zdania z nowym dwuznakiem , napisać w zeszycie po 4 linijki dwuznaków oraz nowych wyrazów z poznanym dwuznakiem , ćwicz.. S A U F F E R N B Z U R Ü C K A P I H S E I N A U F Z 1. räumen sprzątać > Die Mutter 2. kommen wracać > Wir 3. stehen wstawać > Ich 4. kaufen robić zakupy > Eva 5. den Hund führen wyprowadzać psa > Er 6. sehen oglądać telewizję .Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- obejrzyj reprodukcje obrazów i rzeźb sławnych artystów - podręcznik str. 48 i 49;- wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1 i 2 na str. 45;- obejrzyj filmik, który przeniesie cię w ciekawe miejsce (link zamieszczony na Vulcanie).Edukacja matematyczna:- dopisz brakujące liczby - zad.. Zakres materiału: repertuar kina, rozkład jazdy .Zad 2.. 19.01.2021 o 22:16 rozwiązań: 1; AnonimNiktNieistnieje Język Polski Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że każdy ma szansę zmienić swoje życie..

Napisz pełne zdania w zeszycie.

MATEMATYKA - godz. 12:45 Lekcja on-line za pomocą platformy Office 365 Teams.. 1.Wyjaśnij na czym polega nurt w sztuce o nazwie pop-art. zapisz przykład dzieła.. Na podstawie wiadomości z podręcznika mat.-przyr.. Zadanie 3 - Przeczytaj teksty z zadania 1. jeszcze raz i utwórz właściwe zdania.. Zadanie 2 - Przeczytaj teksty z zadania 1. i napisz w zeszycie zdania z właściwymi nazwami środków transportu.. Zanim zaczniesz pracę przeczytaj przykład.. W ćwiczeniu 1 dopisz brakujące liczby.. Z poważaniem Przemysław KutnyjZapisz w zeszycie notatkę, która znajduje się z boku.. Zeszyt ćwicze ń Meine Deutschtour .Na podstawie przeczytanych wiadomości z podręcznika oraz obejrzanego filmu napisz notatkę w zeszycie, w której wyjaśnisz, co to jest zdanie złożone współrzędnie: łączne, przeciwstawne, rozłączne i wynikowe.. W zadaniu trzecim napisz zdania wg wzoru z podręcznika.. Bardzo dziękuję za odpowiedź.. Wykonaj zadania interaktywne, aby utrwalić pytania: questions .Wykonaj pisemnie zadanie 4 str. 26 z podręcznika.. Napisz w zeszycie pytania i krótki odpowiedzi twierdzące i przeczące.. (Wycinamy podpisy z ostatniej strony ćwiczeń i wklejamy we właściwe miejsca.. W ćwiczeniu 4 napisz liczbę mnoga do podanych rzeczowników.. GODZINA WYCHOWAWCZA - godz. 13:40 Lekcja on-line za pomocą platformy Office 365 Teams..

Narysuj w zeszycie koszyczek z pisankami.

Napisz w zeszycie: - nazwy zawodów, których przedstawiciele pracują przy produkcji filmu (wyszukaj w tekście) 4.. Następnie uruchom .Zapiszcie w zeszytach schematy tworzenia zdania twierdzącego, przeczącego i pytającego.. Obejrzyj planszę na s. 171 w podręczniku - przepisz do zeszytu cztery przymiotnik i i przysłówki z cząstką "nie", zapisz nie zielonym kolorem.. Wybierz po jednym przymiotniku i przysłówku z planszy i ułóż z nimi zdania.. Zajęcia rozwijające: lekcja programowania - wykonaj zadania w ćwiczeniach (linia) str. 78-792) Poproszę o zapis w zeszycie Życzeń z okazji Świąt Wielkanocy skierowanych do wychowawczyni i koleżanek i kolegów z klasy.. 26.03.2020 Czwartek.. Praca z zeszytem ćwiczeń: str. 64, zad.1, 2, 3.. Praca z podręcznikiem - str. 92: 1.. Do każdego typu zdań narysuj jego wykres oraz wypisz charakterystyczne spójniki łączące jego zdania składowe.3.. Proszę przesyłać po każdym dniu nauki , dziękuję U. Smusz- zapoznaj się z zasadą pisowni czasowników w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego: np. ja rysuję, on rysuje (końcówki -uję, -uje) i wykonaj zad.. WYCHOWANIE FIZYCZNE .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wynotuj, jakie partie polityczne brały udział w wyborach od 1989 r. Które z nich istnieją do dziś, a które przetrwały tylko kadencję ?.

1/170 - w zeszycie 4 zdania; Ćw.

Dla chętnych: zad.. Wykonaj zad.. W ćwiczeniu 3 rozwiąż zadanie tekstowe i napisz odpowiedź.Wykonaj w zeszycie zadania.. Czas i miejsce zdarzeńKlasa 1 a Edukacja polonistyczna:- weź udział w lekcji online;- wykonaj zadania w zeszycie do kaligrafii na str. 64;- zapisz w zeszycie wyraz szafa i Szymon z podziałem na sylaby i głoski (sza-fa, sz-a f-a), oznacz kolorem samogłoski i spółgłoski, zrób rysunek i napisz po linii dwuznak sz i Sz,.Edukacja matematyczna:- wykonaj zadania: 4 i 5 w ćwiczeniach na str. 36, zrób .w ćwiczeniu 2 masz za zadanie przeczytać zdania - zagadki ( w razie potrzeby skorzystaj ze słownika) i napisać w zeszycie nazwy pojazdów, które kryją się w tych zagadkach.. To samo pytanie odnosi się do zdania: Z okazji Świąt życzymy Wszystkiego Dobrego.. (4 zdania) W kartach pracy wykonujemy str 63. s.32/33 , oraz innych źródeł zapiszcie w zeszycie w kratkę 3-4 elementy krajobrazu nadmorskiego, wklejcie ilustrację .Ułóż i zapisz w zeszycie trzy zdania w których znajdzie się jak najwiecej wyrazów z żaby - do sprawdzenia.. ( kommen, kommen) 2.Napisz notatkę w zeszycie na podstawie podręcznika oraz jeśli chcesz również wykorzystaj inne źródła informacji.. 4.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Narysujcie w zeszycie tabelkę i uzupełnijcie ją.

ćwiczenie 3 polega na uzupełnieniu dialogu wyrazami podanymi w niebieskiej ramce.W zeszycie od dyktand napisz na środku „Syrenka" wybierz fragment z przeczytanej legendy, który Ci się podoba najbardziej i przepisz 3 zdania w zeszycie od dyktand .. Na ile aktualna jest tu zasada dopuszczająca użycie wielkich liter ze względu na szacunek (np. Kraj-kraj, Ojczyzna-ojczyzna etc.)?. (proszę rodziców o zrobienie zdjęcia i przesłanie je do środy 13.05) Na eduelo.pl czekają zadania utrwalające ortografię.W zadaniu 2 wybierz, który podpis do obrazka jest właściwy i zapisz zdania do zeszytu.. W argumentacji odwołaj się do Opowieści .3.Dokończcie w zeszytach zdania: Łucji wydawało się, że przebywała w Narnii… Po wyjściu z szafy okazało się, że… W magicznej krainie rodzeństwo rządziło… Gdy powrócili z Narnii do pokoju, minęło… 4.. Wykonaj ćwiczenia odnoszące się do pracy nad filmem (ćwiczenia polonistyczne s. 53-54).. Ćwiczenia matematyczno - przyrodniczy str. 79 ćw.. 3)W ramach zajęć Funkcjonowania Osobistego i Społecznego poproszę napisać kilka zdań w zeszycie o tradycjach wielkanocnych w Polsce i o tym jak w Waszych domach pielęgnuje się te tradycje.Napisz w kratce, ile jest innych możliwości - żeby sobie pomóc możesz działania napisać w zeszycie.. Przepisz je jak najładniej umiesz.. - Wesołych Świąt Wielkanocnych!. Zdania piszemy po śladzie, wypowiadamy na głos i kolorujemy rysunki.. 6.W zeszycie do jęz.polskiego zapiszcie temat , oraz przepis na smaczny obiad ( kropka z ćw.2).. W ćwiczeniu 2 uporządkuj liczby zgodnie z poleceniami.. Moim zdaniem wersja pierwsza jest właściwa.. Wykonaj zad 3 str 91 z podręcznika.. Edukacja komputerowa - wykonaj w MS Paint kartkę świąteczną, korzystając z poznanych narzędzi - do sprawdzenia 3.. 2020-12-15 08:46:54 Co oznacza fraza tip pon it (w piosence o tańcu) 2020-12-13 18:42:25Znajdź w diagramie przedrostki podanych czasowników i napisz w zeszycie właściwe czasowniki i zdania.. 2/170 - wybierzcie właściwą formę, zapiszcie w zeszytach tylko zdania z czasem Past Continuous.. W podręczniku na str. 23 i w ćwiczeniach matematycznych na str. 27 samodzielnie obliczW pierwszym zadaniu trzeba utworzyć zdania w czasie Perfekt, a w drugim przetłumacz z polskiego na niemiecki 2020-12-16 20:54:07 Praca domowa z niemieckiego liceum.. 4 str 91 z podręcznika.. Następnie napisz w zeszycie 5 zdań o swoim pokoju.Piątek 22.05.2020r.. Poniedziałek 6.04 2020 r. Klasa IV..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt